• H αξιολόγηση

  • Argolida Blogs

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΣΕ ΧΩΝΙΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της Μ.Π.Ε.

Τοποθέτηση του σωματείου ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

μετά από αξιολόγηση της ΜΠΕ

του έργου αφαλάτωσης στην περιοχή Χώνια του ΤΔ Κοιλάδας.

To παρόν κείμενο παραδόθηκε στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσουστα πλαίσια της διαβούλευσης που είχε προκηρυχτεί για το θέμα.

Η θέση μας είναι αρνητική επειδή:

 Αμφισβητούμε την αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΕΡ η οποία φέρεται και ως φορέας υλοποίησης του έργου. Δεν δεσμεύεται το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΕΡ από μια προγενέστερη απόφαση του απελθόντος ΔΣ να προωθήσει την μελέτη προς έγκριση. Σχετικά με την ανάθεση της μελέτης διατυπώνουμε αμφιβολίες καθώς το μελετητικό γραφείο είναι το ίδιο το οποίο συνέταξε την προγενέστερη μελέτη αφαλάτωσης στη Κοιλαδα για την οποία έχει κατατεθεί προσφυγή από τους κατοίκους της Κοιλάδας στο ΣτΕ.

2Α 3Α 4Α

 Ως δυναμικότητα της μονάδας καθορίζεται η τιμή των 12.720 m³ ανά ημέρα (α) Εισαγωγή σελ 1 β) Κεφ 5 σελ 2,γ) Κεφ 5 σελ 4,7,8) ενώ οι ανάγκες της Δημοτικής ενότητας Κρανιδίου είναι σύμφωνα με τον πίνακα (Cγ) 38.400 m³ διά 12 = 3.200 m³ ανά ημέρα μέσος όρος. Πρόβλεψη για ανάγκες μέχρι και το 2028 επιπρόσθετα συν περιθώρια ασφάλειας 5.000 m³ ανά ημέρα.

6Α

7Α

Τα δε υπόλοιπα είναι 7.700 m³ ανά ημέρα για κάλυψη των τουριστικών αναγκών (επενδύσεων της Mind Compass Κεφ 6 σελ 93,94) Παραβλέποντας το γεγονός ότι ο σχεδιασμός και εν μέρει η υλοποίηση για Ανάβαλο/Φράγμα Τζερτζελιάς μεταξύ άλλων, για τα επόμενα έτη καθιστούν αναγκαστικά προσωρινή λύση το έργο για την Δημοτική ενότητα Κρανιδίου. Οι δε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα ήταν πιθανόν «ανεκτές» με μια μονάδα της τάξεως των 3.000 m³ αλλά και το μέγεθος του κόστους.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟ
 Η οποιαδήποτε αναφορά σε ήδη εκγατεστημένες μονάδες αφαλάτωσης είναι τουλάχιστον εκτός τόπου εφ’ όσων τα παραδείγματα είναι τα άνυδρα νησία μας με κοινό χαρακτηριστικό το θαλάσσιο χώρο του ανοιχτού πελάγους, σε αντίθεση με τον κλειστό, αβαθή και ήδη βεβαρυμένο χώρο του Αργολικού κόλπου που προβλέπει η μελέτη. (ατομικές μονάδες αφαλάτωσης, ιχθυοκαλλιέργειες) .

10Α

Οι δε «εναλλακτικές λύσεις» που προτείνονται θα έπρεπε λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω 2 και 3 να αφορούν τόσο τη δυναμικότητα της μονάδας όσο και την πιθανή γεωγραφική θέση εντός του Αργολικού κόλπου και όχι τη διαφορετική γεωμετρική θέση αγωγού και δεξαμενής.

9Α

Τα δε παραδείγματα που αναφέρονται σε «διεθνής μονάδες» στον πίνακα 6.3.2-1 κεφ 6 σελ 29 δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο της μελέτης, αλλά και η αναφορά «δεν αναμένονται σημαντικά προβλήματα στην υποθαλάσσια χλωρίδα και πανίδα σύμφωνα με τη σχετική περιβαλλοντική μελέτη» και όχι με τα πραγματικά αποτελέσματα μιας εν ενεργεία μονάδας, πείθουν για ακριβώς το αντίθετο.

11Α

Επίσης ανησυχητικό είναι το κείμενο κεφ 6 σελ 34 με αναφορά «κλειστή θάλασσα με πολύ μικρή ανακυκλοφορία νερών όπου οι επιπτώσεις μιας μονάδας μπορούν να αφορούν τα γενικότερα τοπικά οικοσυστήματα».

12Α

όπως και σε κεφ 6 σελ 33 καταλήγει ότι « συνεπώς για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς από τη διάθεση του αλμόλυπου στη θαλάσσια περιοχή της εκβολής θα πρέπει να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις κατά τη λειτουργία του έργου, μετά δηλαδή την έναρξη της διαδικασίας αφαλάτωσης και να συγκριθούν ως προς τα όρια της σημαντικότητας που ετέθισαν» .

13Α

Η δε τιμή του τελικού κριτηρίου αλατότητας όπως αναφέρεται στο κεφ 6 σελ 32….ανωνύμων ισπανών ερευνητών ορίζεται στην παρούσα μελέτη με 40 ppt. Όχι τυχαία, ασφαλώς μεγαλύτερη μονάδα της Κύπρου με πολύ αυστηρά μέτρα διάθεσης της άλμης της υποχρεούται να διαθέτει την άλμη της με αγωγό μήκους τουλάχιστον 1.200 μέτρων. Μια πιθανή μονάδα των 3.000 κυβικών ανα ημέρα θα έπρεπε για να εξασφαλιστεί το οικοσύστημα της περιοχής να διέθετε αγωγό τουλάχιστον 300 μέτρων από αυτή, αντί της τετραπλάσιας που προτείνεται με αγωγό των μόλις 140 μέτρων.

 Η μελέτη δεν αναφέρει, παραβλέπει, ή υποβαθμίζει ανάλογα με της τις «ανάγκες» της στοιχεία όπως:

14Β 14Α
–  Επιπτώσεις σε λιβάδια Ποσειδωνίας εκτός από τα «μικρά και όχι σημαντικά» όπως αναφέρεται που βρίσκονται πιθανώς σε απόσταση κινδύνου από την απόρριψη της άλμης κεφ 6 σελ 23 αναφέρονται μεν, δεν συμπεριλαμβάνονται δε.

15Α

16-1Τόσο η φωτογραφική αποτύπωση όσο και η «δειγματοληψία ζωών» του βυθού δηλαδή ιζήματος πυθμένα στο παράρτημα Ι του φακέλου 2 και παραρτήματος 3 σελ 2 στη μελέτη υποθαλάσσιας βλάστησης και ζωικού κόσμου του βυθού αντιστοίχως είναι περιορισμένες σύμφωνα με τον πίνακα των θέσεων της φωτογραφικής αποτύπωσης του βυθού και έπρεπε να συμπληρωθούν (λόγω του μικρού αριθμού δειγματων (20x 20 εκ. x 3 ) με στοιχεία άλλων σταθμών (Παγασητικός κόλπος και Λαγανάς Ζακύνθου παράγραφος 3,2 σελίδα 8)

 Το εύρος της βιοποικιλότητας του, από το ΕΚΒΥ, αναγνωρισμένου υγροβιότοπου Κοιλάδας (φώκια, θαλάσσια χελώνα, δελφίνι, αγριόπαπιες και αγριόχηνες) και τις αναμενόμενες επιπτώσεις.

18Α-ΑΡΧΑΙΟΛ
 Τις πολύ πιθανές αρχαιολογικής σημασίας κατασκευές υπό τον σημερινό πυθμένα του κόλπου Κοιλάδας (πόλη Μάσσητος. Βλέπε δημοσίευση 1/8/2012 ΤΟ ΒΗΜΑ.

Χ1Α
 Υπάρχει πλήρης ασάφεια ως προς την περιοχή υδροδότησης κεφ1 σελ1 Δήμος Ερμιονίδας: Κρανίδι, Κοιλάδα, Πόρτο Χέλι. Αναφέρει διοικητική διαίρεση αλλά το έργο δεν είναι για όλο το Δήμο ενώ ίσχυε ο Καλλικράτης κεφ3 σελ 1.

 Βάση Κτηματολογίου Δήμου το σημείο είναι χαρακτηρισμένο ως βοσκότοπος έκτασης 800 στρεμμάτων και όχι 750.

Χ2Α

 Δεν παρουσιάζεται σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας για τις υποθαλάσσιες εκσκαφές για την κατασκευή του αγωγού απόρριψης άλμης ούτε για την απόθεσή τους . Στο κεφ 7 σελ 7 αναφέρεται ότι 8.500 m³ θα αποτεθούν στη θάλασσα σε βάθος μεγαλύτερου των 50 μέτρων και 1 χιλιόμετρο απόστασης από την ακτή.

Χ3Α
 Ως προς τα μετεωρολογικά δεδομένα ο σταθμός της Πυργέλας Αργους δεν είναι ο κοντινότερος σε απόσταση. Ο κοντινότερος είναι του Άστρους και δεν παρεμβάλλεται κάποιος ορεινός όγκος για τη μέτρηση των ανεμολογικών δεδομένων για την ίδια χρονική περίοδο παρατήρησης τους.

Χ4Α
 Η ημερομηνία καταγραφής μέτρησης θορύβου 6/7/2008 κεφ 4 σελ 62 δεν είναι ενδεικτική καθώς πρόκειται για ημέρα Κυριακή πρωί.

 Τουλάχιστο όχι αμελητέα προχειρότητα σε ότι αφορά:

19Α

1) Την κατάταξη της περιοχής σε ζώνη μέτριου κινδύνου από διάβρωση στο φάκελο 1 κεφ 2 σελ 3 και ανάλογο χάρτη συνημμένος ν. 3. Ενώ πρόκειται για περιοχή υψηλού κινδύνου όπως δείχνει μια μεγέθυνση του χάρτη της περιοχής.

21Α-ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ- ΧΑΡΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

Οπως και

22Α

2) Την διαπίστωση στη σελίδα 3 κεφ 2 ότι « …μικρό μέρος του πληθυσμού ασχολείται και με την αλιεία» ενώ πρόκειται για το άμεσα θιγόμενο ψαροχώρι Κοιλάδας του οποίου κάθε άλλο παρά «μικρό μέρος» ασχολείται με την αλιεία η οποία διαπίστωση αναιρείται στην σελίδα 33 κεφ4

23Α

όπου «ο νομός συγκεντρώνει το 50% της συνολικής αλιευτικής παραγωγής της Περιφέρειας Πελοποννησου και παρακάτω «ειδικότερα στην περιοχή των έργων η αλιεία (νωπά θαλάσσης/ ιχθυοτροφείου είναι αρκετά ανεπτυγμένη αφού η Κοιλαδα και το Πόρτο Χέλι αποτελούν τα κυριότερα αλιευτικά κέντρα στο νομό Αργολίδας).

24Α

3) Την πρόβλεψη στη σελ. 6 κεφ 2 ότι «κατά τη λειτουργία της μονάδας θα καλυφθούν σε μεγάλο βαθμό οι υδρευτικές ανάγκες του Δήμου» όχι εξ ολοκληρου, και αυτό με μια προτεινόμενη μονάδα 1,5 φορά ισχυρότερη (12.720 m³ ανα ημέρα) από τις πραγματικές ανάγκες.

4) Η διαπίστωση ότι ο πυθμένας έχει υποστεί ήδη σημαντική βλάβη από τις ανεμότρατες δεν δικαιολογεί καθόλου την ανάληψη κινδύνου να ολοκληρωθεί η βλάβη.

25Α
5) Την περιγραφή της κατάστασης σε ότι αφορά στην υδροδότηση Δ.Κ Κρανιδίου, όπου σε αυτή τη μελέτη (2011) στη σελ 36 και 37 του κεφ. 4 με εντελώς εξωπραγματικά στοιχεία … «ανάγκες καλύπτονται με μεταφορά νέρου από την ΔΕ Λέρνας» … «οι γεωτρήσεις καλύπτουν τις ανάγκες ύδρευσης του ΔΚ Κρανιδίου μέχρι σήμερα αδιάλειπτα….» αγνοώντας το γεγονός ότι ούτε πλοίο τροφοδοτεί ούτε το νερό από γεωτρήσεις είναι κατά προσέγγιση πόσιμο.

 26Α

26Α

Στον πίνακα της συνολικής αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σελ 109 και 110 κεφ 6 αναφέρονται όλες σαν αρνητικές εκτός της επίδρασης στην τοπική κοινωνία και απασχόληση όσον αφορά στην κατασκευή του έργου. Αρνητικές επιπτώσεις στον πίνακα λειτουργίας του έργου σε ότι αφορά την αύξηση της αλατότητας στη θάλασσα που θεωρεί πάντως «αναστρέψιμη» καθώς και σε
Πιέσεις στα δίκτυα υποδομής,
Μεταβολή σε χρήση γης,
Μείωση αγροτικής γης οι οποίες επιπτώσεις θεωρούνται ανατρέψιμες ή ουδέτερες.
Τώρα πώς τα παραπάνω αλλά και τίνι τρόπω θα επιτευχθεί η «προβολή των αρχαιολογικών χώρων και ιστορίας μέσω της μονάδας… δεν διευκρινίζεται.

28Α

Σε ότι αφορά την ορθολογική διαχείρηση της μονάδας και τη συστηματική παρακολούθηση αυτής σελ 13 κεφ7 γεννούνται μόνο ερωτηματικά λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος του έργου θα είναι η ΔΕΥΑΕΡ αλλά και η θέση των μελετητών ότι σε περίπτωση που θα σημειωθούν επιπτώσεις σημαντικά διαφορετικές… Θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα….

(εάν δεν είναι αργά….!)

logo-shma1

– ΑΝΥΔΡΗ – η ΜΠΕ της Mind Compass Overseas για ΓΚΟΛΦ στην ΚΟΙΛΑΔΑ . ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Τροποποιημένης Πρότασης της MindCompass Overseas
για την Τουριστική Αξιοποίηση Περιοχής Δέλπριζα

                                                                                                                                     Πρώτη ανάγνωση
                                                                                                                            Μάρτης 2012

Α = ΔΙΕΥΚΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗΣ Β = ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ
Γ = ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟ/ΕΓΓΡΑΦΩΝ Δ = ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. ΠΕ E = ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Bασικό πρόβλημα της Dolphin Capital Investors / Mind Compass Overseas / Aristo Developers AE (θυγατρ.) ήταν, είναι και παραμένει το ΝΕΡΟ. Υδρευση, άρδευση. 2 000 000 m3 / ετος. Δηλαδή περίπου 5 500 μ3 / ημερ.
_Α Επιστολή Μανιάτη. § 3 . ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΔΩ

¬_ Α Πρακτικά 01/10/ ( Σελ. 1-13 ) Μετά την αρνητική γνωμάτευση της Υπηρεσίας της Περιφέρειας αποκλειστικά λόγω ύδρευσης/άρδευσης/ αποφασίζει θετικά το Περιφερειακό Συμβούλιο την 21.11.2011 μετά από την εισήγηση του κ. Χειβιδόπουλου. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΔΩ -Α /8/ Σελ. 9 Αναφέρει (-φερεγγυότητα του φορέα, φιλοσοφία του, δεσμεύσεις του, εγγυήσεις, δείγματα γραφής από προγενέστερα έργα -) Υστέρηση διαφαίνεται σε ύδρευση και άρδευση , αλλά από κοινού χρηματοδοτημένη μελέτη με ΔΕΥΑ ΕΡ για μονάδα αφαλάτωσης 12 000 μ3/ημ. Επί πλέον χρηματοδότηση μονάδας τριτοβάθμειας επεξεργασίας λυμάτων ( άρδευση ). Και 1350 άτομα προσωπικό ( θέσεις εργασίας ). ( από συγκρότημα ΑΜΑΝ ? ) Αναφορά ιδιαίτερα στην θετική άποψη του Δήμου Ερμιονίδας ( Αντιδήμαρχος ). Α Σελ. 1

-Α /13/ Επιστολή στον κ. Μανιάτη . Αναφέρεται σε συνάντηση την 16.11.2011 της

Aristo Developers AE με τον κ. Μανιάτη ΥΠΕΚΑ για περισσότερες πληροφορίες σχ. Με ενεργειακές και υδροδοτικές ανάγκες.
_ Πρόβλημα ύδρευσης , Μελέτη ΔΕΥΑΚ του 2006 ! Αφαλάτωση.
_ Ιδιωτική πρωτοβουλία της εταιρίας για κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης. Κάμπος. Θετική απόφαση Περιφέρειας, αλλά αρνητικό κλίμα σε Κοιλάδα ( Γ. Τούσσας ) και αίτηση αναστολής σε ΣτΕ. Εκκρεμεί.
_ Εφ όσον ο Δήμος προτίθεται να δημιουργήσει μονάδα αφαλάτωσης είναι διατεθειμένη η Εταιρία να υπογράψει σύμβαση από τώρα ( 21 11 2007 ) Εάν ο Δήμος επιθυμεί να προμηθευτεί νερό για τις ανάγκες του, και πάλι η ίδια είναι έτοιμη προς υπογραφή σύμβασης. Σε τιμή κόστους.
_ Φεβρουάριο 2008 ενημέρωσε η ΔΕΗΑΚ ότι πρόκειται να εγείρει μονάδα αφαλάτωσης σε θέση Χώνια . Ιανουάριο 2009 Εγκριση ΠΠΕΑ για τη μονάδα παραγωγής 12.700 μ3/ημ δηλ. ανάγκες Δήμου και τουριστ. Επενδύσεων.

_ Η ΜΠΕ έχει συνταχθεί από μελετητή της ΔΕΗΑΕΡ ( αναληθές ) και προωθηθεί για έγκριση σε Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ναυπλίου ( επίσης, αναληθές ).
. Ποιοι είναι οι ειδικοί μελετητές που αναφέρουν ότι έχουν συντάξει σειρά από μελέτες για το σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου;_ Περιορισμένες οικον. δυνατότητες του Δήμου, άρα ΣΔΙΤ η παραχώρηση σε ιδιωτικό φορέα.
_ Αν ο διαγωνισμός δεν ευδοκιμήσει, δέσμευση της Εταιρίας για επανάληψη του.
_ Η Εταιρία θα συμετάσχει στο διαγωνισμό μόνο εφόσον κριθεί αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών μας και της ευρύτερης περιοχής.
_ Συνολικές ενεργειακές ανάγκες / 6 MW – και αφαλάτωση 2 MW. Εξασφαλίζονται από φωτοβολταικά ισχύος 5 MW σε Κομοτηνή.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ( Ιανουάριος 2012 ) εμπεριέχει:
-Α /11/_ Χορήγηση βεβαίωσης για υποδοχή αστικών λυμάτων σε βιολογικό Κρανιδίου από Δήμο Κρανιδίου ( Δ. Καμιζής ) 2.11.2004.
-Α /11/_ Χορήγηση βεβαίωσης για διάθεση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων από βιολογικό Κρανιδίου, από Δήμο Κρανιδίου ( Δ. Καμιζής ) 3.11.2004.
-Α /12/_ Χορήγηση άδειας ( ανανέωση ) για χρήση νερού από γεώτρηση έως 22.680 μ3/ετος για άρδευση 19.10 .2006.
-Α /14/ Σελ.51 _ Υδρογεωλογική έρευνα Γ. Σίμου . Νοέμβριος 2004. Γεώτρηση Γ1 , Γ2 και πηγάδι Π1. Γ1 : παροχή 7.0 μ3 /h , Γ2 : 22.0 μ3 /h και πηγάδι Π1 30,0 μ3 /h. Συνολική μέγιστη ποσότητα : 59 μ3 /h
-Α /20/ Σελ.55 _ Πιθανόν …και νέες γεωτρήσεις.
_ Γ /1/2/3/ Παραβλέπει το γεγονός ότι α: Η ποιότητα των υπογείων υδάτων ( γεωτρήσεις ) έχει στο μεταξύ χτυπήσει κόκκινο στην Ερμιονίδα. β : Ότι το ίδιο ισχύει και για την αποκομιδή των απορριμμάτων, στο αδιαχώρητο του Σταυρού Διδύμων, γ : Το ίδιο σε ότι αφορά στην δυνατότητα επεξεργασίας αστικών λυμάτων από ΔΕΥΑ ΕΡ.

_ Α/01-07/ Σελ. 1-11 Από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ιαν. 2012
Ζήτηση νερού. Από την σελ. 3
4

_ Α /06/ (Από σελ. 9) δ+ε = 25 620+54 816 = 80 436 μ3/ετος ( Από γεωτρήσεις Γ1 + Γ2 Αδεια εως 93 920 μ3/ετος )
¬_ β+γ+δ = 81 285+234 787+25 620 = 341 629 μ3 /ετος από επαναχρησιμ. λύματα.

Εδώ, γίνεται ένα < λάθος >…για να έχουμε ένα αποτέλεσμα 7% από υπόγεια νερά!
Σωστό είναι : Σύνολο β+γ+δ =341 692 + ε =54 816 = 396 508 μ3/ετος, και 80 436 = 20,28% , όχι 7% τα 54 816 μ3/ετος είναι για 2 λίμνες, 116 πισίνες και πλύσεις χώρων που εξυπηρετούνται από τις 2 γεωτρήσεις Γ1 και Γ2.

…απευθείας από τις βροχοπτώσεις. Τόσο απλά !

_ Β/18/ Σελ. 29 Ο υπολογισμός της ζήτησης για τις 116 πισίνες ( ΜΠΕ Κεφ. 5 Σελ. 29 ) έχει ως εξής : Συνολικός όγκος = 9 634 μ3 + εξάτμιση 5 814 μ3 + υπερχείλιση 2 409 μ3 = 17 857 μ3. Ανανέωση δεν προβλέπεται για πισίνες μονάδας 5*!

Προσφορά νερού για ύδρευση . Από Β σελ. 10

_ Α / 07/ ( Σελ. 10 ) Τρεις εναλλακτικές λύσεις για ικανοποίηση της ζήτησης .

_ Α : Νερό από την μονάδα αφαλάτωσης του Δήμου Ερμιονίδας σε Χώνια Κοιλάδας.
Δυναμικού = 12.700 μ3/ημ.

_ Β : Νερό από την αδειοδοτημένη μονάδα αφαλάτωσης του φορέα σε Κοιλάδα.
Δυναμικού = 10.000 μ3/ημ.
_ Α / 07/ ( Σελ. 10 ) Το ότι έχει ήδη υποβληθεί η ΜΠΕ του έργου ( αφαλάτωσης Χώνια ) από ΔΕΥΑΕΡ σε Πρώην ΤΥΔΚ προκειμένου να θεωρηθεί και να προωθηθεί σε Περιφέρεια Πελοποννήσου προς έγκριση, δεν αληθεύει. Την 16.03.2012 είναι ακόμα στην ΔΕΥΑΕΡ.

¬Από Α/07/ Σελ. 11
_ Γ : Με αξιοποίηση των γεωτρήσεων Γ1 και Γ2 και πηγαδιού Π1 με συνολική παροχή περίπου 320 000 μ3 /300 ημέρες ( 18ωρη λειτουργία 300 ημέρες το έτος ). Η συνολική ζήτηση θα είναι μόνο 166 667 μ3/ετος . Με βελτίωση της διαχείρισης των εσωτερικών υδατικών πόρων της περιοχής και χρήση κυρίως νερών. Υδρογεωλογική έρευνα Γ. Σίμου ( του 2004 ! ) Ενδεχομένως και με …νέες γεωτρήσεις .

Εξορθολογισμό της κατανάλωσης και χρήση γειτονικών πηγών όπως Λέρνας ( σχ. Βεβαίωση σε παράρτημα ΜΠΕ Γ/7/ ) Προϋπόθεση να υπάρχει νερό και να κατοχυρωθεί θεσμικά με αίτηση του Δήμου Ερμιονίδας σε Δήμο Λέρνας και κοινή αίτηση σε Περιφέρεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Το κυρίως πρόβλημα της ΜΠΕ, παρά την επιπρόσθετη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ του Ιαν. 2012 παραμένει η ΥΔΡΕΥΣΗ.

H MΠE για την τουριστική αξιοποίηση ΔΕΛΠΡΙΖΑΣ του Δήμου Ερμιονίδας της Εταιρίας MIND COMPASS όπως επίσης και η Τεχνική Εκθεση διευκρινιστικών στοιχείων (Ιανουάριος 2012), όπως κατατέθηκε και έλαβε την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρά την Αρνητική θέση της Υπηρεσίας της Περιφέρειας εξακολουθεί να περιέχει τα περισσότερα από τα σημεία εκείνα που δημιουργούν αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα του αλλά και τις επιπτώσεις του στην σχεδιαζόμενη Περιοχή αλλά και γενικότερα στο Δήμο Ερμιονίδας.
• Δε διασφαλίζονται βασικές προϋποθέσεις της ύδρευσης, άρδευσης, όπως σωστά, αποφάνθηκε αρνητικά η Υπηρεσία της Περιφέρειας, που επικαλείται αποκλειστικά το θέμα της ύδρευσης / άρδευσης σαν μη δεδομένο. Α/09/ Δ/1/2/3
• Αλλά ούτε και της αποχέτευσης και αποκομιδής των απορριμμάτων, που θα είναι ιδιαίτερα προβληματικά με τα σημερινά δεδομένα του Δήμου Ερμιονίδας. Δ/1

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχει η ΜΠΕ :
• Οι βεβαιώσεις που παραθέτει η ΜΠΕ είναι από το 2004, όμως τα δεδομένα έχουν άρδην αλλάξει ( προς το χειρότερο ) και αυτό ακριβώς δεν το λαμβάνει υπ όψιν. Και αυτό αφορά στην ύδρευση, άρδευση, στην αποχέτευση , στην αποκομιδή απορριμμάτων.
• _ Γ/09/ Βεβαίωση για διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων. ΔΕΥΑΚ 3.1.2004   ΕΔΩ
• _ Γ/08/ Βεβαίωση για υποδοχή αστικών λυμάτων σε εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού ΚΡΑΝΙΔΊΟΥ.  ΕΔΩ ΔΕΥΑΚ 2.11.2004
• _ Γ/06/ Βεβαίωση για παροχή νερού ( 131 112 μ3/ετος ) ΔΕΥΑΚ 18.1.2005  ΕΔΩ
• _ Γ/05/ Βεβαίωση για αποκομιδή και μεταφορά στερεών αστικών αποβλήτων στη θέση Δισκούρια ΔΗΜΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 03.11.2004  ΕΔΩ Επικαιροποίηση σε κεφ. 4 σελ. 34 Β/8/ αναφέρει σαν προορισμό τον δεματοποιητή Σταυρού Διδύμων. Προσωρινά… ! 1,6 tn /ημερ. σύν 102,5 tn/ετος.
• ¬_ Γ/01/ Εγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων ( ΕΕΑΛ) Δ. Κρανιδίου από Περιφέρεια 19.04.2004 ΕΔΩ
• _ Γ /Φ5Β/13/349 Η απαντητική επιστολή Αρχαιολογίας της 12.02.2008, δεν αποτελεί γνωμοδότηση εφ όσον απαιτεί να υποβληθεί μελέτη εις τριπλούν συνοδευόμενη με αποσπάσματα χάρτη. ΕΔΩ

• ¬_ Α/14/-/18/ Υδρογεωλογική Μελέτη Γ.Σίμου + GEO-TERRA του 2004.
Η εισήγηση του κ. Χειβιδόπουλου στη Συν/ση του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν απέρριψε την θέση της Υπηρεσίας, με ιδιαίτερη αδυναμία ακριβώς στα προβληματικά σημεία, δηλ. ύδρευση / άρδευση .
¬_ Α /1/ Σελ. 1 Και όχι χωρίς ερωτηματικά … < η θετική άποψη του παρισταμένου Αντιδημάρχου του Δήμου Ερμιονίδας για το Εργο.. όπως σημειώνει στην Εισαγωγή της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
_ Δ /4/ Αναπάντητη παραμένει η Αίτηση της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ για άμεση σύγκληση του Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας σχετικά με το θέμα της σχεδιαζόμενης αφαλάτωσης και την επέκταση του έργου της Dolphin Capital Investors . ( Νοέμβριος 2011 ) ΕΔΩ
Αυτή δε η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ δεν προσθέτει τίποτε ουσιαστικό και αποτελεί μάλλον περιληπτική επανάληψη της ΜΠΕ.
Σε ότι αφορά το πρόβλημα της ύδρευσης – άρδευσης δεν προσφέρει ούτε νέα στοιχεία, ούτε διαφαίνεται μια πειστική λύση. Παρά θεωρεί δεδομένο, σε αρκετά σημεία μέσα στο κείμενο, ότι θα γίνει η αφαλάτωση.

Συμπερασματικά η λύση Α προϋποθέτει την κατασκευή ( και περάτωση ) εργοστασίου αφαλάτωσης του Δήμου Ερμιονίδας σε Χώνια Κοιλάδας η οποία ( όπως σωστά παρατηρεί δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει ο Δήμος. Αρα ΣΔΙΤ η αποκλειστικά ανάθεση κατόπιν διαγωνισμού σε ιδιώτη. Αν δεν τελεσφορήσει τότε δεσμεύεται να αναλάβει η εταιρία.
Όμως οι βασικοί ενδοιασμοί παραμένουν σε ότι αφορά την θέση ( Χώνια ), όχι ασφαλώς την μέθοδο αφαλάτωσης γενικά. Ο τόπος είναι ακατάλληλος όπως ακατάλληλος και ο τόπος ( Είσοδος Κοιλάδας ) της προγενέστερης Μελέτης της εταιρίας για την οποία απολύτως δικαιολογημένες οι ανησυχίες που έχει εκφράσει η κοινωνία της Κοιλάδας, σαν άμεσα πληττόμενη από το Εργο με προσφυγή στο ΣτΕ.

Η λύση Β από την αδειοδοτημένη μονάδα αφαλάτωσης του φορέα σε Κοιλάδα δεν προσφέρει τίποτε διαφορετικό αφού οι αρνητικές επιπτώσεις παραμένουν.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ Σε ότι αφορά το κομμάτι του monitoring δεν αναφέρουν κανένα σύστημα συγκεκριμένο αλλά το ετήσιο κόστος της παρακολούθησης των νερών και μόνο.
ΕΠΙΣΗΣ Δεν ΙΣΧΥΕΙ Η Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα στοιχεία και οι ενέργειες που αναφέρουν δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και έρχεται σε αντίθεση με το προφίλ της μονάδας σε σχέση με όλα όσα αναφέρουν.
_ Β // Κεφ.2 σελ. 7. Μελέτη .Μεσα σε εκατοντάδες σελίδες ..και μερικές αράδες για το ανθρωπογενές περιβάλλον….
19
Οι όποιες θέσεις εργασίας δημιουργούνται για την κατασκευή του έργου δεν είναι μόνιμες. Δεν ενισχύεται, άρα, ουσιαστικά η απασχόληση. Παράλληλα, οι ανάγκες σε προσωπικό που απαιτούνται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων γκολφ είναι σε μεγάλο βαθμό εξειδικευμένες και συχνά καλύπτονται από «εισαγόμενα» εξειδικευμένα στελέχη. Οι θέσεις απασχόλησης που απομένουν για τον πληθυσμό της περιοχής, λοιπόν, είναι αυτές που αφορούν ανειδίκευτο και χαμηλόμισθο προσωπικό που θα πρέπει να συναγωνισθεί επί πλέον τους ακόμα μετανάστες

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Περιγραφή και καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης περιβάλλοντος
• Αναφέρουν 1 μόνο μετεωρολογικό σταθμό στην Πυργέλα Άργους. Δεν είναι ο πιο κοντινός σταθμός της ΕΜΥ, είναι ο του Αστρους όπου δεν παρεμβαίνει ορεινός όγκος , και δεν είναι αντιπροσωπευτικός για την περιοχή (Τα στοιχεία εχουν αντληθεί από το site ΕΜΥ). Τα ανεμολογικά στοιχεία αναφέρονται στην χρονική περίοδο 1980-1997. Ενώ τα στοιχεία της βροχόπτωσης , της υγρασίας και της θερμοκρασίας αναφέρονται στην χρονική περίοδο 1958-2010 (πολύ δύσκολο να έχουν δοθεί τόσο πρόσφατα στοιχεία). Επιπλέον, για την μέση ετήσια θερμοκρασία έχουμε στοιχεία 1980-1997 ενώ για την μέση μηνιαία 1958-2010 Είναι λίγο άτοπο να αλλάζεις τις ημερομηνίες, δηλαδή να μην έχεις κοινή αναφορά στο χρόνο.
• Αξίζει να σημειωθεί εξολοκλήρου απουσία των επιπτώσεων στο Θαλάσσιο περιβάλλον. Για τα θηλαστικά φώκια, δελφίνια αλλά και για την θαλάσσια χελώνα της περιοχής.
• Αναφέρεται μεν ο υγροβιότοπος Κοιλάδας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον πίνακα Ε.Κ.Β.Υ 292 / GR251292000 koilada marsh, αλλά αγνοείται σε ότι αφορά στις στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την μονάδα σχεδιαζόμενη μονάδα αφαλάτωσης, είτε την του Δήμου Ερμιονίδας που εκλαμβάνουν ως , είτε την της εταιρίας.
• Τα έργα που αναφέρουν ότι θα κάνουν (Σπήλαιο Φράχθι-σχολειο )ήδη προχωράνε, η εταιρεία εμπλέκεται σε αυτά;

Β/31/κεφ. 6 Σελ 125 στο σχετικό πίνακα Περιβαλλοντικών επιπτώσεων παραδέχεται η ΜΠΕ τις άμεσες αρνητικές επιπτώσεις αν και με βαθμολογία ( 1) και μόνο σε ότι αφορά τα υπόγεια νερά. Οι επιπτώσεις σε θαλάσσια περιοχή του κλειστού κόλπου της Κοιλάδας δεν αναφέρονται καν εδώ.
Και τέλος η λύση Γ Με αξιοποίηση των γεωτρήσεων Γ1 και Γ2 και πηγαδιού Π1.
Στον ίδιο πίνακα η βαθμολογία είναι επίσης αρνητική σε βαθμό 4 δηλ. καταστροφική ένταση !

Το ΠΑΡΑΔΟΞΟ της Dolphin Capital : Πως αξιολογεί η ίδια με 4 – καταστροφική – εφ όσον δεν γίνει η αφαλάτωση , για ότι αφορά στην διαφύλαξη υδάτινων πόρων, αφού μέσω της αφαλάτωσης χρησιμοποιεί μόλις το 3,6% της συνολ. παραγωγής, δηλ. 166 667 μ3/ετος , ενώ αν αυτό το 3,6% εξασφαλισθεί τότε …βαθμολογεί με 1 δηλ. μικρή ένταση της επίπτωσης !

Εύλογο ερώτημα : Γιατί 12 700 μ3 ημερίσια παραγωγή αφού οι ανάγκες του Δήμου εξασφαλίζονται με 4 000 – 5 000 μ3 /ημ. ?

Πάντως εκκρεμούν:

α: Η Προσφυγή των κατοίκων Κοιλάδας στο ΣτΕ σε ότι αφορά στην κατασκευή εργοστασίου
Αφαλάτωσης στην είσοδο της Κοιλάδας .
β: Η ειδική Διοικητική Προσφυγή Δημοτών Ερμιονίδας κατά του Περιφερειακού Συμβούλίου
και της γνωμοδοτικής Απόφασης του της ΜΠΕ του έργου.

Ε / / Ακατανόητη η ΑΠΟΦΑΣΗ του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Της 29 2 2012 με την οποία εγκρίνει τους Περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν στην τουριστική αξιοποίηση της περιοχής του Δήμου Ερμιονίδας και ειδικότερα : α) γήπεδο γκολφ 18 οπών β) ξενοδοχείο μικτού τύπου δυναμικότητας 721 κλινών κατηγορίας 5 * και γ) των βοηθητικών υποστηρικτικών αυτών έργων φερόμενης ιδιοκτησίας MIND COMPASS OVERSEAS A.E.

14

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ακατανόητη, επειδή αγνοεί το γεγονός ότι οι περιγραφόμενες προϋποθέσεις δεν υφίστανται και ιδιαίτερα σε ότι αφορά :

_ 1 Ε / Σελ 18 /Σημείο 24 Στην ύδρευση, < οι ανάγκες της τουριστικής μονάδας να καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ερμιονίδας Εφόσον η μεν μονάδα αφαλάτωσης σε θέση Χώνια βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο όπως αναφέρεται και στην αρνητική, και για αυτό τον λόγο, γνωμοδότηση της Υπηρεσίας την οποία ρητά αναφέρει ( και ίσως δεν ανέγνωσε ! ) Ε / Σελ. 6 31α. Παρακάτω, ορίζει η Απόφαση και πότε πρέπει να έχει περατωθεί η μονάδα αφαλάτωσης η οποία δεν έχει καν εγκριθεί αλλά ούτε και η παραγωγή έχει καθορισθεί ( από ότι ενημερώνει η ΔΕΥΑΕΡ).
Και, συνεχίζει εγκρίνοντας σαν εναλλακτική λύση την μονάδα αφαλάτωσης στην !! Η οποία εκκρεμεί στο Σ.τ.Ε. Αγνοια ?

15

_2 Ε / Σελ 18 /Σημείο 28 Αγνοεί παρακάτω ότι τα υπόγεια νερά είναι παντελώς ακατάλληλα για κάθε χρήση εν τω μεταξύ (υφαλμύρωση ) και αναφέρεται σε <Αδειοδοτημένες  Γεωτρήσεις >του παρελθόντος. Και αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζει και επιπλέον την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ερμιονίδα ακριβώς λόγω της υπεράντλησης από τις υπάρχουσες νόμιμες και μη γεωτρήσεις.

16

17
_3 Ε / Σελ 17 / Σημείο 24 Ορίζει…να καλύπτονται οι ανάγκες …κυρίως από τα επεξεργασμένα λύματα της ανύπαρκτης ( τριτοβάθμιας ) Εγκατάστασης Του Δήμου Ερμιονίδας . Αλά είναι ανοιχτό το πότε, βασισμένη σε ποιες υποδομές θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση μιας τέτοιας Εγκατάστασης.
18
_4 Ε / Σελ 19/ Σημείο 30 δ Αγνοώντας και την χωρίς προηγούμενο δυσχερή θέση του Δήμου Ερμιονίδας σε ότι αφορά στην αποκομιδή των απορριμμάτων , στηριζόμενη και πάλι σε < Βεβαίωση του 2004 >…ορίζει αυτή να γίνεται από τον Δήμο.

Το πρόβλημα της ΜΠΕ, παρά την ΑΠΟΦΑΣΗ του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

του Φεβρ. 2012 παραμένει η ΥΔΡΕΥΣΗ/ΑΡΔΕΥΣΗ

και η ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ είναι ΜΕΡΟς ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΟΣ !

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΔΩ

_ 1 Ε / Σελ 24 /Σημείο Z3

Σωστά σημειώνει ο κ. Β. Γκάτσος σε πρόσφατο άρθρο του:

Oi αδειοδοτούσες και εγκρίνουσες αρχές πρέπει να ελέγχουν με αυστηρότητα και να προϊδεάζουν τους επενδυτές και τις δημοτικές αρχές, ότι με την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 60 μπορεί να βρεθούν και στη δυσάρεστη θέση του ρυπαίνοντος. Οι καιροί άλλαξαν στην Ευρώπη. Θα αλλάξουν και δω.

Θα περιμένει ο Δήμος Ερμιονίδας μέχρι να δημιουργηθούν τα   <σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του Περιβάλλοντος>?

Θα περιμένουμε εμείς ?

ΜΙΚΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


Αγαπητοί φίλοι,

ΕΓΙΝΕ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ, ΠΟΥ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ

2.ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ? Ο ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ !

Εκδήλωση για τους υδάτινους πόρους και το πόσιμο νερό στην Αργολίδα [Τετάρτη 13 Απρίλη, 20.00]

>> Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

 

Ο Δον Κιχώτης οργανώνει την Τετάρτη 13 Απρίλη και ώρα 20.00 ανοιχτή συζήτηση με θέμα:
«Έχουμε ανάγκη τη δημιουργία εργοστασίου πόσιμου νερού;»
Το νερό είναι ένας σημαντικότατος φυσικός πόρος απαραίτητος για τη ζωή, ο οποίος ειδικά στην περιοχή μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ποιότητας. Τι χρειάζεται ώστε να σταματήσουμε να καταναλώνουμε εκατοντάδες φιάλες εμφιαλωμένου νερού; Με ποιες πολιτικές διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων θα μπορούσαμε να έχουμε ποιοτικό, πόσιμο νερό στις βρύσες μας; Είναι τελικά αναγκαίο και τι κρύβεται πίσω από τη δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας πόσιμου νερού;
Ομιλητές:
Μπάμπης Αντωνιάδης μέλος της δημοτικής κίνησης «η ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ» και πρώην δημοτικός σύμβουλος
Παναγιώτης Ντόντος γεωλόγος MSc – μελετητής

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ – ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Συνεδρίαση του Περιφ. συμβουλίου, σήμερα !

Εν όψει της προσεχούς συνεδρίασης του Περιφ. συμβουλίου της Δευτέρας 11/4 ώρα 14,00 στην Τρίπολη όπου έχει οριστεί 29ο θέμα τα απορρίμματα, ο εισηγητής αντιπεριφερειάρχης Παπαφωτίου  θα κάνει μια ενημέρωση για τον ΠΕΣΔΑ και αν χρειατεί θα προτείνει και ψήφιση (!!).
Επειδή τα πράγματα μάλλον εξελίσσονται αρνητικά και επειδή  τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.
  • Θα πάμε μαζικά στο περιφερειακό στις 17,30 με πλακάτ και πανώ υπέρ των θέσεών μας.
  • Θα δόσουμε συνέντευξη τύπου επί τόπου.
  • Θα παρευρεθούμε κόσμια στο ΠΣ με τα πλακάτ μας ανοιχτά.
  • Θα καταθέσουμε τα υπομνήματά μας και να ζητήσουμε τον λόγο όταν έλθει η ώρα.

Αυτοδιοικητικές και Οικολογικές Κινήσεις, Σύλλογοι , και άλλοι Κοινωνικοί Φορείς και Ομάδες από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τι Τρίπολη, τι Κρήτη!

Παρέμβαση Καθ. Α. Οικονομόπουλου στη διαδικασία διαβούλευσης για αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Κρήτης –

ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

 

Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Πελοποννήσου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

 

Από την πρώτη ημέρα της εκλογής μας, έχουμε αναδείξει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων ως μείζον θέμα για την Περιφέρεια μας, προκειμένου να καταστεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Όπως γνωρίζετε, οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών δια των Γενικών Γραμματέων της Κρατικής Περιφέρειας Πελοποννήσου και στη συνέχεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπίστωναν το πρόβλημα, όμως δεν το άγγιζαν ουσιαστικά. Αδιαφορώντας για την ουσιαστική επίλυση του προβλήματος, επέλεξαν τη «μη λύση» των δεματοποιητών, υποσχόμενοι ότι προσωρινά δεν θα επιβληθούν κυρώσεις, παραπέμποντας το θέμα στις Ελληνικές Καλένδες.

Αυτή η μερική επιστημονική προσέγγιση των μεγάλων ζητημάτων που ταλαιπωρούν για δεκαετίες τον τόπο μας (και τα σκουπίδια είναι ένα από αυτά) αφήνει να υφέρπουν στην καθημερινότητα των πολιτών υπόνοιες για κακοδιαχείριση ή ακόμη και για σκοτεινή διαχείριση του δημόσιου χρήματος και για διασπάθιση του σε γνωστούς και ημέτερους.

Σήμερα, είμαστε λίγο πριν την επιβολή προστίμων στη χώρα μας γεγονός που καταδεικνύει την σκανδαλώδη ανεπάρκεια και έλλειψη σχεδίου από όσους μέχρι σήμερα χειρίστηκαν τα θέματα. Πρόστιμα τα οποία ανέρχονται για κάθε ενεργό ΧΑΔΑ σε 34.000 € / ημέρα

Αυτός ο πολιτικός πρωτογονισμός, που κάνει την Περιφέρεια Πελοποννήσου να ομοιάζει με τριτοκοσμική περιφέρεια και όχι με περιφέρεια της Ευρώπης, δεν μπορεί πια να συνεχιστεί. Δεν στενεύει απλώς ο πολιτικός χρόνος, αλλά ο χρόνος της ίδιας της βιωσιμότητας της οικονομίας μας και της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας. Την ίδια ώρα, που στις πόλεις και τα χωριά της Πελοποννήσου σωρεύονται τόνοι απορριμμάτων χωρίς να μπορούν να διατεθούν νόμιμα, εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς, ούτε ασφαλώς να γίνουμε συνένοχοι.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η ευκαιριακή αυτή στόχευση , να κερδίσουμε δηλαδή λίγο πολιτικό χρόνο με μόνο γνώμονα την καθυστέρηση των προστίμων για λίγους μήνες και να δημιουργήσουμε ψευδείς εντυπώσεις, δε συνάδει με την κρισιμότητα των στιγμών, που απαιτούν σοβαρότητα, σύνεση και εντιμότητα. Αυτό είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος που απέτυχε παταγωδώς στο παρελθόν, αφού απέδειξε ότι οι ευκαιριακές πολιτικές και η δημιουργικά εικονικών πραγματικοτήτων οδήγησαν την χώρα στην κατάσταση που σήμερα όλοι γνωρίζουμε. Η Νέα Αιρετή Περιφέρεια δεν μπορεί εκφράσει τέτοιες νοοτροπίες, που είναι αντίθετες στο συμβόλαιο αλήθειας και ρεαλισμού που έχουμε συνάψει με τους συμπολίτες μας.

την πρώτη ημέρα της εκλογής μας δεν διστάσαμε να αναμετρηθούμε με τις προκλήσεις των καιρών και έχουμε αναδείξει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων ως μείζον θέμα για την Περιφέρεια μας, προκειμένου να καταστεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Η δική μας η στόχευση είναι ξεκάθαρη. Θέλουμε να κάνουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου, πρότυπο τοπικής οικονομίας, πυρήνα ανάπτυξης που θα αποτελέσει και παράδειγμα για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Σε αυτόν τον στόχο, αποφασίσαμε να έχουμε και την μεγάλη ευθύνη.

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας προχωρήσαμε κατά προτεραιότητα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας, σε διαβούλευση για το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με ιδιαίτερη έμφαση στον τερματισμό της λειτουργίας των δεκάδων ενεργών ΧΑΔΑ. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, πραγματοποιήσαμε συσκέψεις ανά περιφερειακή ενότητα στις οποίες συμμετείχαν οι Δήμαρχοι κάθε ενότητας και οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες.

Στις συσκέψεις αυτές ετέθη υπόψη των συμμετεχόντων το πρόγραμμα μας για την ολική διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας με νέες τεχνολογίες και καινοτομία, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, ανοικτού σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που θα στοχεύει στο να καταστήσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια της Αειφορίας και που βασίζεται σε 4 αρχές:

•      Αυστηρή τήρηση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας με ελαχιστοποίηση
των ρύπων

•      Ελαχιστοποίηση του κόστους για τους πολίτες

•      Δημιουργία μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού οφέλους

•      Ελαχιστοποίηση του υπολείμματος που θα οδηγείται σε ταφή

Στις συσκέψεις αυτές αναπτύχθηκε γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος, από τον οποίο προέκυψε σύγκλιση στην παραπάνω φιλοσοφία.

Σύγκλιση, επίσης, προέκυψε στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί η διαχείριση των απορριμμάτων με σύμπνοια, αλληλοϋποστήριξη και χωρίς τοπικισμούς, όπως επίσης και να γίνει δεκτή, όποια λύση προκύψει από τον διεθνή διαγωνισμό, υπό την προϋπόθεση ότι ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί ταχύτατα και θα βασίζεται στις αδιάβλητες αρχές που έχουν συμφωνηθεί.

Στη συνέχεια στις 18 Ιανουαρίου ενημερώσαμε την κυβέρνηση για την απόφαση μας να επιλύσουμε άμεσα το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην κατεύθυνση των δεσμεύσεων που αναλάβαμε από την προεκλογική ήδη περίοδο απέναντι στους Πελοποννησίους συμπολίτες μας. Καταστήσαμε απολύτως σαφές ότι δεν θα κρυφτούμε πίσω από θολές αρμοδιότητες και μεταβατικές περιόδους και απαιτήσαμε να ανατεθεί άμεσα (και όχι από την 1η

Ιουλίου 2011) η ευθύνη σε εμάς. Παράλληλα, και προκειμένου να στηρίξουμε τους Δήμους στην αυριανή τους προσπάθεια προτείναμε τη δημιουργία διαβαθμιδικού ΦοΔΣΑ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τα πρότυπα της Περιφέρειας Αττικής

Επίσης δηλώσαμε κατηγορηματικά ότι δεν συναινούμε να μετακυλήσει στους Δήμους ούτε ένα ευρώ από τα δυσβάσταχτα πρόστιμα, τα οποία αναμένεται σύντομα να επιβληθούν στην χώρα μας, και που οφείλονται στη διαχρονική απραξία, την εγνωσμένη ανεπάρκεια και τον πολιτικό επικοινωνισμό που για δεκαετίες μετερχονταν οι διοικήσεις και οι κυβερνήσεις, με στόχο να είναι αρεστές, όχι όμως και χρήσιμες.

Στις επίμονες προσπάθειες μας συναντήσαμε «αντίσταση», κωλυσιεργία και παλινωδίες, από την κυβέρνηση και τους ανώτερους διοικητικούς υπάλληλους της κρατικής περιφέρειας που μέχρι σήμερα ήταν εγκλωβισμένοι από την μία στην ανάγκη να κλείσουν οι ΧΑΔΑ και από την άλλη στην έλλειψη οποιουδήποτε σχεδίου για αυτό.

Στις 24 Μαρτίου και μετά από πολλές συναντήσεις και διαβουλεύσεις σε συνεδρίαση στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης υπό τον Αντιπρόεδρο αυτής και παρουσία της αρμόδιας Υφυπουργού Εσωτερικών αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα η Περιφέρεια Πελοποννήσου να εφαρμόσει το σχέδιο της για έξοδο από τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση και μας ανετέθη η επίλυση του προβλήματος.

Αμέσως συγκαλέσαμε τους δημάρχους της περιφέρειας και επικαιροποιήσαμε το σχέδιο για το άμεσο κλείσιμο των ΧΑΔΑ και την αποφυγή προστίμων. Ήδη εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για κλείσιμο ΧΑΔΑ που αποτυπώνουν την σύμπνοια όλων μας, την απόφαση να στηρίξουμε ο ένας το άλλο και όλοι μαζί να προχωρήσουμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου στη νέα εποχή.

Πιστεύουμε και προσπαθούμε να έχουν όλα ολοκληρωθεί μέσα στον χρόνο που από την αρχή ζητήσαμε από τους συμπολίτες μας για να δρομολογήσουμε την επίλυση του προβλήματος.

Είμαστε σίγουροι ότι και με τη δική σας συμβολή και τις ιδέες σας θα επιτύχουμε

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Αυτοδιοικητικές και Οικολογικές Κινήσεις, Σύλλογοι , και άλλοι Κοινωνικοί Φορείς και Ομάδες από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η πρότασή μας : Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων

Θεμελιακά στοιχεία για τη διαμόρφωση της πολιτικής της Περιφερειακής και της Δημοτικής Αυτοδιοίκησης για τη Διαχείριση των στερεών αποβλήτων γίνονται οι αρχές : 1. Μείωση παραγόμενων σκουπιδιών, 2. Επαναχρησιμοποίηση υλικών και προϊόντων, 3. Διαλογή στην Πηγή, 4. Ο ρυπαίνων πληρώνει/Πληρώνω όσο πετάω, 5. Αρχή της εγγύτητας / της αποκεντρωμένης διαχείρισης, 6. Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση-Ενεργός Συμμετοχή των δημοτών.

Α. Όραμα / Μακροπρόθεσμος στόχος :

Κοινωνία/Δήμος/Περιφέρεια μηδενικών στερεών αποβλήτων

Β. Άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα – έργα – δράσεις

1. Διαλογή στην Πηγή – Ανακύκλωση

Άμεσα υλοποιήσιμα:

α) Έναρξη λειτουργίας του ΚΔΑΥ στο Βέλο Κορινθίας.

β) Ένταξη όλων των Δήμων της Περιφέρειας σε συστήματα ανακύκλωσης,  έτσι ώστε κάθε Δήμος να παραδίδει τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασιών σε ένα από τα 3 ΚΔΑΥ που λειτουργούν στην Περιφέρεια (στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη, στο Βέλο Κορινθίας) ή να βρει άλλη λύση επιστροφής τους στην παραγωγική διαδικασία.

γ) Εκπόνηση και εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων ανακύκλωσης από κάθε έναν Δήμο.

2. Δημιουργία ΄΄Πράσινων Σημείων΄΄ / δημοτικών Κέντρων Ανακύκλωσης – Επαναχρησιμοποίησης ( ΚΑΕ )

3. Διαλογή στην Πηγή – Λιπασματοποίηση/Κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος

Άμεσα, εκπόνηση και εφαρμογή σε επίπεδο καλλικρατικών Δήμων Διαχειριστικών Σχεδίων Διαλογής στην Πηγή – Λιπασματοποίησης/Κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των στερεών αστικών και αγροτικών αποβλήτων : α)Στους κήπους / στα χωράφια, ή β)Σε οικιακούς κάδους κομποστοποίησης, ή γ)Σε μονάδες κομποστοποίησης (με δυναμικότητα από 2.000 tn/έτος έως 5.000 tn/έτος παραγόμενου κομπόστ) σε αποκεντρωμένο επίπεδο καλλικρατικού Δήμου ή διαδημοτικής συνεργασίας εντός περιφερειακής ενότητας (νομού).

4. Διαχείριση Υπολειμμάτων

Άμεση χωροθέτηση και κατασκευή σε σύντομο χρονικό διάστημα (ενός έτους) Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), των οποίων υπολειμμάτων οι ποσότητες και ο βαθμός επικινδυνότητας θα βαίνουν διαρκώς μειούμενες, σε επίπεδο Δήμου ή διαδημοτικής συνεργασίας εντός περιφερειακής ενότητας.

Η λύση αποκεντρωμένων ΧΥΤΥ (ένας ανά νομό ή ανά Δήμο) μπορεί να γίνει αποδεκτή από τις τοπικές κοινωνίες, με την προϋπόθεση να συνοδεύεται ταυτόχρονα από την έναρξη εφαρμογής και των υπολοίπων συνιστωσών της εναλλακτικής διαχείρισης στον ίδιο τόπο.

5. Κλείσιμο και αποκατάσταση των υπαρχόντων ΧΑΔΑ το συντομότερο δυνατό (ως τις αρχές 2012)

6. Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) : Μία μονάδα σε επίπεδο Δήμου ή διαδημοτικής συνεργασίας ή περιφερειακής ενότητας

7. α) Επένδυση στη συστηματική και διαρκή Ευαισθητοποίηση- Ενημέρωση και Ενεργό Συμμετοχή των δημοτών καθώς επίσης και                                        των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων

β) Δημόσια Διαβούλευση. Άμεση πραγματοποίηση από την Περιφέρεια ημερίδων Ενημέρωσης – Διαβούλευσης με τους αιρετούς και τους δημότες.

γ) Υποστήριξη από την Περιφέρεια και από τους Δήμους των Αυτοδιοικητικών Κινήσεων, των οικολογικών οργανώσεων και λοιπών κοινωνικών φορέων, για την ουσιαστική συμβολή αυτών στην αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων 7. α)

8. Φορείς Διαχείρισης (ΦοΔΣΑ) : Αποκεντρωμένη Διαχείριση συμβαδίζει μονοσήμαντα με αποκεντρωμένη Διοίκηση. Επομένως : Διατήρηση του υπάρχοντος μοντέλου, ήτοι ένας ΦοΔΣΑ ανά περιφερειακή ενότητα (δηλ. ανά νομό), και όχι ένας συγκεντρωτικός ΦοΔΣΑ σε περιφερειακό επίπεδο όπως προτείνεται στο νέο ΠΕΣΔΑ

Προϊσταμένη αρχή παρακολούθησης και ελέγχου εφαρμογής των παραπάνω: Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συμπληρωματικές θέσεις

1. Νέο, αναθεωρημένο/επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ: Σε γενικές αρχές και στόχους: Αποδεκτό. Σε συγκεκριμένα έργα-μέτρα-δράσεις: Ασάφειες, αντιφάσεις και σοβαρά Ερωτηματικά.

2. Μέθοδοι/τεχνολογίες επεξεργασίας και αξιοποίησης σύμμεικτων στερεών αστικών αποβλήτων (θερμική επεξεργασία, βιοξήρανση, ενεργειακή αξιοποίηση) και οι αντίστοιχες μονάδες : Απορριπτέες με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, από κάθε πλευρά (οικονομική, κοινωνική, οικολογική). Ανάλογα ισχύουν και για τους Δεματοποιητές, οι οποίοι δημιουργούν τετελεσμένα που οδηγούν αναγκαστικά σε λύσεις με τις εν λόγω τεχνολογίες.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

«Σε μία χώρα όπως η Eλλάδα που είναι τόσο προικισμένη σε ήλιο, το μόνο που λείπει

είναι η ισχυρή πολιτική βούληση για την ουσιαστική προώθηση της ηλιακής ενέργειας.

Aς αφήσουμε λοιπόν τον ήλιο να λάμψει στη χώρα μας. Σε αντίθετη περίπτωση, το

ενεργειακό μας μέλλον διαγράφεται πιο μαύρο και από τον άνθρακα»

Εκκληση της GREENPEACE

Διαβάστε και ΕΔΩ σχετικα με την έκκληση της GREENPEACE

 

Αυτός ο  < ήλιος  > φαίνεται να ανατέλλει στην Ερμιονίδα.

Στον Κάμπο της Κοιλάδας έχει προ μηνών εγκατασταθεί και λειτουργεί μονάδα φωτοβολταικών ισχύος 150 ΚW. Σαν τα φανάρια της Ιντιας από το <Σταυρό του Νότου> δεν…τα βλέπεις με το πρώτο…Δεν ενοχλούν δηλαδή ούτε περιβαλλοντικά ούτε αισθητικά.

Γιαυτό φρόντισαν οι συντοπίτες μας, αδελφοί Αθανασίου, γνωστοί άλλωστε για την περιβαλλοντική ευαισθησία τους.Από την Κοιλάδα στους Φούρνους. Στο δρόμο για Λάζες Λαμπαγιανά…φύτρωσε μέσα στις τελευταίες εβδομάδες άλλη μονάδα έτοιμη για να λειτουργήσει. Ισχύς 100-150 ΚW. Επίσης σεμνή εγκατάσταση καθηλωμένη στο έδαφος με ένα εξυπνο σύστημα περιστροφής.

Από τους Φούρνους στο Κοκκινάρι Κρανιδίου. Εδώ λειτουργούν εδώ και μήνες 2 μονάδες φωτοβολταικών με ισχύ 100 – 150 και 570 ΚW. Κι αυτές πρέπει να τις ψάξεις για να τις βρείς. Εντυπωσιακό το θέαμα κοντά στην δύση του τροφοδότη ήλιου.

Και από το Κοκκινάρι στα Φλάμπουρα ( Πετροθάλασσα ) Κρανιδίου. Άλλη μια μονάδα μέσα στο πράσινο. Γύρω στα 100 ΚW η ισχύς του.

ΠΟΛΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ .ΟΣΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗ.ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΡΗΜΑΔΑ ΤΗ ΔΕΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΑΝΤΙ 1 ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Μελίνας Μερκούρη 11

Κρανίδι

Ταχ. Κώδικας: 213 00

FAX: 2750-23668

Πληροφορίες: Γραμματεία Δημάρχου

Τηλέφωνο: 27543-60028

27543-60029

27543-60000

email: kranidi1@otenet.gr

website: http://www.kranidi.gr

ΠΡΟΣ: 

 

Κρανίδι: 28/03/2011  

Αριθμ. Πρωτ.: 2867

1)Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

2)Τους Αντιδημάρχους των Τοπικών Δημοτικών Ενοτήτων

3)Τους προϊσταμένους των υπηρεσιών και τους υπαλλήλους του Δήμου Κρανιδίου

4)Τους Διευθυντές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας σχολικής εκπαίδευσης

5)Την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου

6)Τους Ηλεκτρολόγους του Δήμου Κρανιδίου κ. Σερέτη Παντελή και κ. Σοφικίτη Θεόδωρο

ΘΕΜΑ:

« Περιστολή της άσκοπης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας »

Προκειμένου ο Δήμος Ερμιονίδας να ανταποκριθεί θετικά στα μηνύματα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή, για λόγους περιβαλλοντικούς, αλλά και οικονομικούς που έχουν σχέση με την οικονομική κατάσταση του Δήμου Ερμιονίδας, παρακαλούμε για τα εξής:

1) Να περιορίσετε τον ηλεκτροφωτισμό όλων των δημοτικών χώρων, ιστορικών, αρχαιολογικών και φυσικών μνημείων και εκκλησιών, με τοποθέτηση χρονοδιακόπτη το αργότερο μέχρι την 12η νυχτερινή ώρα.

2) Να περιορίσετε τον ηλεκτροφωτισμό των εξωτερικών χώρων όλων των σχολικών κτιρίων σε ένα μόνο φωτιστικό στοιχείο ασφάλειας, ανά κτίριο. Αυτονόητο είναι ότι δεν έχει κανένα νόημα η εσωτερική φωταγώγηση των σχολικών κτιρίων κατά τη διάρκεια της νυκτός εάν δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα που το επιβάλλει.

3) Να περιορίσετε τη φωταγώγηση αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων, γηπέδων, προαυλίων σχολείων, που διαθέτουν αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α., μόνο κατά το χρόνο που διεξάγονται αθλητικές δραστηριότητες και πάντως όχι πέραν της 22ας βραδινής ώρας.

4) Να αποφεύγεται η χρήση ενεργοβόρων συσκευών π.χ. κλιματιστικών σωμάτων (θερμού- ψυχρού) χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη.

5) Να υπάρξει διαρκής μέριμνα ιδιαίτερα από τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και από τους τοπικούς Αντιδημάρχους προκειμένου να μην παρατείνεται ο ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινόχρηστων χώρων, άσκοπα.

Παρακαλώ για την άμεση και πιστή εφαρμογή των ανωτέρω καθώς και για το συνεχές ενδιαφέρον όλων μας προς την κατεύθυνση της αποφυγής της άσκοπης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

ΚΑΜΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΛΛΟΥ ΤΑ ΚΑΚΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΙ ΑΛΛΟΥ ΓΕΝΝΟΥΝ ΟΙ ΚΟΤΕΣ

Φαίνεται ότι τα τύμπανα των αποκεντρωμένων διοικητών αρχίζουν να ηχούν και στην Πελοπόννησο, ερήμην των εκλεκτών του λαού (αιρετή περιφέρεια). Φοβάμαι ότι, εάν δεν «αναχαιτισθούν» οι προσπάθειες των αποκεντρωμένων, μέχρι να αναλάβουν οι αιρετοί (Ιούνιος 2011), οι δεύτεροι θα βρεθούν προ τετελεσμένων.

Σε κάθε περίπτωση, ο λαϊκός παράγοντας (βλ. Κερατέα)είναι αυτός που ορίζει τελικά τα πράγματα στην πράξη, όταν οι «εκπρόσωποί» του σηκώνουν τα χέρια ψηλά….

Βαγγέλης Σπινθάκης

Βαγγέλης Σπινθάκης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ –

Ενημερωση απο το μελος Σταυρο Γεωργιου προς ολα τα μελη της ομαδας

Εθελοντες Ερμιονιδας Ομαδα Ανακυκλωσης

Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύργιακο.
Διαβάζοντας τον ηλεκτρονικό<Αττικός Παρατηρητή>μου δημιουργήθηκε το ερώτημα ποιός απο την ερμιονίδα θα παρακο λουθήσει την Ημερίδα για την διαχείρηση των σκουπιδιών που γινεται στον Δήμο Λαυρεωτικής.
Θα γίνει στισ 27Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή(δηλαδή αύριο).
Εγκυκλοπαδικά  ενα θέμα που ειναι γνωστό απο το ξύλο που πέφτει κάθε ώρα στην Κερατέα.Θα παρευρεθούν υπουργοί-εκπρόσωποι Δήμων-φορέων,οργανώσεων-καθηγητές πολυτεχνείων
χημικοί-αντιπρόσωποι εταιρειών εκμετάλευσηςαπορριμμάτων θα ακουστούν πολλά και θα βγούν πολλά στην φόρα απο ανθρώπους που επιδιώκουν την εμπορική τους εκμε τάλευσης και απο  ανθρώπους που σκόπιμα θελουν να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα. 

Το θέμα πώς εμείς θα μάθουμε τι εγινε?για να είμαστε και εμείς εδώ
έτοιμοι για κάθε απρόβλεφτο γεγονός.

Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τούς εκπροσώπους της Greenpeace οι οποίοι θα παρευρεθόυν και θα μιλήσουν.
Γιατι θα πρέπει να ενημερώσουμε και τα εθελοντικά Μέλη της προστασίας περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας. Καλό απόγευμα.

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΗ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.


http://www.livestream.com/lavreotikitv?utm_source=lsplayer&utm_medium=ui-play&utm_campaign=click-bait&utm_content=lavreotikitv

Κ. Κώστας Λεβαντής, δήμαρχος Λαυρεωτικής

Φωνάζει η Κερατέα…
Το Κράτος κωφεύει…
Όμως εφικτές λύσεις υπάρχουν!

Ποικιλία απόψεων και πιθανών λύσεων ακούστηκαν στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώθηκε όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων για τη Λαυρεωτική, ενώ κάποιοι έλαμψαν δια της απουσίας τους..!

28/2/2011

Από τη Ζέτα Αγγελάτου

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Κώστας Λεβαντής, και η συντονιστική επιτροπή

Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου στην ενημερωτική ημερίδα που έλαβε χώρα την Κυριακή, 27/2/2011, στο τεχνολογικό πολιτιστικό πάρκο Λαυρίου, στόχος της οποίας ήταν η παρουσίαση επιστημονικών και ορθολογικών προτάσεων για τη Λαυρεωτική και την κατάληξη των απορριμμάτων της. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα θα λέγαμε πως από την αρχή ήταν ηλεκτρισμένη. Λογικό και αναμενόμενο, εφόσον ο κόσμος έχει πλέον αγανακτήσει με τις αδιέξοδες λύσεις που προσπαθεί να επιβάλει το κράτος. Ωστόσο, η συντονιστική επιτροπή φρόντισε προκειμένου να κατευνάζει τους τόνους όποτε έτειναν να ξεφύγουν από τα πλαίσια της ενημερωτικής συγκέντρωσης και να πλησιάσουν αυτά της διαδήλωσης. Χαρακτηριστική ήταν μάλιστα η είσοδος μίας ομάδας ανδρών με ένα πανό όπου έγραφε: «Όχι άλλος καρκίνος στη Λαυρεωτική. Και τα δικά μας απορρίμματα στον εθνικό σχεδιασμό εκτός Αττικής». Ωστόσο, περιορίστηκαν στο να αφήσουν απλώς το πανό τους στον τοίχο, αφού σε μία ημερίδα δεν έχουν θέση οι φωνές, αλλά ο διάλογος, όπως υποστήριξε ο πρώην δήμαρχος Κερατέας, κ. Σταύρος Ιατρού.

Σημείο κατατεθέν της μεγάλης και αξιότιμης αυτής προσπάθειας του δήμου Λαυρεωτικής για την πραγματοποίηση ενός ειλικρινούς και καρποφόρου διαλόγου μέσω της παρουσίασης όλων των πιθανών λύσεων, αποτελεί η απουσία οποιωνδήποτε Υπουργών ή εκπροσώπων τους, εμπλεκόμενων φορέων, όπως επίσης και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναγραφόταν και στο πρόγραμμα της ημερίδας. Στην κυριολεξία έλαμψαν δια της απουσίας τους, αποδεικνύοντας πως θέλουν να κρατήσουν κάποια απόσταση από τις εξελίξεις αποφεύγοντας την αμεσότητα μιας ημερίδας και τις «εδώ και τώρα» απαντήσεις που θα απαιτούσε ο κόσμος. Εξαίρεση αποτέλεσε η παρουσία της κ. Ζερβάκη, εκπροσώπου του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιάννη Σγουρού. Παρόντες ήταν οι εκπρόσωποι του ελληνικού κοινοβουλίου, κ. Γιώργος Βλάχος και Μάκης Βορίδης. Από τους κομματικούς πολιτικούς φορείς παρευρέθηκαν ο κ. Γιώργος Μπιθυμήτρης από το ΚΚΕ, ο κ. Βασίλης Μουλόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λιάκος από τους οικολόγους πράσινους και ο κ. Παναγιώτης Μαυροειδής από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το παρόν έδωσαν επίσης και οι εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων του δήμου Λαυρεωτικής.

Η εξέλιξη της ημερίδας βέβαια έφερε στην επιφάνεια χρήσιμες και κατατοπιστικότατες πληροφορίες επί του θέματος που ταλανίζει τόσον καιρό τους δημότες Λαυρεωτικής και αποτελεί υπόθεση όλων μας. Ακούστηκαν με προσοχή επιστημονικές και πάνω απ’ όλα εφικτές λύσεις, η υιοθέτηση κάποιας από τις οποίες, με την προϋπόθεση μιας καλής συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα μπορούσε να λύσει το ζήτημα των απορριμμάτων μια για πάντα.

Την αυλαία της ημερίδας άνοιξε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Κώστας Λεβαντής, ο οποίος τόνισε για μία ακόμη φορά πως το Οβριόκαστρο βρίσκεται εντός των ορίων της κηρύξεως από την ίδια την Πολιτεία της Λαυρεωτικής ως αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός χώρος και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Ο χώρος αυτός όπως και η ευρύτερη περιοχή, έχει θεσμοθετηθεί ως ζώνη Α, απολύτου προστασίας, αφού εντός αυτού σώζεται σε καλή κατάσταση οχυρωμένος οικισμός ελληνιστικών χρόνων. «Πρέπει επιτέλους να εφαρμοστούν οι νόμοι και το Σύνταγμα. Έστω και την ύστατη στιγμή πρέπει να πράξουν το καθήκον τους», υποστήριξε ο Δήμαρχος. Μάλιστα έκανε έκκληση προς τους δικαστικούς λειτουργούς να μην ενδώσουν σε πολιτικές πιέσεις, αλλά να υπερασπίσουν το νόμο και να προασπίσουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κατήγγειλε επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το έργο δεν έχει ξεκινήσει και ούτε θα επιτρέψουν οι κάτοικοι της Λαυρεωτικής να γίνει κάτι τέτοιο, αφού είναι παράνομο. Κατέστησε ως κύριους υπεύθυνους της προσπάθειας εκτέλεσης του παράνομου έργου τους εργολάβους, το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό, που και οι δύο είναι βουλευτές της Περιφέρειάς μας. Τόνισε ακόμη ότι το δίκαιο δεν αντιμετωπίζεται με δακρυγόνα, απειλές, συλλήψεις και τρομοκρατία. «Η συνεχιζόμενη άσκηση ωμής βίας από την εξουσία χαλυβδώνει τη θέληση όλων μας. Καλούμε άμεσα να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ και οι εργολάβοι. Να ελευθερωθεί η λεωφόρος Αθηνών Λαυρίου και μόνον τότε θα αποχωρήσουν οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι από τα μπλόκα. Καλούμε την Κυβέρνηση και ιδίως την ελληνική αστυνομία, να σεβαστούν και να εφαρμόσουν την δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου που έχει κηρύξει παράνομο το έργο και επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο των ιδιοκτητών στο Οβριόκαστρο. Επιθυμούμε διάλογο για μια άμεση λύση. Είμαστε στους δρόμους από τις 11 Δεκεμβρίου 2010 και δεν θα υποχωρήσουμε εάν δεν δικαιωθούμε», δήλωσε αποφασισμένος ο κ. Λεβαντής και εισέπραξε το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Κ. Κώστας Λεβαντής, δήμαρχος Λαυρεωτικής

Πλήθος κόσμου παρευρέθη στην ημερίδα

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν με προσοχή

Από την ημερίδα δεν έλειψαν και τα πανό διαμαρτυρίας

Η κ. Ζερβάκη, εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Σγουρού

Ο κ. Μάκης Βορίδης, βουλευτής του ΛΑΟΣ

Ο κ. Γιώργος Βλάχος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

Ο κ. Γιώργος Μπιθυμήτρης , εκπρόσωπος του ΚΚΕ

Ο κ. Βασίλης Μουλόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Λιάκος, περιφερειακός σύμβουλος και εκπρόσωπος των πράσινων οικολόγων

Ο κ. Παναγιώτης Μαυροειδής, εκπρόσωπος του κόμματος Ανταρσύα

Ο κ. Δημήτρης Λουκάς, πρώην δήμαρχος Λαυρίου και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Λαυρεωτικής

Η κ. Ιωάννα Κουλουβράκη, από το συνδυασμό «Κερατέα- Λαύριο- Καμάριζα ενότητα»

Ο κ. Παφίλης από τη «Λαϊκή Συσπείρωση»

Ο κ. Σταύρος Ιατρού, πρώην δήμαρχος Κερατέας και νυν επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης

Ο κ. Αλέξανδρος Οικονομόπουλος, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ο κ. Θεμιστοκλής Μπαλασόπουλος, πρόεδρος της Ε.Ε. Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, εκπρόσωπος των οικολογικών οργανώσεων

Ο κ. Ευστράτιος Καλογήρου, από το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων

Ο κ. Τάσος Κεφαλάς, από την Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική

Ο κ. Άγγελος Χάγιος , χημικός – μηχανικός

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η κ. Ζερβάκη, η οποία ως εκπρόσωπος του κ. Σγουρού, μετέφερε το ενδιαφέρον του για όλα τα ζητήματα της Α. Αττικής και συνεπώς για το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Τόνισε ότι έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος που θα αναδείξει σωστές λύσεις. Οι λύσεις αυτές πρέπει να πληρούν τρία χαρακτηριστικά, όπως υποστήριξε: Να μην έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής, να είναι οικονομικές δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που βιώνουμε, και τέλος, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Ο κ. Βλάχος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «όπως αποφάσισαν με το έτσι θέλω να γίνει ΧΥΤΑ στην Κερατέα, έτσι απαντάμε και εμείς με το έτσι θέλω ότι δεν πρόκειται να γίνει ΧΥΤΑ!» Τόνισε πως πρόκειται για μία ξεπερασμένη λύση που έχει ημερομηνία λήξεως και τάχθηκε υπέρ της άποψης «ούτε ένα κιλό σκουπίδια στην Κερατέα».

Ο κ. Βορίδης, δήλωσε πως η Πολιτεία αδρανεί από το 2004 να πάρει μέτρα. Λύσεις υπάρχουν και έχουν προταθεί, αλλά το ερώτημα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είναι εάν ακούει κανείς. Η Βουλή οφείλει να αλλάζει τους κακούς νόμους, εξετάζοντας τη σκοπιμότητά τους, και όχι να τους εφαρμόζει τυφλά. Συμπλήρωσε πως αυτό που έχει αλλάξει τα δεδομένα στην προκειμένη περίπτωση είναι ο αγώνας των κατοίκων της Κερατέας. Η καλύτερη λύση είναι να αποσυρθεί άμεσα η αστυνομία. Έκλεισε τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση έχει πει ψέματα στην Ευρωπαϊκή επιτροπή προκειμένου να πάρει τα χρήματα για το έργο, γεγονός που πρέπει να αλλάξει και να αποκατασταθεί η αλήθεια.

Στη συνέχεια, ο κ. Μπιθυμήτρης, θεώρησε θετική τη μετατροπή των συγκεντρώσεων σε διαδηλώσεις και το αντίστροφο, διαφωνώντας με τον κ. Ιατρού. Τόνισε ότι πρέπει να επικεντρωθούν σε δύο σημεία: τη μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων και ποιος θα επωφεληθεί από αυτήν. Χαρακτήρισε χρυσορυχείο τα απορρίμματα και έκανε λόγο για εμπορευματοποίηση των σκουπιδιών πίσω από τα οποία κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Τάχθηκε κατά των λογικών τεμαχισμού για ένα ενιαίο ζήτημα και υποστήριξε την ανάγκη συνδυασμού μεθόδων με έμφαση στην ανακύκλωση.

Ο κ. Μουλόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε χαρακτηριστικά πως στην Κερατέα διαπράττεται έγκλημα. Το θέμα είναι ποιοι είναι οι δολοφόνοι και ποια τα κίνητρά τους. Έκανε λόγο για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, ενώ δε δίστασε να πει την πραγματικότητα με το όνομά της, αναφέροντας το γνωστό σε όλους μας όνομα «Μπόμπολας».

Ο κ. Λιάκος, Περιφερειακός Σύμβουλος και εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων, έκανε λόγο για τον παράνομο και αντισυνταγματικό τρόπο της Κυβέρνησης απέναντι στα ατομικά δικαιώματα. Τόνισε πως οι λύσεις του κράτους τάσσονται ενάντια στο κοινωνικό συμφέρον προωθώντας μεγάλα , ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Διευκρίνισε πως δημόσιο δεν είναι μόνον το κράτος, αλλά όλοι εμείς και πως είναι ανάγκη να αλλάξει η πολιτική νοοτροπία.

Ο κ. Μαυροειδής από το κόμμα της Ανταρσύας, υποστήριξε πως υπάρχουν άμεσες λύσεις και έχουν κατατεθεί, αλλά είναι απαραίτητη η ειλικρινής πολιτική τοποθέτηση.

Ο πρώην δήμαρχος Λαυρίου και νυν δημοτικός σύμβουλος Λαυρεωτικής, κ. Λουκάς, τόνισε πως το πρόβλημα με τα απορρίμματα δεν αφορά μόνον την Κερατέα, αλλά ολόκληρη τη Λαυρεωτική. Βασικές του θέσεις ήταν η μη αποδοχή ΧΥΤΑ σε κανένα σημείο της Λαυρεωτικής που θα αποτελέσει ταυτόχρονα στάμπα για την περιοχή, η ανάληψη της διαχείρισης των απορριμμάτων από τους ίδιους με σύγχρονες μεθόδους μέσω του Συνδέσμου Λαυρεωτικής, καθώς επίσης και η ανάγκη αλλαγής του Περιφερειακού Σχεδιασμού.

Η δημοτική σύμβουλος, κ. Κουλουβράκη, έκανε λόγο για ένα τερατούργημα πάνω στην ιστορία των προγόνων των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα αιχμάλωτοι των εργολαβικών συμφερόντων. Θέση της ήταν όχι στα απορρίμματα από άλλες περιοχές. Όχι σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ. Επίσης, καταδίκασε την πρωτοφανή προσπάθεια ποινικοποίησης των πολιτών.

Ο κ. Παφίλης από τη Λαϊκή Συσπείρωση, δήλωσε πως τα απορρίμματά της Λαυρεωτικής θα πάνε πολύ απλά εκεί που καταλήγουν και όλων των υπολοίπων περιοχών. Θεώρησε πως η λύση βρίσκεται σε έναν Κεντρικό Εθνικό Σχεδιασμό και ήταν κατηγορηματικά αντίθετος σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης επί του συνόλου της καθαριότητας.

Το λόγο έλαβε και ο κ. Ιατρού, υπερτονίζοντας πως σημείο κλειδί στην πρωτοφανή κινητοποίηση του κόσμου αποτελεί η βαθιά γνώση επί του θέματος. Προκάλεσε την έκπληξή μας όταν αποκάλυψε πως ο δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Κώστας Λεβαντής, καθώς και ο ίδιος ως επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κατηγορούνται από την αστυνομία για σύσταση συμμορίας, κατηγορίες που αρμόζουν τουλάχιστον σε τρομοκράτες! Έκανε λόγο για αγώνα νομιμότητας, περηφάνιας και αξιοπρέπειας. «Να φύγουν τα ΜΑΤ και οι εργολάβοι που λειτουργούν με απαράδεκτο τρόπο. Ελπίζω αυτή τη φορά να εφαρμοστεί ο νόμος και να τροποποιηθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός. Η σπίθα που άναψε στην Κερατέα και κρατάει περίπου 70 μέρες, δεν πρέπει να κάψει, αλλά να φωτίσει» υποστήριξε ανυποχώρητος.

Προτάσεις

Ο κ. Αλέξανδρος Οικονομόπουλος, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η λύση Οικονομόπουλου ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία στα Χανιά και κοστίζει λιγότερο!

Αφού ολοκληρώθηκαν οι χαιρετισμοί και οι τοποθετήσεις, ξεκίνησε η Β’ ενότητα της ημερίδας, όπου παρουσιάστηκαν επιστημονικές λύσεις και ορθολογικές προτάσεις για τα απορρίμματα της Λαυρεωτικής.

Το λόγο έλαβε αρχικά ο κ. Αλέξανδρος Οικονομόπουλος, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, παρουσιάζοντας τη διαμόρφωση και συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών εθνικών σχεδίων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων. Οι μέθοδοι είναι τρεις:

1)Αερόβια μηχανική βιολογική επεξεργασία, που κοστίζει 65ευρώ/τόνο,

2)Καύση, που κοστίζει 115ευρώ/τόνο, και

3)Βιολογική ξήρανση και καύση SRF(δευτερογενές καύσιμο), που κοστίζει 240ευρώ/τόνο.

Ο ίδιος τάσσεται υπέρ ενός ορθολογικού σχεδιασμού που δίνει έμφαση στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Κατά συνέπεια θεωρεί ορθότερη και προτείνει την πρώτη μέθοδο, δηλαδή την αερόβια μηχανική βιολογική επεξεργασία, η οποία εφαρμόζεται με επιτυχία και στα Χανιά. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για μια διαδικασία που περιλαμβάνει αρχικά τον διαχωρισμό των απορριμμάτων σε αδρανή και οργανικά, από τα οποία κρατάμε τα οργανικά προκειμένου να υποστούν αερόβια επεξεργασία.

Σύμφωνα ωστόσο με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, πρέπει να προχωρήσουμε σε βιολογική ξήρανση και καύση SRF στην Αττική, επιλογή λανθασμένη σύμφωνα με τον κ. Οικονομόπουλο. Καθ΄αυτόν τον τρόπο, το κόστος θα είναι τεράστιο, θα αντιμετωπίσουμε περιβαλλοντικά προβλήματα καθώς και ασυμβατότητα με την οδηγία 2008/98 που η ιεραρχία στη διαχείριση έχει ως εξής: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση.

Την πρότασή του παρουσίασε αμέσως μετά ο κ. Θεμιστοκλής Μπαλασόπουλος, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. Έκανε λόγο για μια πράσινη, ρεαλιστική, οικονομική και αποκεντρωτική πρόταση, που δίνει έμφαση στην πρόληψη, ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Έμφαση έδωσε στην διατήρηση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα.

Στη συνέχεια, ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, παρουσίασε την πρόταση των Οικολογικών Οργανώσεων WWF, GREENPEACE, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τόνισε πως πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. Έκανε λόγο για δύο ουσιαστικά τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και συνδυασμό τους:

1)θερμική επεξεργασία

2)εναλλακτική διαχείριση.

Απαρίθμησε τα πολλά προβλήματα της καύσης, ανάμεσα στα οποία είναι η σπατάλη ενέργειας σε σύγκριση με την ανακύκλωση, το τεράστιο κόστος και οι λίγες θέσεις εργασίας που προσφέρει. Ανέφερε επίσης και τις νομικές υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στην Ε.Ε. και που πρέπει να τηρήσουμε σε κάθε περίπτωση. Ο ίδιος βέβαια, είναι υπέρμαχος της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, μέσω μιας πολιτικής ανάκτησης και ανακύκλωσης. Μίλησε για τρόπους πλεύσης προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως οι 4 κάδοι (χαρτί, άλλα ανακυκλώσιμα, οργανικά, υπολείμματα), δημιουργία νέων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και δημιουργία διαδημοτικών κέντρων ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Πρότεινε την κομποστοποίηση για την Κερατέα, καθώς θα καταλαμβάνει το 1/5 της σημερινής χωροθετημένης περιοχής και θα παράγει προϊόντα που θα βοηθήσουν στη γεωργία.

Έπειτα, ο κ. Ευστράτιος Καλογήρου, από το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων, έκανε λόγο για την θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, στην Ελλάδα το 77% των απορριμμάτων καταλήγει σε ΧΥΤΑ και το 23% σε ανακύκλωση – κομποστοποίηση. Η καύση έχει το πλεονέκτημα της μείωσης του βάρους και του όγκου των σκουπιδιών της τάξεως του 80% με την ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας. Εξάλλου, όπως υποστήριξε, η ανακύκλωση και η καύση πάνε πακέτο στις περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στις παγκόσμιες περιβαλλοντικές μητροπόλεις.

Ο κ. Τάσος Κεφαλάς από την Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική, εναπόθεσε και τη δική του άποψη-πρόταση. Έκρινε ζήτημα επιβίωσης των τοπικών κοινωνιών την ανατροπή των σχεδίων. Τάχθηκε υπέρ της κομποστοποίησης, των 4 κάδων και της εναλλακτικής διαχείρισης. Από κει και πέρα, προτείνει ένα σχήμα δίχως κεντρικές μονάδες επεξεργασίας. Δηλαδή προτείνει αποκεντρωμένες, μεσαίας κλίμακας μονάδες με μηχανική επεξεργασία. Θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο, δε θα υπάρχουν σταθμοί μεταφόρτωσης, που αποτελούν οικονομικό όφελος, οι δήμοι θα μπουν ενεργά στο παιχνίδι, θα προκύψουν θέσεις εργασίας και τέλος, οι μονάδες διαχείρισης των απορριμμάτων θα έρθουν πιο κοντά στα μέτρα των δήμων.

Ο κ. Άγγελος Χάγιος, χημικός – μηχανικός, έκανε λόγο για πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική. Η πρότασή του συνοψίζεται σε τρία σημεία

1)απαίτηση για εθνικό σχεδιασμό που αποφεύγει η Κυβέρνηση,

2)παρέμβαση στον Περιφερειακό Σχεδιασμό, και

3)συμπλήρωση της πρότασης από την Αυτοδιοίκηση (πρωτοβάθμια και περιφερειακή) και πιλοτική εφαρμογή της.

Θεωρεί λάθος επιλογή την παρεμβολή ιδιωτικών φορέων και έκανε λόγο για ανάγκη αναμόρφωσης του Ενιαίου Συνδέσμου από την Περιφέρεια.

Φυσικά, ακούστηκαν και άλλες απόψεις στη συνέχεια, ενώ στο τέλος, υπήρξε η δυνατότητα τοποθετήσεων, συζητήσεων και διεξαγωγής συμπερασμάτων. Εμείς, σας αφήνουμε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, κρίνοντας ο καθένας με τα δικά του μέτρα και σταθμά ποια λύση θεωρεί καταλληλότερη για την περιοχή, έχοντας ωστόσο πάντα στο μυαλό του το ευοίωνο μέλλον του τόπου.

Από το Μπλογκ http://www.exanatolis.gr/summary.asp?catid=4061&subid=2&pubid=7148