• H αξιολόγηση

 • Argolida Blogs
 • Advertisements

ΤΡΙΠΟΛΗ QUO VADIS ? ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

Αυτό ήταν το σύνθημα της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ στο χθεσινό Συμβούλιο της Περιφέρειας που συνεδρίασε για να …λύσει, ακόμα μια φορά το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ!

Οι Οργανώσεις του δικτύου Ανατολικής Πελοποννήσου ήταν εκεί. Και η εικόνα, η φωνή του Δικτύου ήταν αισθητή. Μέσα και έξω από την αίθουσα της συνεδρίασης.

Ακούστε τον κ. Τατούλη να προσπαθεί να μας πείσει ότι έχει όντως…Αντικείμενο, η εισήγηση της πλειοψηφίας. Διαβάστε και την εισήγηση ΕΔΩ.

 

Συνεντευξη τύπου έξω από την αίθουσα συνεδρίασης έδωσαν οι:

Βασίλης Γιόκαρης- ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ, Στέλιος Σταματάκης ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ και ο Ερικ Neukranz ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ

Ξεκαθαρίσαμε την θέση μας. ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ και ΜΕΤΑ τι δεν ΘΕΛΟΥΜΕ και ΓΙΑΤΙ

Φίλοι του Δικτύου ενστερνίστηκαν  το λογότυπο της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΒΗΣΑΝ ΜΑΖΙ  την ώρα της συνεδρίασης.

Διαβάστε ΕΔΩ τις ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ.

Σε διάλειμμα …στριμώξαμε τον κ. Τατούλη , ζητήσαμε απαντήσεις για τον διαγωνισμό ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, για την ΘΟΛΟΥΡΑ που συνεχίζεται. Τον προειδοποιήσαμε ότι θα ζητήσουμε τον ΛΟΓΟ μόλις τελειώσει το διάλειμμα. Επικαλέσθηκε λόγους διαδικασίας που ΔΥΣΤΥΧΩΣ, δυστυχώς δεν θα το επέτρεπαν.

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ, ούτως η άλλως! Η μας τον δώσετε η δεν μας τον δώσετε.

Ισως το ξανασκεύτηκαν.

Μας έδωσαν τον λόγο.

Μίλησαν οι :

Βασίλης Γιόκαρης ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ, Στέλιος Σταματάκης ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, Τάσος Παπαζαχαρίας ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ και Μπάμπης Αντωνιάδης  ΝΑΥΠΛΙΟ-ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ.

Στηρίξαμε τις ΘΕΣΕΙΣ μας, δείξαμε τα αδιέξοδα που δημιουργούν με τις αποφάσεις χωρίς ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

Σχεδόν ταυτόσημες  με αυτές μας τις ΘΕΣΕΙΣ οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Λ. Μπούκλη και πολύ κοντά του κ. Πετράκου. Ο κ. Δράκος αναζητούσε επίσης το αντικείμενο, αλλά μέχρι εκεί και  ο κ. Γόντικας περιορίστηκε σε καθαρόαιμη αντικαπιταλιστική διατύπωση, σωστή μεν στην ανάλυση, πλην, επίσης μέχρι εκεί.

Καταθέσαμε τα υπομνήματά μας.

ΕΜΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

1. Νέο, αναθεωρημένο/επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ: Σε γενικές αρχές και στόχους: Αποδεκτό. Σε συγκεκριμένα έργα-μέτρα-δράσεις: Ασάφειες, αντιφάσεις και σοβαρά Ερωτηματικά.

2. Μέθοδοι/τεχνολογίες επεξεργασίας και αξιοποίησης σύμμεικτων στερεών αστικών αποβλήτων (θερμική επεξεργασία, βιοξήρανση, ενεργειακή αξιοποίηση) και οι αντίστοιχες μονάδες : Απορριπτέες με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, από κάθε πλευρά (οικονομική, κοινωνική, οικολογική). Ανάλογα ισχύουν και για τους Δεματοποιητές, οι οποίοι δημιουργούν τετελεσμένα που οδηγούν αναγκαστικά σε λύσεις με τις εν λόγω τεχνολογίες.

Advertisements

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παρουσίαση Νόμου-πλαίσιου «για τα απόβλητα» στο Υπουργικό Συμβούλιο

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Νόμος-πλαίσιο «για τα απόβλητα» – Ενσωμάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 312/3 της 22.11.2008)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η οδηγία-πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ, αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων, καθώς και στην απλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η οδηγία θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης των αποβλήτων και περιορίζοντας το συνολικό αντίκτυπο της χρήσης πόρων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης αυτής.

Η φιλοσοφία της οδηγίας–πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) είναι η «συνολική ρύθμιση», χωρίς διακρίσεις μεταξύ στερεών και υγρών αποβλήτων, και με ενσωμάτωση ειδικών ρυθμίσεων για τα επικίνδυνα απόβλητα, με παράλληλη κατάργηση της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα, της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ σχετικά με τη διάθεση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί των αποβλήτων. Κάτω από την ανωτέρω οδηγία, θα βρίσκονται όλες οι «θυγατρικές» οδηγίες, οι οδηγίες δηλαδή που αφορούν είτε στη διαχείριση επί μέρους ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. συσκευασίες, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, PCBs, μπαταρίες και συσσωρευτές, ιλύες, ορυκτέλαια, διοξείδιο του τιτανίου, απόβλητα από εξορύξεις, κ.λπ.), είτε στις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. καύση των αποβλήτων, Υγειονομική Ταφή, οι προωθούμενες κοινοτικές προδιαγραφές για την ανακύκλωση, κ.λπ.). Όλες οι θυγατρικές Οδηγίες διέπονται και θα διέπονται από τη νέα οδηγία – πλαίσιο.

Για τους παραπάνω λόγους, ο προτεινόμενος νόμος-πλαίσιο εναρμονίζει πλήρως τις διατάξεις και τη φιλοσοφία της νέας οδηγίας, περιέχει δε τις κατάλληλες εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση ΚΥΑ ή ΥΑ, με τις οποίες θα ρυθμίζονται όλα τα απαραίτητα ειδικά θέματα. Το οριζόντιο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ), έχει εναρμονίσει τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες, υιοθετώντας τις αρχές και τους στόχους τους. Το πλαίσιο αυτό αποτελείται κυρίως από την ΚΥΑ 50910/2727/2003, (οδηγία 91/156/ΕΟΚ για τα στερεά απόβλητα), την ΚΥΑ 29407/3508/2002, (οδηγία 99/31/ΕΚ «για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων») και το ν.2939/2001 (οδηγία 94/62/ΕΚ για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης μικρών νησιών και απομακρυσμένων οικισμών, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 4641/232/2006, με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία μικρών Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές. Κάποιες από τις προδιαγραφές προκύπτουν από ανάλυση επικινδυνότητας, ώστε να συνδυάζεται η περιβαλλοντική προστασία με την τεχνική απλότητα και τη βιωσιμότητα. Με την ΚΥΑ 114218/1997, στην οποία τίθεται το πλαίσιο των προδιαγραφών των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και την ΚΥΑ 22912/1117/2005 (Οδηγία 2000/76/ΕΚ), που αφορά στην πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την αποτέφρωση ή στην συναποτέφρωση των αποβλήτων, συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο. Για ειδικές κατηγορίες αποβλήτων (μεταχειρισμένα ελαστικά, ΑΗΗΕ, κ.λπ) έχουν υιοθετηθεί νομικές πράξεις για την ασφαλή διαχείριση και αξιοποίηση, με εφαρμογή των αρχών της πρόληψης και της ευθύνης του παραγωγού.

Στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/2003), τίθενται οι στόχοι και οι αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης, ελέγχων, καθώς και υποχρεώσεων των φορέων διαχείρισης αποβλήτων. Η περαιτέρω εξειδίκευση γίνεται με την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο Περιφέρειας, αναθεωρούμενων ανά εξαετία (ή, υπό προϋποθέσεις και νωρίτερα), τα οποία σκοπό έχουν τη διαμόρφωση των διαχειριστικών ενοτήτων και τον καθορισμό μεθόδων διαχείρισης σε αυτές.

Κρίθηκε σκόπιμο ο παρόν νόμος για τα απόβλητα να θεσπιστεί ως νόμος-πλαίσιο, κατ’ αντιστοιχία της υπό ενσωμάτωση οδηγίας, η οποία αποτελεί, επίσης, οδηγία-πλαίσιο. Υπ’ αυτή την έννοια, στο παρόν σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές και υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ. Επιμέρους ζητήματα, κυρίως πρακτικής εφαρμογής, τα οποία συνδέονται με το υφιστάμενο και το υπό εξέλιξη ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, θα ρυθμιστούν με συγκεκριμένες ΚΥΑ και υπουργικές αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ, όπως, εξάλλου, προβλέπεται ήδη στις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου. Το σχήμα αυτό (νόμος-πλαίσιο, επιμέρους ΚΥΑ, Υπουργικές Αποφάσεις) δίνει την απαραίτητη ευελιξία στην προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων στις εξελίξεις, χωρίς να απεμπολούνται οι βασικές αρχές που διέπουν το ζήτημα. Συγκεκριμένα, οι αρχές, οι έννοιες, οι υποχρεώσεις και οι στόχοι περιλαμβάνονται στο νόμο-πλαίσιο, ενώ ζητήματα πρακτικής υφής ρυθμίζονται με ΚΥΑ ή ΥΑ.

2. ΝΟΜΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ στο εθνικό μας δίκαιο είναι υποχρεωτική και γίνεται με το παρόν σχέδιο νόμου. Η εκπόνηση του προτεινόμενου νόμου-πλαισίου «για τα απόβλητα» έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Την πλήρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ).
 • Το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου και ιεραρχημένου νομοθετικού πλαισίου που θα ρυθμίζει συνολικά το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων, με ξεκάθαρη δομή και σύγχρονες, αποτελεσματικές και ορθολογικές διαδικασίες αδειοδότησης, οι οποίες θα διασφαλίζουν την περιβαλλοντική προστασία, τη διαφάνεια και τον έλεγχο των διαδικασιών, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την κατάργηση ορισμένων προβληματικών (σε σχέση με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο) στην εφαρμογή τους κανονιστικών πράξεων.

Κεντρικό σημείο της κοινοτικής οδηγίας σχετικά µε τα απόβλητα και φυσικά του νόμου-πλαισίου αποτελεί η εισαγωγή μίας ιεράρχησης στόχων, που διαρθρώνεται σε πέντε σημεία. Συγκεκριμένα, κατά σειρά προτεραιότητας αναφέρονται στη νέα οδηγία οι παρακάτω μέθοδοι-πολιτικές ως προς τη διαχείριση απορριμμάτων:

(α) πρόληψη-αποτροπή δημιουργίας απορριμμάτων (προτιμώμενη επιλογή)

(β) επαναχρησιμοποίηση

(γ) ανακύκλωση

(δ) ανάκτηση (συμπεριλαμβανομένης και της ενεργειακής ανάκτησης)

(ε) ασφαλής εναπόθεση (ως ύστατο μέτρο)

Η πρωτοτυπία της οδηγίας και προφανώς του νόμου-πλαισίου από προηγούμενες οδηγίες για τα απόβλητα επικεντρώνεται σε τέσσερα κυρίως ζητήματα.

 • Αποσαφήνιση και απλοποίηση εννοιών και ορισμών, όπως τι είναι απόβλητο, ανάκτηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων.
 • Αλλαγές στην εσωτερική ιεράρχηση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων. Η ενεργειακή προσέγγιση της νέας οδηγίας αποτελεί καινοτομία. Η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων λογίζεται ως διαδικασία ανάκτησης, καθώς περιορίζει την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και άλλων φυσικών πόρων. Η προώθηση της χρήσης των απορριμμάτων ως δευτερεύουσα πηγή ενέργειας αποσκοπεί στον περιορισμό της απόθεσής τους σε χώρους τελικής διάθεσης, αλλά και τη συνακόλουθη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που εκλύονται από τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
 • Την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων με εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων. Η οδηγία εισάγει μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση των αποβλήτων η οποία επικεντρώνεται στην πρόληψη. Η χώρα μας συνεπώς υποχρεούται να εκπονήσει πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2013.
 • Την προσπάθεια διαφύλαξης των φυσικών πόρων με μέτρα για την καλύτερη ανάκτηση των αποβλήτων (π.χ. χωριστή συλλογή των υλικών) και τη χρησιμοποίηση των ανακτηθέντων υλικών.

Η οδηγία (και φυσικά το σχέδιο του νόμου-πλαισίου) περιλαμβάνει ρυθμίσεις προηγούμενων οδηγιών, όπως:

 • Τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού προϊόντων και την κατ’ επέκταση ευθύνη του στη διαχείριση των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων ή των προϊόντων που καθίστανται απόβλητα.
 • Καθιερώνει την ευθύνη του μελετητή, του παραγωγού, του κατόχου των αποβλήτων, των εμπόρων και των μεσιτών (δηλαδή όλων των εμπλεκομένων), ενώ παράλληλα καθορίζει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών στη διεκπεραίωση των αδειοδοτήσεων με διαφανή τρόπο.
 • Θεσπίζει τις διαρκείς επιθεωρήσεις και τους ελέγχους με πλήρως κατανεμημένους ρόλους μεταξύ των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των περιφερειών. Επίσης, καθορίζει διοικητικές, αστικές και ποινικές κυρώσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των αποβλήτων που παρανομούν.
 • Καθορίζει διακριτούς και διαφανείς ρόλους και υποχρεώσεις για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των αποβλήτων.
 • Απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης για τη διαχείριση των αποβλήτων.
 • Ισχυροποιεί και διευκρινίζει περαιτέρω τις αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας.
 • Καθιερώνει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης όλων των αποβλήτων της επικράτειας, εισάγει τα ειδικά εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης και θεσπίζει τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση και έγκριση αυτών.

Το παρόν σχέδιο νόμου είναι πολύ σημαντικό και θα επηρεάσει όλη την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί άμεσα ώστε να εξυπηρετήσει τους βασικούς σκοπούς και στόχους του παρόντος.

Με τη θέσπιση του παρόντος νόμου, σε συνδυασμό με τον ν. 2939/2001, ο οποίος αφορά στην εναλλακτική διαχείριση συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων, η χώρα μας θα διαθέτει ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο για τα απόβλητα και τη διαχείριση τους.

Με το παρόν σχέδιο νόμου καθορίζεται μια νέα πολιτική στη διαχείριση των αποβλήτων, ώστε τα πάντα να γίνονται με διαφάνεια, με απλές διαδικασίες και να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις τόσο ως προς την παραγωγή των αποβλήτων (ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά), όσο και ως προς την ενδεδειγμένη διαχείριση και αποτελεσματικότητα.

Το παρόν σχέδιο θα επηρεάσει θετικά όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να λειτουργήσουν με σύγχρονες αντιλήψεις, όπως και οι συνάδελφοί τους στα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, με πλήρη διαφάνεια και σωστές πρακτικές ώστε να μην θεωρούνται εκ προοιμίου ρυπαντές του περιβάλλοντος και καταστροφείς της ανθρώπινης υγείας.

Συνεπώς, ο πρωταρχικός στόχος της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα απλοποιεί, εκσυγχρονίζει και αποσαφηνίζει την υφιστάμενη νομοθεσία.

ΑΛΛΟΥ ΤΑ ΚΑΚΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΙ ΑΛΛΟΥ ΓΕΝΝΟΥΝ ΟΙ ΚΟΤΕΣ

Φαίνεται ότι τα τύμπανα των αποκεντρωμένων διοικητών αρχίζουν να ηχούν και στην Πελοπόννησο, ερήμην των εκλεκτών του λαού (αιρετή περιφέρεια). Φοβάμαι ότι, εάν δεν «αναχαιτισθούν» οι προσπάθειες των αποκεντρωμένων, μέχρι να αναλάβουν οι αιρετοί (Ιούνιος 2011), οι δεύτεροι θα βρεθούν προ τετελεσμένων.

Σε κάθε περίπτωση, ο λαϊκός παράγοντας (βλ. Κερατέα)είναι αυτός που ορίζει τελικά τα πράγματα στην πράξη, όταν οι «εκπρόσωποί» του σηκώνουν τα χέρια ψηλά….

Βαγγέλης Σπινθάκης

Βαγγέλης Σπινθάκης

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΘΕΣ

Πηγή: attikosparatiritis Διαχείρηση απορριμμάτων – Ανακύκλωση –

Ένταση σημειώθηκε το πρωί στην ημερίδα  της ΠΟΕ-ΟΤΑ «Για μία βιώσιμη, οικονομική και φιλική στο περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής», καθώς όταν ανέβηκε στο βήμα ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηλίας Λιακόπουλος, κάτοικοι της Κερατέας κι εργαζόμενοι στους δήμους, ανήρτησαν πανό μπροστά στο βήμα του ομιλητή κι άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, με το «Έξω τα ΜΑΤ από την Κερατέα» να κυριαρχεί.

Αποτέλεσμα ήταν, να διακοπεί για λίγα λεπτά η ομιλία του κ. Λιακόπουλου, να επικρατήσει χάος και να υπάρξει παράλληλα, απειλή πρόκλησης επεισοδίων μικρής έκτασης. Με την παρέμβαση, όμως των ψυχραιμότερων, η ημερίδα συνεχίστηκε κανονικά με τον κ. Λιακόπουλο να ανεβαίνει και πάλι στο βήμα.

Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπεύθυνος τομέα περιβάλλοντος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και βουλευτής του ΛΑΟΣ Άδωνης Γεωργιάδης που έδωσαν το παρών στην ημερίδα, προτίμησαν να αποχωρήσουν άμεσα, χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς, φοβούμενοι προφανώς την εκδήλωση της συσσωρευμένης οργής εναντίον τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΩ

http://www.aftodioikisi.gr/media.php?file=http://www.youtube.com/watch?v=SWgLIaFq_J4

Οι ομιλίες

Στην ομιλία του ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηλία Λιακόπουλου τόνισε μεταξύ άλλων, ότι ο διάλογος που διεξάγεται είναι χρήσιμος αλλά θα πρέπει όλοι να σεβόμαστε τις αποφάσεις που παίρνονται. Παράλληλα σημείωσε ότι δε θα υπάρχει εγγυημένη ποσότητα απορριμμάτων που θα καταλήγει στα εργοστάσια και υπογράμμισε πως γίνεται προσπάθεια επέκτασης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης. Παράλληλα μίλησε για τη διόγκωση των τοξικών αποβλήτων και τα μπάζα που, όπως είπε,  παραμένουν ορατός κίνδυνος για την Αττική και γι’ αυτό πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισής τους.

Από την πλευρά ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, αφού μίλησε για τη σημασία διαλόγου που διεξάγεται, χαρακτηρίζοντας τον ως ουσία της δημοκρατίας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων, σημειώνοντας πως ελλοχεύει σημαντικά ο κίνδυνος, να οδηγηθούμε σε τριτοκοσμικές καταστάσεις. Φρόντισε πάντως να καταστήσει σαφές ότι η περιφέρεια δεν έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων “και αυτό θα ισχύει μέχρι να μεταφερθούν στην περιφέρεια οι σχετικές αρμοδιότητες”.

Για άστοχη λύση που θα διατηρήσει σταθερά, σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα το ρεύμα των σύμμεικτων απορριμμάτων για 25 χρόνια, έτσι ώστε να τροφοδοτεί τα εργοστάσια, έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΕ – ΟΤΑ Θέμης Μπαλασσόπουλος. Παράλληλα ο κ. Μπαλασόπουλος τάχθηκε για μια ακόμη φορά υπέρ του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων και τόνισε ότι με τη λύση που προέαγεται εγκαταλείπεται στην ουσία η ανακύκλωσης και η διαλογή στην πηγή, που είναι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί ο όγκος τους. Με τη λύση αυτή, πρόσθεσε, το μόνο που κατοχυρώνεται είναι οι τιμές για τους εργολάβους κι ως εκ τούτου εξέφρασε το φόβο του για εκτόξευση του κόστους στον τόνο απορριμμάτων από 42 σε 155 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι, με παρέμβαση των κατοίκων της Κερατέας, το λόγο πήρε πριν έρθει η σειρά του και ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Κώστας Λεβαντής, που υπενθύμισε πως η ημερίδα που διεξάγεται γίνεται και για τον αγώνα που δίνουν οι πολίτες της Κερατέας για να μην επιτραπεί ένα αρχαιολογικό, όπως είπε, έγκλημα.

Πηγή: www.aftodioikisi.gr

Το «σερβίς» έκανε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, ο οποίος μιλώντας στην ημερίδα Περιφέρειας Αττικής, ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΤΕΔΚΝΑ «για μια βιώσιμη, οικονομική και φιλική στο περιβάλλον διαχείριση των απορριμάτων της Αττικής» ως άλλος «Πόντιος Πιλάτος» και μη θέλοντας να «πιει το πικρόν ποτήριον» δήλωσε αναρμόδιος για τη διαχείριση των σκουπιδιών, καθώς, όπως είπε, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα βρίσκεται στον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Ηλία Λιακόπουλο.

Σημείωσε, δε, ότι η περιφέρεια θα πάρει την αρμοδιότητα όταν η κυβέρνηση (δηλαδή ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης) λάβει τη σχετική απόφαση, που πάντως με βάση τον «Καλλικράτη» αυτό πρέπει να γίνει μέχρι 30.6.11.

Γιατί όμως η στήλη μαθαίνει ότι ο κ. Σγουρός πιέζει στο παρασκήνιο να ολοκληρωθεί η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και η προκήρυξη του διαγωνισμού πριν περάσει η σχετική αρμοδιότητα στην περιφέρεια;

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ –

Ενημερωση απο το μελος Σταυρο Γεωργιου προς ολα τα μελη της ομαδας

Εθελοντες Ερμιονιδας Ομαδα Ανακυκλωσης

Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύργιακο.
Διαβάζοντας τον ηλεκτρονικό<Αττικός Παρατηρητή>μου δημιουργήθηκε το ερώτημα ποιός απο την ερμιονίδα θα παρακο λουθήσει την Ημερίδα για την διαχείρηση των σκουπιδιών που γινεται στον Δήμο Λαυρεωτικής.
Θα γίνει στισ 27Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή(δηλαδή αύριο).
Εγκυκλοπαδικά  ενα θέμα που ειναι γνωστό απο το ξύλο που πέφτει κάθε ώρα στην Κερατέα.Θα παρευρεθούν υπουργοί-εκπρόσωποι Δήμων-φορέων,οργανώσεων-καθηγητές πολυτεχνείων
χημικοί-αντιπρόσωποι εταιρειών εκμετάλευσηςαπορριμμάτων θα ακουστούν πολλά και θα βγούν πολλά στην φόρα απο ανθρώπους που επιδιώκουν την εμπορική τους εκμε τάλευσης και απο  ανθρώπους που σκόπιμα θελουν να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα. 

Το θέμα πώς εμείς θα μάθουμε τι εγινε?για να είμαστε και εμείς εδώ
έτοιμοι για κάθε απρόβλεφτο γεγονός.

Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τούς εκπροσώπους της Greenpeace οι οποίοι θα παρευρεθόυν και θα μιλήσουν.
Γιατι θα πρέπει να ενημερώσουμε και τα εθελοντικά Μέλη της προστασίας περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας. Καλό απόγευμα.

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΗ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.


http://www.livestream.com/lavreotikitv?utm_source=lsplayer&utm_medium=ui-play&utm_campaign=click-bait&utm_content=lavreotikitv

Κ. Κώστας Λεβαντής, δήμαρχος Λαυρεωτικής

Φωνάζει η Κερατέα…
Το Κράτος κωφεύει…
Όμως εφικτές λύσεις υπάρχουν!

Ποικιλία απόψεων και πιθανών λύσεων ακούστηκαν στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώθηκε όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων για τη Λαυρεωτική, ενώ κάποιοι έλαμψαν δια της απουσίας τους..!

28/2/2011

Από τη Ζέτα Αγγελάτου

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Κώστας Λεβαντής, και η συντονιστική επιτροπή

Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου στην ενημερωτική ημερίδα που έλαβε χώρα την Κυριακή, 27/2/2011, στο τεχνολογικό πολιτιστικό πάρκο Λαυρίου, στόχος της οποίας ήταν η παρουσίαση επιστημονικών και ορθολογικών προτάσεων για τη Λαυρεωτική και την κατάληξη των απορριμμάτων της. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα θα λέγαμε πως από την αρχή ήταν ηλεκτρισμένη. Λογικό και αναμενόμενο, εφόσον ο κόσμος έχει πλέον αγανακτήσει με τις αδιέξοδες λύσεις που προσπαθεί να επιβάλει το κράτος. Ωστόσο, η συντονιστική επιτροπή φρόντισε προκειμένου να κατευνάζει τους τόνους όποτε έτειναν να ξεφύγουν από τα πλαίσια της ενημερωτικής συγκέντρωσης και να πλησιάσουν αυτά της διαδήλωσης. Χαρακτηριστική ήταν μάλιστα η είσοδος μίας ομάδας ανδρών με ένα πανό όπου έγραφε: «Όχι άλλος καρκίνος στη Λαυρεωτική. Και τα δικά μας απορρίμματα στον εθνικό σχεδιασμό εκτός Αττικής». Ωστόσο, περιορίστηκαν στο να αφήσουν απλώς το πανό τους στον τοίχο, αφού σε μία ημερίδα δεν έχουν θέση οι φωνές, αλλά ο διάλογος, όπως υποστήριξε ο πρώην δήμαρχος Κερατέας, κ. Σταύρος Ιατρού.

Σημείο κατατεθέν της μεγάλης και αξιότιμης αυτής προσπάθειας του δήμου Λαυρεωτικής για την πραγματοποίηση ενός ειλικρινούς και καρποφόρου διαλόγου μέσω της παρουσίασης όλων των πιθανών λύσεων, αποτελεί η απουσία οποιωνδήποτε Υπουργών ή εκπροσώπων τους, εμπλεκόμενων φορέων, όπως επίσης και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναγραφόταν και στο πρόγραμμα της ημερίδας. Στην κυριολεξία έλαμψαν δια της απουσίας τους, αποδεικνύοντας πως θέλουν να κρατήσουν κάποια απόσταση από τις εξελίξεις αποφεύγοντας την αμεσότητα μιας ημερίδας και τις «εδώ και τώρα» απαντήσεις που θα απαιτούσε ο κόσμος. Εξαίρεση αποτέλεσε η παρουσία της κ. Ζερβάκη, εκπροσώπου του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιάννη Σγουρού. Παρόντες ήταν οι εκπρόσωποι του ελληνικού κοινοβουλίου, κ. Γιώργος Βλάχος και Μάκης Βορίδης. Από τους κομματικούς πολιτικούς φορείς παρευρέθηκαν ο κ. Γιώργος Μπιθυμήτρης από το ΚΚΕ, ο κ. Βασίλης Μουλόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λιάκος από τους οικολόγους πράσινους και ο κ. Παναγιώτης Μαυροειδής από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το παρόν έδωσαν επίσης και οι εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων του δήμου Λαυρεωτικής.

Η εξέλιξη της ημερίδας βέβαια έφερε στην επιφάνεια χρήσιμες και κατατοπιστικότατες πληροφορίες επί του θέματος που ταλανίζει τόσον καιρό τους δημότες Λαυρεωτικής και αποτελεί υπόθεση όλων μας. Ακούστηκαν με προσοχή επιστημονικές και πάνω απ’ όλα εφικτές λύσεις, η υιοθέτηση κάποιας από τις οποίες, με την προϋπόθεση μιας καλής συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα μπορούσε να λύσει το ζήτημα των απορριμμάτων μια για πάντα.

Την αυλαία της ημερίδας άνοιξε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Κώστας Λεβαντής, ο οποίος τόνισε για μία ακόμη φορά πως το Οβριόκαστρο βρίσκεται εντός των ορίων της κηρύξεως από την ίδια την Πολιτεία της Λαυρεωτικής ως αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός χώρος και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Ο χώρος αυτός όπως και η ευρύτερη περιοχή, έχει θεσμοθετηθεί ως ζώνη Α, απολύτου προστασίας, αφού εντός αυτού σώζεται σε καλή κατάσταση οχυρωμένος οικισμός ελληνιστικών χρόνων. «Πρέπει επιτέλους να εφαρμοστούν οι νόμοι και το Σύνταγμα. Έστω και την ύστατη στιγμή πρέπει να πράξουν το καθήκον τους», υποστήριξε ο Δήμαρχος. Μάλιστα έκανε έκκληση προς τους δικαστικούς λειτουργούς να μην ενδώσουν σε πολιτικές πιέσεις, αλλά να υπερασπίσουν το νόμο και να προασπίσουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κατήγγειλε επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το έργο δεν έχει ξεκινήσει και ούτε θα επιτρέψουν οι κάτοικοι της Λαυρεωτικής να γίνει κάτι τέτοιο, αφού είναι παράνομο. Κατέστησε ως κύριους υπεύθυνους της προσπάθειας εκτέλεσης του παράνομου έργου τους εργολάβους, το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό, που και οι δύο είναι βουλευτές της Περιφέρειάς μας. Τόνισε ακόμη ότι το δίκαιο δεν αντιμετωπίζεται με δακρυγόνα, απειλές, συλλήψεις και τρομοκρατία. «Η συνεχιζόμενη άσκηση ωμής βίας από την εξουσία χαλυβδώνει τη θέληση όλων μας. Καλούμε άμεσα να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ και οι εργολάβοι. Να ελευθερωθεί η λεωφόρος Αθηνών Λαυρίου και μόνον τότε θα αποχωρήσουν οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι από τα μπλόκα. Καλούμε την Κυβέρνηση και ιδίως την ελληνική αστυνομία, να σεβαστούν και να εφαρμόσουν την δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου που έχει κηρύξει παράνομο το έργο και επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο των ιδιοκτητών στο Οβριόκαστρο. Επιθυμούμε διάλογο για μια άμεση λύση. Είμαστε στους δρόμους από τις 11 Δεκεμβρίου 2010 και δεν θα υποχωρήσουμε εάν δεν δικαιωθούμε», δήλωσε αποφασισμένος ο κ. Λεβαντής και εισέπραξε το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Κ. Κώστας Λεβαντής, δήμαρχος Λαυρεωτικής

Πλήθος κόσμου παρευρέθη στην ημερίδα

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν με προσοχή

Από την ημερίδα δεν έλειψαν και τα πανό διαμαρτυρίας

Η κ. Ζερβάκη, εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Σγουρού

Ο κ. Μάκης Βορίδης, βουλευτής του ΛΑΟΣ

Ο κ. Γιώργος Βλάχος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

Ο κ. Γιώργος Μπιθυμήτρης , εκπρόσωπος του ΚΚΕ

Ο κ. Βασίλης Μουλόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Λιάκος, περιφερειακός σύμβουλος και εκπρόσωπος των πράσινων οικολόγων

Ο κ. Παναγιώτης Μαυροειδής, εκπρόσωπος του κόμματος Ανταρσύα

Ο κ. Δημήτρης Λουκάς, πρώην δήμαρχος Λαυρίου και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Λαυρεωτικής

Η κ. Ιωάννα Κουλουβράκη, από το συνδυασμό «Κερατέα- Λαύριο- Καμάριζα ενότητα»

Ο κ. Παφίλης από τη «Λαϊκή Συσπείρωση»

Ο κ. Σταύρος Ιατρού, πρώην δήμαρχος Κερατέας και νυν επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης

Ο κ. Αλέξανδρος Οικονομόπουλος, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ο κ. Θεμιστοκλής Μπαλασόπουλος, πρόεδρος της Ε.Ε. Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, εκπρόσωπος των οικολογικών οργανώσεων

Ο κ. Ευστράτιος Καλογήρου, από το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων

Ο κ. Τάσος Κεφαλάς, από την Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική

Ο κ. Άγγελος Χάγιος , χημικός – μηχανικός

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η κ. Ζερβάκη, η οποία ως εκπρόσωπος του κ. Σγουρού, μετέφερε το ενδιαφέρον του για όλα τα ζητήματα της Α. Αττικής και συνεπώς για το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Τόνισε ότι έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος που θα αναδείξει σωστές λύσεις. Οι λύσεις αυτές πρέπει να πληρούν τρία χαρακτηριστικά, όπως υποστήριξε: Να μην έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής, να είναι οικονομικές δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που βιώνουμε, και τέλος, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Ο κ. Βλάχος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «όπως αποφάσισαν με το έτσι θέλω να γίνει ΧΥΤΑ στην Κερατέα, έτσι απαντάμε και εμείς με το έτσι θέλω ότι δεν πρόκειται να γίνει ΧΥΤΑ!» Τόνισε πως πρόκειται για μία ξεπερασμένη λύση που έχει ημερομηνία λήξεως και τάχθηκε υπέρ της άποψης «ούτε ένα κιλό σκουπίδια στην Κερατέα».

Ο κ. Βορίδης, δήλωσε πως η Πολιτεία αδρανεί από το 2004 να πάρει μέτρα. Λύσεις υπάρχουν και έχουν προταθεί, αλλά το ερώτημα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είναι εάν ακούει κανείς. Η Βουλή οφείλει να αλλάζει τους κακούς νόμους, εξετάζοντας τη σκοπιμότητά τους, και όχι να τους εφαρμόζει τυφλά. Συμπλήρωσε πως αυτό που έχει αλλάξει τα δεδομένα στην προκειμένη περίπτωση είναι ο αγώνας των κατοίκων της Κερατέας. Η καλύτερη λύση είναι να αποσυρθεί άμεσα η αστυνομία. Έκλεισε τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση έχει πει ψέματα στην Ευρωπαϊκή επιτροπή προκειμένου να πάρει τα χρήματα για το έργο, γεγονός που πρέπει να αλλάξει και να αποκατασταθεί η αλήθεια.

Στη συνέχεια, ο κ. Μπιθυμήτρης, θεώρησε θετική τη μετατροπή των συγκεντρώσεων σε διαδηλώσεις και το αντίστροφο, διαφωνώντας με τον κ. Ιατρού. Τόνισε ότι πρέπει να επικεντρωθούν σε δύο σημεία: τη μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων και ποιος θα επωφεληθεί από αυτήν. Χαρακτήρισε χρυσορυχείο τα απορρίμματα και έκανε λόγο για εμπορευματοποίηση των σκουπιδιών πίσω από τα οποία κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Τάχθηκε κατά των λογικών τεμαχισμού για ένα ενιαίο ζήτημα και υποστήριξε την ανάγκη συνδυασμού μεθόδων με έμφαση στην ανακύκλωση.

Ο κ. Μουλόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε χαρακτηριστικά πως στην Κερατέα διαπράττεται έγκλημα. Το θέμα είναι ποιοι είναι οι δολοφόνοι και ποια τα κίνητρά τους. Έκανε λόγο για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, ενώ δε δίστασε να πει την πραγματικότητα με το όνομά της, αναφέροντας το γνωστό σε όλους μας όνομα «Μπόμπολας».

Ο κ. Λιάκος, Περιφερειακός Σύμβουλος και εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων, έκανε λόγο για τον παράνομο και αντισυνταγματικό τρόπο της Κυβέρνησης απέναντι στα ατομικά δικαιώματα. Τόνισε πως οι λύσεις του κράτους τάσσονται ενάντια στο κοινωνικό συμφέρον προωθώντας μεγάλα , ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Διευκρίνισε πως δημόσιο δεν είναι μόνον το κράτος, αλλά όλοι εμείς και πως είναι ανάγκη να αλλάξει η πολιτική νοοτροπία.

Ο κ. Μαυροειδής από το κόμμα της Ανταρσύας, υποστήριξε πως υπάρχουν άμεσες λύσεις και έχουν κατατεθεί, αλλά είναι απαραίτητη η ειλικρινής πολιτική τοποθέτηση.

Ο πρώην δήμαρχος Λαυρίου και νυν δημοτικός σύμβουλος Λαυρεωτικής, κ. Λουκάς, τόνισε πως το πρόβλημα με τα απορρίμματα δεν αφορά μόνον την Κερατέα, αλλά ολόκληρη τη Λαυρεωτική. Βασικές του θέσεις ήταν η μη αποδοχή ΧΥΤΑ σε κανένα σημείο της Λαυρεωτικής που θα αποτελέσει ταυτόχρονα στάμπα για την περιοχή, η ανάληψη της διαχείρισης των απορριμμάτων από τους ίδιους με σύγχρονες μεθόδους μέσω του Συνδέσμου Λαυρεωτικής, καθώς επίσης και η ανάγκη αλλαγής του Περιφερειακού Σχεδιασμού.

Η δημοτική σύμβουλος, κ. Κουλουβράκη, έκανε λόγο για ένα τερατούργημα πάνω στην ιστορία των προγόνων των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα αιχμάλωτοι των εργολαβικών συμφερόντων. Θέση της ήταν όχι στα απορρίμματα από άλλες περιοχές. Όχι σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ. Επίσης, καταδίκασε την πρωτοφανή προσπάθεια ποινικοποίησης των πολιτών.

Ο κ. Παφίλης από τη Λαϊκή Συσπείρωση, δήλωσε πως τα απορρίμματά της Λαυρεωτικής θα πάνε πολύ απλά εκεί που καταλήγουν και όλων των υπολοίπων περιοχών. Θεώρησε πως η λύση βρίσκεται σε έναν Κεντρικό Εθνικό Σχεδιασμό και ήταν κατηγορηματικά αντίθετος σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης επί του συνόλου της καθαριότητας.

Το λόγο έλαβε και ο κ. Ιατρού, υπερτονίζοντας πως σημείο κλειδί στην πρωτοφανή κινητοποίηση του κόσμου αποτελεί η βαθιά γνώση επί του θέματος. Προκάλεσε την έκπληξή μας όταν αποκάλυψε πως ο δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Κώστας Λεβαντής, καθώς και ο ίδιος ως επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κατηγορούνται από την αστυνομία για σύσταση συμμορίας, κατηγορίες που αρμόζουν τουλάχιστον σε τρομοκράτες! Έκανε λόγο για αγώνα νομιμότητας, περηφάνιας και αξιοπρέπειας. «Να φύγουν τα ΜΑΤ και οι εργολάβοι που λειτουργούν με απαράδεκτο τρόπο. Ελπίζω αυτή τη φορά να εφαρμοστεί ο νόμος και να τροποποιηθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός. Η σπίθα που άναψε στην Κερατέα και κρατάει περίπου 70 μέρες, δεν πρέπει να κάψει, αλλά να φωτίσει» υποστήριξε ανυποχώρητος.

Προτάσεις

Ο κ. Αλέξανδρος Οικονομόπουλος, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η λύση Οικονομόπουλου ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία στα Χανιά και κοστίζει λιγότερο!

Αφού ολοκληρώθηκαν οι χαιρετισμοί και οι τοποθετήσεις, ξεκίνησε η Β’ ενότητα της ημερίδας, όπου παρουσιάστηκαν επιστημονικές λύσεις και ορθολογικές προτάσεις για τα απορρίμματα της Λαυρεωτικής.

Το λόγο έλαβε αρχικά ο κ. Αλέξανδρος Οικονομόπουλος, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, παρουσιάζοντας τη διαμόρφωση και συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών εθνικών σχεδίων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων. Οι μέθοδοι είναι τρεις:

1)Αερόβια μηχανική βιολογική επεξεργασία, που κοστίζει 65ευρώ/τόνο,

2)Καύση, που κοστίζει 115ευρώ/τόνο, και

3)Βιολογική ξήρανση και καύση SRF(δευτερογενές καύσιμο), που κοστίζει 240ευρώ/τόνο.

Ο ίδιος τάσσεται υπέρ ενός ορθολογικού σχεδιασμού που δίνει έμφαση στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Κατά συνέπεια θεωρεί ορθότερη και προτείνει την πρώτη μέθοδο, δηλαδή την αερόβια μηχανική βιολογική επεξεργασία, η οποία εφαρμόζεται με επιτυχία και στα Χανιά. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για μια διαδικασία που περιλαμβάνει αρχικά τον διαχωρισμό των απορριμμάτων σε αδρανή και οργανικά, από τα οποία κρατάμε τα οργανικά προκειμένου να υποστούν αερόβια επεξεργασία.

Σύμφωνα ωστόσο με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, πρέπει να προχωρήσουμε σε βιολογική ξήρανση και καύση SRF στην Αττική, επιλογή λανθασμένη σύμφωνα με τον κ. Οικονομόπουλο. Καθ΄αυτόν τον τρόπο, το κόστος θα είναι τεράστιο, θα αντιμετωπίσουμε περιβαλλοντικά προβλήματα καθώς και ασυμβατότητα με την οδηγία 2008/98 που η ιεραρχία στη διαχείριση έχει ως εξής: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση.

Την πρότασή του παρουσίασε αμέσως μετά ο κ. Θεμιστοκλής Μπαλασόπουλος, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. Έκανε λόγο για μια πράσινη, ρεαλιστική, οικονομική και αποκεντρωτική πρόταση, που δίνει έμφαση στην πρόληψη, ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Έμφαση έδωσε στην διατήρηση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα.

Στη συνέχεια, ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, παρουσίασε την πρόταση των Οικολογικών Οργανώσεων WWF, GREENPEACE, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τόνισε πως πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. Έκανε λόγο για δύο ουσιαστικά τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και συνδυασμό τους:

1)θερμική επεξεργασία

2)εναλλακτική διαχείριση.

Απαρίθμησε τα πολλά προβλήματα της καύσης, ανάμεσα στα οποία είναι η σπατάλη ενέργειας σε σύγκριση με την ανακύκλωση, το τεράστιο κόστος και οι λίγες θέσεις εργασίας που προσφέρει. Ανέφερε επίσης και τις νομικές υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στην Ε.Ε. και που πρέπει να τηρήσουμε σε κάθε περίπτωση. Ο ίδιος βέβαια, είναι υπέρμαχος της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, μέσω μιας πολιτικής ανάκτησης και ανακύκλωσης. Μίλησε για τρόπους πλεύσης προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως οι 4 κάδοι (χαρτί, άλλα ανακυκλώσιμα, οργανικά, υπολείμματα), δημιουργία νέων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και δημιουργία διαδημοτικών κέντρων ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Πρότεινε την κομποστοποίηση για την Κερατέα, καθώς θα καταλαμβάνει το 1/5 της σημερινής χωροθετημένης περιοχής και θα παράγει προϊόντα που θα βοηθήσουν στη γεωργία.

Έπειτα, ο κ. Ευστράτιος Καλογήρου, από το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων, έκανε λόγο για την θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, στην Ελλάδα το 77% των απορριμμάτων καταλήγει σε ΧΥΤΑ και το 23% σε ανακύκλωση – κομποστοποίηση. Η καύση έχει το πλεονέκτημα της μείωσης του βάρους και του όγκου των σκουπιδιών της τάξεως του 80% με την ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας. Εξάλλου, όπως υποστήριξε, η ανακύκλωση και η καύση πάνε πακέτο στις περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στις παγκόσμιες περιβαλλοντικές μητροπόλεις.

Ο κ. Τάσος Κεφαλάς από την Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική, εναπόθεσε και τη δική του άποψη-πρόταση. Έκρινε ζήτημα επιβίωσης των τοπικών κοινωνιών την ανατροπή των σχεδίων. Τάχθηκε υπέρ της κομποστοποίησης, των 4 κάδων και της εναλλακτικής διαχείρισης. Από κει και πέρα, προτείνει ένα σχήμα δίχως κεντρικές μονάδες επεξεργασίας. Δηλαδή προτείνει αποκεντρωμένες, μεσαίας κλίμακας μονάδες με μηχανική επεξεργασία. Θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο, δε θα υπάρχουν σταθμοί μεταφόρτωσης, που αποτελούν οικονομικό όφελος, οι δήμοι θα μπουν ενεργά στο παιχνίδι, θα προκύψουν θέσεις εργασίας και τέλος, οι μονάδες διαχείρισης των απορριμμάτων θα έρθουν πιο κοντά στα μέτρα των δήμων.

Ο κ. Άγγελος Χάγιος, χημικός – μηχανικός, έκανε λόγο για πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική. Η πρότασή του συνοψίζεται σε τρία σημεία

1)απαίτηση για εθνικό σχεδιασμό που αποφεύγει η Κυβέρνηση,

2)παρέμβαση στον Περιφερειακό Σχεδιασμό, και

3)συμπλήρωση της πρότασης από την Αυτοδιοίκηση (πρωτοβάθμια και περιφερειακή) και πιλοτική εφαρμογή της.

Θεωρεί λάθος επιλογή την παρεμβολή ιδιωτικών φορέων και έκανε λόγο για ανάγκη αναμόρφωσης του Ενιαίου Συνδέσμου από την Περιφέρεια.

Φυσικά, ακούστηκαν και άλλες απόψεις στη συνέχεια, ενώ στο τέλος, υπήρξε η δυνατότητα τοποθετήσεων, συζητήσεων και διεξαγωγής συμπερασμάτων. Εμείς, σας αφήνουμε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, κρίνοντας ο καθένας με τα δικά του μέτρα και σταθμά ποια λύση θεωρεί καταλληλότερη για την περιοχή, έχοντας ωστόσο πάντα στο μυαλό του το ευοίωνο μέλλον του τόπου.

Από το Μπλογκ http://www.exanatolis.gr/summary.asp?catid=4061&subid=2&pubid=7148

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ – ΒΟΙΩΤΙΑ Η ΑΤΤΙΚΗ; – ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΜΑΣ – ΤΙΤΑΝια απόφαση της ΚωνστανΤΙΝΑΣ

Δείτε μια πρόσφατη τροποποίηση της υπʼ αρ. 143830/5-11-07 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων, του εργοστασίου παραγωγής και διάθεσης τσιμέντων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, το οποίο είναι
εγκατεστημένο στη θέση Καμάρι της κοινότητας Στεφάνης, του Ν. Βοιωτίας, λόγω τροποποίησης της
ονομαστικής δυναμικότητας τροφοδοσίας εναλλακτικών πρώτων :
Ειδικά, το κομάτι που αναφέρεται στα εναλλακτικά καύσιμα. Χωρίς σχόλια ….
Και κάτι για την ιστορία, όπως μου το μετέφεραν φίλοι και συναγωνιστές από την Ελευσίνα:
Σαν περιοχή εγκατάστασης της μονάδας αναφέρεται η θέση «Καμάρι» Βοιωτίας (στα όρια Βοιωτίας και
Αττικής). Η παλιά μονάδα της ΤΙΤΑΝ βρίσκεται μέσα στην Ελευσίνα και η συγκεκριμένη θέση «Καμάρι»
υπάγονταν στη Δυτική Αττική. Επειδή, λόγω κάποιων περιορισμών που υπήρχαν, δεν μπορούσε να
γίνει η νέα μονάδα στην Αττική, έγινε φωτογραφική τροποποίηση των ορίων των νομών, ώστε η θέση
εγκατάστασης να φαίνεται ότι ανήκει, πλέον, στη Βοιωτία.
Να σημειωθεί, ακόμη, ότι για τη συγκεκριμένη θέση η ΤΙΤΑΝ διαθέτει, από το 2004, άδεια παραγωγής
για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου (συνδυασμένου κύκλου), ισχύος 120 MW, που δεν την
έχει ενεργοποιήσει, προς το παρόν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

> ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αρχική » Τροποποίηση της υπ’ αρ. 143830/5-11-07 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, του εργοστασίου παραγωγής και διάθεσης τσιμέντων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, το οποίο είναι εγκατεστημένο στη θέση Καμάρι της κοινότητας Στεφάνης, του Ν. Βοιωτίας, λόγω τροποποίησης της ονομαστικής δυναμικότητας τροφοδοσίας εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων.
 • ΑΔΑ4ΑΡ40-1
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου170166
 • ΘέμαΤροποποίηση της υπ’ αρ. 143830/5-11-07 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, του εργοστασίου παραγωγής και διάθεσης τσιμέντων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, το οποίο είναι εγκατεστημένο στη θέση Καμάρι της κοινότητας Στεφάνης, του Ν. Βοιωτίας, λόγω τροποποίησης της ονομαστικής δυναμικότητας τροφοδοσίας εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων.
 • Τελικός ΥπογράφωνΥπουργός – Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη –
 • Ημερομηνία Απόφασης25/01/2011
 • Ημερομηνία Ανάρτησης28/01/2011 09:13:01
 • Είδος ΑπόφασηςΚΥΑ (ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ )
 • ΦορέαςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 • ΜονάδαΔιεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου
 • Θεματική
  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 • ΑρχείοΛήψη ΑρχείουSHA-256: d4bdb0f11c3b84d08469d8ecb1400e634f0b431b1573c222e4558b864bd7fb2f
 • ΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ… ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ !!!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ : ΕΔΩ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΣΔΑ ΑΠΟ ΦΩΤΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ – ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΣΔΑ

ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ