• H αξιολόγηση

 • Argolida Blogs

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΣΕ ΧΩΝΙΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της Μ.Π.Ε.

Τοποθέτηση του σωματείου ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

μετά από αξιολόγηση της ΜΠΕ

του έργου αφαλάτωσης στην περιοχή Χώνια του ΤΔ Κοιλάδας.

To παρόν κείμενο παραδόθηκε στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσουστα πλαίσια της διαβούλευσης που είχε προκηρυχτεί για το θέμα.

Η θέση μας είναι αρνητική επειδή:

 Αμφισβητούμε την αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΕΡ η οποία φέρεται και ως φορέας υλοποίησης του έργου. Δεν δεσμεύεται το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΕΡ από μια προγενέστερη απόφαση του απελθόντος ΔΣ να προωθήσει την μελέτη προς έγκριση. Σχετικά με την ανάθεση της μελέτης διατυπώνουμε αμφιβολίες καθώς το μελετητικό γραφείο είναι το ίδιο το οποίο συνέταξε την προγενέστερη μελέτη αφαλάτωσης στη Κοιλαδα για την οποία έχει κατατεθεί προσφυγή από τους κατοίκους της Κοιλάδας στο ΣτΕ.

2Α 3Α 4Α

 Ως δυναμικότητα της μονάδας καθορίζεται η τιμή των 12.720 m³ ανά ημέρα (α) Εισαγωγή σελ 1 β) Κεφ 5 σελ 2,γ) Κεφ 5 σελ 4,7,8) ενώ οι ανάγκες της Δημοτικής ενότητας Κρανιδίου είναι σύμφωνα με τον πίνακα (Cγ) 38.400 m³ διά 12 = 3.200 m³ ανά ημέρα μέσος όρος. Πρόβλεψη για ανάγκες μέχρι και το 2028 επιπρόσθετα συν περιθώρια ασφάλειας 5.000 m³ ανά ημέρα.

6Α

7Α

Τα δε υπόλοιπα είναι 7.700 m³ ανά ημέρα για κάλυψη των τουριστικών αναγκών (επενδύσεων της Mind Compass Κεφ 6 σελ 93,94) Παραβλέποντας το γεγονός ότι ο σχεδιασμός και εν μέρει η υλοποίηση για Ανάβαλο/Φράγμα Τζερτζελιάς μεταξύ άλλων, για τα επόμενα έτη καθιστούν αναγκαστικά προσωρινή λύση το έργο για την Δημοτική ενότητα Κρανιδίου. Οι δε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα ήταν πιθανόν «ανεκτές» με μια μονάδα της τάξεως των 3.000 m³ αλλά και το μέγεθος του κόστους.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟ
 Η οποιαδήποτε αναφορά σε ήδη εκγατεστημένες μονάδες αφαλάτωσης είναι τουλάχιστον εκτός τόπου εφ’ όσων τα παραδείγματα είναι τα άνυδρα νησία μας με κοινό χαρακτηριστικό το θαλάσσιο χώρο του ανοιχτού πελάγους, σε αντίθεση με τον κλειστό, αβαθή και ήδη βεβαρυμένο χώρο του Αργολικού κόλπου που προβλέπει η μελέτη. (ατομικές μονάδες αφαλάτωσης, ιχθυοκαλλιέργειες) .

10Α

Οι δε «εναλλακτικές λύσεις» που προτείνονται θα έπρεπε λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω 2 και 3 να αφορούν τόσο τη δυναμικότητα της μονάδας όσο και την πιθανή γεωγραφική θέση εντός του Αργολικού κόλπου και όχι τη διαφορετική γεωμετρική θέση αγωγού και δεξαμενής.

9Α

Τα δε παραδείγματα που αναφέρονται σε «διεθνής μονάδες» στον πίνακα 6.3.2-1 κεφ 6 σελ 29 δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο της μελέτης, αλλά και η αναφορά «δεν αναμένονται σημαντικά προβλήματα στην υποθαλάσσια χλωρίδα και πανίδα σύμφωνα με τη σχετική περιβαλλοντική μελέτη» και όχι με τα πραγματικά αποτελέσματα μιας εν ενεργεία μονάδας, πείθουν για ακριβώς το αντίθετο.

11Α

Επίσης ανησυχητικό είναι το κείμενο κεφ 6 σελ 34 με αναφορά «κλειστή θάλασσα με πολύ μικρή ανακυκλοφορία νερών όπου οι επιπτώσεις μιας μονάδας μπορούν να αφορούν τα γενικότερα τοπικά οικοσυστήματα».

12Α

όπως και σε κεφ 6 σελ 33 καταλήγει ότι « συνεπώς για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς από τη διάθεση του αλμόλυπου στη θαλάσσια περιοχή της εκβολής θα πρέπει να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις κατά τη λειτουργία του έργου, μετά δηλαδή την έναρξη της διαδικασίας αφαλάτωσης και να συγκριθούν ως προς τα όρια της σημαντικότητας που ετέθισαν» .

13Α

Η δε τιμή του τελικού κριτηρίου αλατότητας όπως αναφέρεται στο κεφ 6 σελ 32….ανωνύμων ισπανών ερευνητών ορίζεται στην παρούσα μελέτη με 40 ppt. Όχι τυχαία, ασφαλώς μεγαλύτερη μονάδα της Κύπρου με πολύ αυστηρά μέτρα διάθεσης της άλμης της υποχρεούται να διαθέτει την άλμη της με αγωγό μήκους τουλάχιστον 1.200 μέτρων. Μια πιθανή μονάδα των 3.000 κυβικών ανα ημέρα θα έπρεπε για να εξασφαλιστεί το οικοσύστημα της περιοχής να διέθετε αγωγό τουλάχιστον 300 μέτρων από αυτή, αντί της τετραπλάσιας που προτείνεται με αγωγό των μόλις 140 μέτρων.

 Η μελέτη δεν αναφέρει, παραβλέπει, ή υποβαθμίζει ανάλογα με της τις «ανάγκες» της στοιχεία όπως:

14Β 14Α
–  Επιπτώσεις σε λιβάδια Ποσειδωνίας εκτός από τα «μικρά και όχι σημαντικά» όπως αναφέρεται που βρίσκονται πιθανώς σε απόσταση κινδύνου από την απόρριψη της άλμης κεφ 6 σελ 23 αναφέρονται μεν, δεν συμπεριλαμβάνονται δε.

15Α

16-1Τόσο η φωτογραφική αποτύπωση όσο και η «δειγματοληψία ζωών» του βυθού δηλαδή ιζήματος πυθμένα στο παράρτημα Ι του φακέλου 2 και παραρτήματος 3 σελ 2 στη μελέτη υποθαλάσσιας βλάστησης και ζωικού κόσμου του βυθού αντιστοίχως είναι περιορισμένες σύμφωνα με τον πίνακα των θέσεων της φωτογραφικής αποτύπωσης του βυθού και έπρεπε να συμπληρωθούν (λόγω του μικρού αριθμού δειγματων (20x 20 εκ. x 3 ) με στοιχεία άλλων σταθμών (Παγασητικός κόλπος και Λαγανάς Ζακύνθου παράγραφος 3,2 σελίδα 8)

 Το εύρος της βιοποικιλότητας του, από το ΕΚΒΥ, αναγνωρισμένου υγροβιότοπου Κοιλάδας (φώκια, θαλάσσια χελώνα, δελφίνι, αγριόπαπιες και αγριόχηνες) και τις αναμενόμενες επιπτώσεις.

18Α-ΑΡΧΑΙΟΛ
 Τις πολύ πιθανές αρχαιολογικής σημασίας κατασκευές υπό τον σημερινό πυθμένα του κόλπου Κοιλάδας (πόλη Μάσσητος. Βλέπε δημοσίευση 1/8/2012 ΤΟ ΒΗΜΑ.

Χ1Α
 Υπάρχει πλήρης ασάφεια ως προς την περιοχή υδροδότησης κεφ1 σελ1 Δήμος Ερμιονίδας: Κρανίδι, Κοιλάδα, Πόρτο Χέλι. Αναφέρει διοικητική διαίρεση αλλά το έργο δεν είναι για όλο το Δήμο ενώ ίσχυε ο Καλλικράτης κεφ3 σελ 1.

 Βάση Κτηματολογίου Δήμου το σημείο είναι χαρακτηρισμένο ως βοσκότοπος έκτασης 800 στρεμμάτων και όχι 750.

Χ2Α

 Δεν παρουσιάζεται σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας για τις υποθαλάσσιες εκσκαφές για την κατασκευή του αγωγού απόρριψης άλμης ούτε για την απόθεσή τους . Στο κεφ 7 σελ 7 αναφέρεται ότι 8.500 m³ θα αποτεθούν στη θάλασσα σε βάθος μεγαλύτερου των 50 μέτρων και 1 χιλιόμετρο απόστασης από την ακτή.

Χ3Α
 Ως προς τα μετεωρολογικά δεδομένα ο σταθμός της Πυργέλας Αργους δεν είναι ο κοντινότερος σε απόσταση. Ο κοντινότερος είναι του Άστρους και δεν παρεμβάλλεται κάποιος ορεινός όγκος για τη μέτρηση των ανεμολογικών δεδομένων για την ίδια χρονική περίοδο παρατήρησης τους.

Χ4Α
 Η ημερομηνία καταγραφής μέτρησης θορύβου 6/7/2008 κεφ 4 σελ 62 δεν είναι ενδεικτική καθώς πρόκειται για ημέρα Κυριακή πρωί.

 Τουλάχιστο όχι αμελητέα προχειρότητα σε ότι αφορά:

19Α

1) Την κατάταξη της περιοχής σε ζώνη μέτριου κινδύνου από διάβρωση στο φάκελο 1 κεφ 2 σελ 3 και ανάλογο χάρτη συνημμένος ν. 3. Ενώ πρόκειται για περιοχή υψηλού κινδύνου όπως δείχνει μια μεγέθυνση του χάρτη της περιοχής.

21Α-ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ- ΧΑΡΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

Οπως και

22Α

2) Την διαπίστωση στη σελίδα 3 κεφ 2 ότι « …μικρό μέρος του πληθυσμού ασχολείται και με την αλιεία» ενώ πρόκειται για το άμεσα θιγόμενο ψαροχώρι Κοιλάδας του οποίου κάθε άλλο παρά «μικρό μέρος» ασχολείται με την αλιεία η οποία διαπίστωση αναιρείται στην σελίδα 33 κεφ4

23Α

όπου «ο νομός συγκεντρώνει το 50% της συνολικής αλιευτικής παραγωγής της Περιφέρειας Πελοποννησου και παρακάτω «ειδικότερα στην περιοχή των έργων η αλιεία (νωπά θαλάσσης/ ιχθυοτροφείου είναι αρκετά ανεπτυγμένη αφού η Κοιλαδα και το Πόρτο Χέλι αποτελούν τα κυριότερα αλιευτικά κέντρα στο νομό Αργολίδας).

24Α

3) Την πρόβλεψη στη σελ. 6 κεφ 2 ότι «κατά τη λειτουργία της μονάδας θα καλυφθούν σε μεγάλο βαθμό οι υδρευτικές ανάγκες του Δήμου» όχι εξ ολοκληρου, και αυτό με μια προτεινόμενη μονάδα 1,5 φορά ισχυρότερη (12.720 m³ ανα ημέρα) από τις πραγματικές ανάγκες.

4) Η διαπίστωση ότι ο πυθμένας έχει υποστεί ήδη σημαντική βλάβη από τις ανεμότρατες δεν δικαιολογεί καθόλου την ανάληψη κινδύνου να ολοκληρωθεί η βλάβη.

25Α
5) Την περιγραφή της κατάστασης σε ότι αφορά στην υδροδότηση Δ.Κ Κρανιδίου, όπου σε αυτή τη μελέτη (2011) στη σελ 36 και 37 του κεφ. 4 με εντελώς εξωπραγματικά στοιχεία … «ανάγκες καλύπτονται με μεταφορά νέρου από την ΔΕ Λέρνας» … «οι γεωτρήσεις καλύπτουν τις ανάγκες ύδρευσης του ΔΚ Κρανιδίου μέχρι σήμερα αδιάλειπτα….» αγνοώντας το γεγονός ότι ούτε πλοίο τροφοδοτεί ούτε το νερό από γεωτρήσεις είναι κατά προσέγγιση πόσιμο.

 26Α

26Α

Στον πίνακα της συνολικής αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σελ 109 και 110 κεφ 6 αναφέρονται όλες σαν αρνητικές εκτός της επίδρασης στην τοπική κοινωνία και απασχόληση όσον αφορά στην κατασκευή του έργου. Αρνητικές επιπτώσεις στον πίνακα λειτουργίας του έργου σε ότι αφορά την αύξηση της αλατότητας στη θάλασσα που θεωρεί πάντως «αναστρέψιμη» καθώς και σε
Πιέσεις στα δίκτυα υποδομής,
Μεταβολή σε χρήση γης,
Μείωση αγροτικής γης οι οποίες επιπτώσεις θεωρούνται ανατρέψιμες ή ουδέτερες.
Τώρα πώς τα παραπάνω αλλά και τίνι τρόπω θα επιτευχθεί η «προβολή των αρχαιολογικών χώρων και ιστορίας μέσω της μονάδας… δεν διευκρινίζεται.

28Α

Σε ότι αφορά την ορθολογική διαχείρηση της μονάδας και τη συστηματική παρακολούθηση αυτής σελ 13 κεφ7 γεννούνται μόνο ερωτηματικά λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος του έργου θα είναι η ΔΕΥΑΕΡ αλλά και η θέση των μελετητών ότι σε περίπτωση που θα σημειωθούν επιπτώσεις σημαντικά διαφορετικές… Θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα….

(εάν δεν είναι αργά….!)

logo-shma1

– ΑΝΥΔΡΗ – η ΜΠΕ της Mind Compass Overseas για ΓΚΟΛΦ στην ΚΟΙΛΑΔΑ . ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Τροποποιημένης Πρότασης της MindCompass Overseas
για την Τουριστική Αξιοποίηση Περιοχής Δέλπριζα

                                                                                                                                     Πρώτη ανάγνωση
                                                                                                                            Μάρτης 2012

Α = ΔΙΕΥΚΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗΣ Β = ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ
Γ = ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟ/ΕΓΓΡΑΦΩΝ Δ = ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. ΠΕ E = ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Bασικό πρόβλημα της Dolphin Capital Investors / Mind Compass Overseas / Aristo Developers AE (θυγατρ.) ήταν, είναι και παραμένει το ΝΕΡΟ. Υδρευση, άρδευση. 2 000 000 m3 / ετος. Δηλαδή περίπου 5 500 μ3 / ημερ.
_Α Επιστολή Μανιάτη. § 3 . ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΔΩ

¬_ Α Πρακτικά 01/10/ ( Σελ. 1-13 ) Μετά την αρνητική γνωμάτευση της Υπηρεσίας της Περιφέρειας αποκλειστικά λόγω ύδρευσης/άρδευσης/ αποφασίζει θετικά το Περιφερειακό Συμβούλιο την 21.11.2011 μετά από την εισήγηση του κ. Χειβιδόπουλου. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΔΩ -Α /8/ Σελ. 9 Αναφέρει (-φερεγγυότητα του φορέα, φιλοσοφία του, δεσμεύσεις του, εγγυήσεις, δείγματα γραφής από προγενέστερα έργα -) Υστέρηση διαφαίνεται σε ύδρευση και άρδευση , αλλά από κοινού χρηματοδοτημένη μελέτη με ΔΕΥΑ ΕΡ για μονάδα αφαλάτωσης 12 000 μ3/ημ. Επί πλέον χρηματοδότηση μονάδας τριτοβάθμειας επεξεργασίας λυμάτων ( άρδευση ). Και 1350 άτομα προσωπικό ( θέσεις εργασίας ). ( από συγκρότημα ΑΜΑΝ ? ) Αναφορά ιδιαίτερα στην θετική άποψη του Δήμου Ερμιονίδας ( Αντιδήμαρχος ). Α Σελ. 1

-Α /13/ Επιστολή στον κ. Μανιάτη . Αναφέρεται σε συνάντηση την 16.11.2011 της

Aristo Developers AE με τον κ. Μανιάτη ΥΠΕΚΑ για περισσότερες πληροφορίες σχ. Με ενεργειακές και υδροδοτικές ανάγκες.
_ Πρόβλημα ύδρευσης , Μελέτη ΔΕΥΑΚ του 2006 ! Αφαλάτωση.
_ Ιδιωτική πρωτοβουλία της εταιρίας για κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης. Κάμπος. Θετική απόφαση Περιφέρειας, αλλά αρνητικό κλίμα σε Κοιλάδα ( Γ. Τούσσας ) και αίτηση αναστολής σε ΣτΕ. Εκκρεμεί.
_ Εφ όσον ο Δήμος προτίθεται να δημιουργήσει μονάδα αφαλάτωσης είναι διατεθειμένη η Εταιρία να υπογράψει σύμβαση από τώρα ( 21 11 2007 ) Εάν ο Δήμος επιθυμεί να προμηθευτεί νερό για τις ανάγκες του, και πάλι η ίδια είναι έτοιμη προς υπογραφή σύμβασης. Σε τιμή κόστους.
_ Φεβρουάριο 2008 ενημέρωσε η ΔΕΗΑΚ ότι πρόκειται να εγείρει μονάδα αφαλάτωσης σε θέση Χώνια . Ιανουάριο 2009 Εγκριση ΠΠΕΑ για τη μονάδα παραγωγής 12.700 μ3/ημ δηλ. ανάγκες Δήμου και τουριστ. Επενδύσεων.

_ Η ΜΠΕ έχει συνταχθεί από μελετητή της ΔΕΗΑΕΡ ( αναληθές ) και προωθηθεί για έγκριση σε Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ναυπλίου ( επίσης, αναληθές ).
. Ποιοι είναι οι ειδικοί μελετητές που αναφέρουν ότι έχουν συντάξει σειρά από μελέτες για το σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου;_ Περιορισμένες οικον. δυνατότητες του Δήμου, άρα ΣΔΙΤ η παραχώρηση σε ιδιωτικό φορέα.
_ Αν ο διαγωνισμός δεν ευδοκιμήσει, δέσμευση της Εταιρίας για επανάληψη του.
_ Η Εταιρία θα συμετάσχει στο διαγωνισμό μόνο εφόσον κριθεί αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών μας και της ευρύτερης περιοχής.
_ Συνολικές ενεργειακές ανάγκες / 6 MW – και αφαλάτωση 2 MW. Εξασφαλίζονται από φωτοβολταικά ισχύος 5 MW σε Κομοτηνή.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ( Ιανουάριος 2012 ) εμπεριέχει:
-Α /11/_ Χορήγηση βεβαίωσης για υποδοχή αστικών λυμάτων σε βιολογικό Κρανιδίου από Δήμο Κρανιδίου ( Δ. Καμιζής ) 2.11.2004.
-Α /11/_ Χορήγηση βεβαίωσης για διάθεση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων από βιολογικό Κρανιδίου, από Δήμο Κρανιδίου ( Δ. Καμιζής ) 3.11.2004.
-Α /12/_ Χορήγηση άδειας ( ανανέωση ) για χρήση νερού από γεώτρηση έως 22.680 μ3/ετος για άρδευση 19.10 .2006.
-Α /14/ Σελ.51 _ Υδρογεωλογική έρευνα Γ. Σίμου . Νοέμβριος 2004. Γεώτρηση Γ1 , Γ2 και πηγάδι Π1. Γ1 : παροχή 7.0 μ3 /h , Γ2 : 22.0 μ3 /h και πηγάδι Π1 30,0 μ3 /h. Συνολική μέγιστη ποσότητα : 59 μ3 /h
-Α /20/ Σελ.55 _ Πιθανόν …και νέες γεωτρήσεις.
_ Γ /1/2/3/ Παραβλέπει το γεγονός ότι α: Η ποιότητα των υπογείων υδάτων ( γεωτρήσεις ) έχει στο μεταξύ χτυπήσει κόκκινο στην Ερμιονίδα. β : Ότι το ίδιο ισχύει και για την αποκομιδή των απορριμμάτων, στο αδιαχώρητο του Σταυρού Διδύμων, γ : Το ίδιο σε ότι αφορά στην δυνατότητα επεξεργασίας αστικών λυμάτων από ΔΕΥΑ ΕΡ.

_ Α/01-07/ Σελ. 1-11 Από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ιαν. 2012
Ζήτηση νερού. Από την σελ. 3
4

_ Α /06/ (Από σελ. 9) δ+ε = 25 620+54 816 = 80 436 μ3/ετος ( Από γεωτρήσεις Γ1 + Γ2 Αδεια εως 93 920 μ3/ετος )
¬_ β+γ+δ = 81 285+234 787+25 620 = 341 629 μ3 /ετος από επαναχρησιμ. λύματα.

Εδώ, γίνεται ένα < λάθος >…για να έχουμε ένα αποτέλεσμα 7% από υπόγεια νερά!
Σωστό είναι : Σύνολο β+γ+δ =341 692 + ε =54 816 = 396 508 μ3/ετος, και 80 436 = 20,28% , όχι 7% τα 54 816 μ3/ετος είναι για 2 λίμνες, 116 πισίνες και πλύσεις χώρων που εξυπηρετούνται από τις 2 γεωτρήσεις Γ1 και Γ2.

…απευθείας από τις βροχοπτώσεις. Τόσο απλά !

_ Β/18/ Σελ. 29 Ο υπολογισμός της ζήτησης για τις 116 πισίνες ( ΜΠΕ Κεφ. 5 Σελ. 29 ) έχει ως εξής : Συνολικός όγκος = 9 634 μ3 + εξάτμιση 5 814 μ3 + υπερχείλιση 2 409 μ3 = 17 857 μ3. Ανανέωση δεν προβλέπεται για πισίνες μονάδας 5*!

Προσφορά νερού για ύδρευση . Από Β σελ. 10

_ Α / 07/ ( Σελ. 10 ) Τρεις εναλλακτικές λύσεις για ικανοποίηση της ζήτησης .

_ Α : Νερό από την μονάδα αφαλάτωσης του Δήμου Ερμιονίδας σε Χώνια Κοιλάδας.
Δυναμικού = 12.700 μ3/ημ.

_ Β : Νερό από την αδειοδοτημένη μονάδα αφαλάτωσης του φορέα σε Κοιλάδα.
Δυναμικού = 10.000 μ3/ημ.
_ Α / 07/ ( Σελ. 10 ) Το ότι έχει ήδη υποβληθεί η ΜΠΕ του έργου ( αφαλάτωσης Χώνια ) από ΔΕΥΑΕΡ σε Πρώην ΤΥΔΚ προκειμένου να θεωρηθεί και να προωθηθεί σε Περιφέρεια Πελοποννήσου προς έγκριση, δεν αληθεύει. Την 16.03.2012 είναι ακόμα στην ΔΕΥΑΕΡ.

¬Από Α/07/ Σελ. 11
_ Γ : Με αξιοποίηση των γεωτρήσεων Γ1 και Γ2 και πηγαδιού Π1 με συνολική παροχή περίπου 320 000 μ3 /300 ημέρες ( 18ωρη λειτουργία 300 ημέρες το έτος ). Η συνολική ζήτηση θα είναι μόνο 166 667 μ3/ετος . Με βελτίωση της διαχείρισης των εσωτερικών υδατικών πόρων της περιοχής και χρήση κυρίως νερών. Υδρογεωλογική έρευνα Γ. Σίμου ( του 2004 ! ) Ενδεχομένως και με …νέες γεωτρήσεις .

Εξορθολογισμό της κατανάλωσης και χρήση γειτονικών πηγών όπως Λέρνας ( σχ. Βεβαίωση σε παράρτημα ΜΠΕ Γ/7/ ) Προϋπόθεση να υπάρχει νερό και να κατοχυρωθεί θεσμικά με αίτηση του Δήμου Ερμιονίδας σε Δήμο Λέρνας και κοινή αίτηση σε Περιφέρεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Το κυρίως πρόβλημα της ΜΠΕ, παρά την επιπρόσθετη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ του Ιαν. 2012 παραμένει η ΥΔΡΕΥΣΗ.

H MΠE για την τουριστική αξιοποίηση ΔΕΛΠΡΙΖΑΣ του Δήμου Ερμιονίδας της Εταιρίας MIND COMPASS όπως επίσης και η Τεχνική Εκθεση διευκρινιστικών στοιχείων (Ιανουάριος 2012), όπως κατατέθηκε και έλαβε την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρά την Αρνητική θέση της Υπηρεσίας της Περιφέρειας εξακολουθεί να περιέχει τα περισσότερα από τα σημεία εκείνα που δημιουργούν αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα του αλλά και τις επιπτώσεις του στην σχεδιαζόμενη Περιοχή αλλά και γενικότερα στο Δήμο Ερμιονίδας.
• Δε διασφαλίζονται βασικές προϋποθέσεις της ύδρευσης, άρδευσης, όπως σωστά, αποφάνθηκε αρνητικά η Υπηρεσία της Περιφέρειας, που επικαλείται αποκλειστικά το θέμα της ύδρευσης / άρδευσης σαν μη δεδομένο. Α/09/ Δ/1/2/3
• Αλλά ούτε και της αποχέτευσης και αποκομιδής των απορριμμάτων, που θα είναι ιδιαίτερα προβληματικά με τα σημερινά δεδομένα του Δήμου Ερμιονίδας. Δ/1

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχει η ΜΠΕ :
• Οι βεβαιώσεις που παραθέτει η ΜΠΕ είναι από το 2004, όμως τα δεδομένα έχουν άρδην αλλάξει ( προς το χειρότερο ) και αυτό ακριβώς δεν το λαμβάνει υπ όψιν. Και αυτό αφορά στην ύδρευση, άρδευση, στην αποχέτευση , στην αποκομιδή απορριμμάτων.
• _ Γ/09/ Βεβαίωση για διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων. ΔΕΥΑΚ 3.1.2004   ΕΔΩ
• _ Γ/08/ Βεβαίωση για υποδοχή αστικών λυμάτων σε εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού ΚΡΑΝΙΔΊΟΥ.  ΕΔΩ ΔΕΥΑΚ 2.11.2004
• _ Γ/06/ Βεβαίωση για παροχή νερού ( 131 112 μ3/ετος ) ΔΕΥΑΚ 18.1.2005  ΕΔΩ
• _ Γ/05/ Βεβαίωση για αποκομιδή και μεταφορά στερεών αστικών αποβλήτων στη θέση Δισκούρια ΔΗΜΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 03.11.2004  ΕΔΩ Επικαιροποίηση σε κεφ. 4 σελ. 34 Β/8/ αναφέρει σαν προορισμό τον δεματοποιητή Σταυρού Διδύμων. Προσωρινά… ! 1,6 tn /ημερ. σύν 102,5 tn/ετος.
• ¬_ Γ/01/ Εγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων ( ΕΕΑΛ) Δ. Κρανιδίου από Περιφέρεια 19.04.2004 ΕΔΩ
• _ Γ /Φ5Β/13/349 Η απαντητική επιστολή Αρχαιολογίας της 12.02.2008, δεν αποτελεί γνωμοδότηση εφ όσον απαιτεί να υποβληθεί μελέτη εις τριπλούν συνοδευόμενη με αποσπάσματα χάρτη. ΕΔΩ

• ¬_ Α/14/-/18/ Υδρογεωλογική Μελέτη Γ.Σίμου + GEO-TERRA του 2004.
Η εισήγηση του κ. Χειβιδόπουλου στη Συν/ση του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν απέρριψε την θέση της Υπηρεσίας, με ιδιαίτερη αδυναμία ακριβώς στα προβληματικά σημεία, δηλ. ύδρευση / άρδευση .
¬_ Α /1/ Σελ. 1 Και όχι χωρίς ερωτηματικά … < η θετική άποψη του παρισταμένου Αντιδημάρχου του Δήμου Ερμιονίδας για το Εργο.. όπως σημειώνει στην Εισαγωγή της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
_ Δ /4/ Αναπάντητη παραμένει η Αίτηση της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ για άμεση σύγκληση του Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας σχετικά με το θέμα της σχεδιαζόμενης αφαλάτωσης και την επέκταση του έργου της Dolphin Capital Investors . ( Νοέμβριος 2011 ) ΕΔΩ
Αυτή δε η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ δεν προσθέτει τίποτε ουσιαστικό και αποτελεί μάλλον περιληπτική επανάληψη της ΜΠΕ.
Σε ότι αφορά το πρόβλημα της ύδρευσης – άρδευσης δεν προσφέρει ούτε νέα στοιχεία, ούτε διαφαίνεται μια πειστική λύση. Παρά θεωρεί δεδομένο, σε αρκετά σημεία μέσα στο κείμενο, ότι θα γίνει η αφαλάτωση.

Συμπερασματικά η λύση Α προϋποθέτει την κατασκευή ( και περάτωση ) εργοστασίου αφαλάτωσης του Δήμου Ερμιονίδας σε Χώνια Κοιλάδας η οποία ( όπως σωστά παρατηρεί δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει ο Δήμος. Αρα ΣΔΙΤ η αποκλειστικά ανάθεση κατόπιν διαγωνισμού σε ιδιώτη. Αν δεν τελεσφορήσει τότε δεσμεύεται να αναλάβει η εταιρία.
Όμως οι βασικοί ενδοιασμοί παραμένουν σε ότι αφορά την θέση ( Χώνια ), όχι ασφαλώς την μέθοδο αφαλάτωσης γενικά. Ο τόπος είναι ακατάλληλος όπως ακατάλληλος και ο τόπος ( Είσοδος Κοιλάδας ) της προγενέστερης Μελέτης της εταιρίας για την οποία απολύτως δικαιολογημένες οι ανησυχίες που έχει εκφράσει η κοινωνία της Κοιλάδας, σαν άμεσα πληττόμενη από το Εργο με προσφυγή στο ΣτΕ.

Η λύση Β από την αδειοδοτημένη μονάδα αφαλάτωσης του φορέα σε Κοιλάδα δεν προσφέρει τίποτε διαφορετικό αφού οι αρνητικές επιπτώσεις παραμένουν.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ Σε ότι αφορά το κομμάτι του monitoring δεν αναφέρουν κανένα σύστημα συγκεκριμένο αλλά το ετήσιο κόστος της παρακολούθησης των νερών και μόνο.
ΕΠΙΣΗΣ Δεν ΙΣΧΥΕΙ Η Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα στοιχεία και οι ενέργειες που αναφέρουν δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και έρχεται σε αντίθεση με το προφίλ της μονάδας σε σχέση με όλα όσα αναφέρουν.
_ Β // Κεφ.2 σελ. 7. Μελέτη .Μεσα σε εκατοντάδες σελίδες ..και μερικές αράδες για το ανθρωπογενές περιβάλλον….
19
Οι όποιες θέσεις εργασίας δημιουργούνται για την κατασκευή του έργου δεν είναι μόνιμες. Δεν ενισχύεται, άρα, ουσιαστικά η απασχόληση. Παράλληλα, οι ανάγκες σε προσωπικό που απαιτούνται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων γκολφ είναι σε μεγάλο βαθμό εξειδικευμένες και συχνά καλύπτονται από «εισαγόμενα» εξειδικευμένα στελέχη. Οι θέσεις απασχόλησης που απομένουν για τον πληθυσμό της περιοχής, λοιπόν, είναι αυτές που αφορούν ανειδίκευτο και χαμηλόμισθο προσωπικό που θα πρέπει να συναγωνισθεί επί πλέον τους ακόμα μετανάστες

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Περιγραφή και καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης περιβάλλοντος
• Αναφέρουν 1 μόνο μετεωρολογικό σταθμό στην Πυργέλα Άργους. Δεν είναι ο πιο κοντινός σταθμός της ΕΜΥ, είναι ο του Αστρους όπου δεν παρεμβαίνει ορεινός όγκος , και δεν είναι αντιπροσωπευτικός για την περιοχή (Τα στοιχεία εχουν αντληθεί από το site ΕΜΥ). Τα ανεμολογικά στοιχεία αναφέρονται στην χρονική περίοδο 1980-1997. Ενώ τα στοιχεία της βροχόπτωσης , της υγρασίας και της θερμοκρασίας αναφέρονται στην χρονική περίοδο 1958-2010 (πολύ δύσκολο να έχουν δοθεί τόσο πρόσφατα στοιχεία). Επιπλέον, για την μέση ετήσια θερμοκρασία έχουμε στοιχεία 1980-1997 ενώ για την μέση μηνιαία 1958-2010 Είναι λίγο άτοπο να αλλάζεις τις ημερομηνίες, δηλαδή να μην έχεις κοινή αναφορά στο χρόνο.
• Αξίζει να σημειωθεί εξολοκλήρου απουσία των επιπτώσεων στο Θαλάσσιο περιβάλλον. Για τα θηλαστικά φώκια, δελφίνια αλλά και για την θαλάσσια χελώνα της περιοχής.
• Αναφέρεται μεν ο υγροβιότοπος Κοιλάδας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον πίνακα Ε.Κ.Β.Υ 292 / GR251292000 koilada marsh, αλλά αγνοείται σε ότι αφορά στις στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την μονάδα σχεδιαζόμενη μονάδα αφαλάτωσης, είτε την του Δήμου Ερμιονίδας που εκλαμβάνουν ως , είτε την της εταιρίας.
• Τα έργα που αναφέρουν ότι θα κάνουν (Σπήλαιο Φράχθι-σχολειο )ήδη προχωράνε, η εταιρεία εμπλέκεται σε αυτά;

Β/31/κεφ. 6 Σελ 125 στο σχετικό πίνακα Περιβαλλοντικών επιπτώσεων παραδέχεται η ΜΠΕ τις άμεσες αρνητικές επιπτώσεις αν και με βαθμολογία ( 1) και μόνο σε ότι αφορά τα υπόγεια νερά. Οι επιπτώσεις σε θαλάσσια περιοχή του κλειστού κόλπου της Κοιλάδας δεν αναφέρονται καν εδώ.
Και τέλος η λύση Γ Με αξιοποίηση των γεωτρήσεων Γ1 και Γ2 και πηγαδιού Π1.
Στον ίδιο πίνακα η βαθμολογία είναι επίσης αρνητική σε βαθμό 4 δηλ. καταστροφική ένταση !

Το ΠΑΡΑΔΟΞΟ της Dolphin Capital : Πως αξιολογεί η ίδια με 4 – καταστροφική – εφ όσον δεν γίνει η αφαλάτωση , για ότι αφορά στην διαφύλαξη υδάτινων πόρων, αφού μέσω της αφαλάτωσης χρησιμοποιεί μόλις το 3,6% της συνολ. παραγωγής, δηλ. 166 667 μ3/ετος , ενώ αν αυτό το 3,6% εξασφαλισθεί τότε …βαθμολογεί με 1 δηλ. μικρή ένταση της επίπτωσης !

Εύλογο ερώτημα : Γιατί 12 700 μ3 ημερίσια παραγωγή αφού οι ανάγκες του Δήμου εξασφαλίζονται με 4 000 – 5 000 μ3 /ημ. ?

Πάντως εκκρεμούν:

α: Η Προσφυγή των κατοίκων Κοιλάδας στο ΣτΕ σε ότι αφορά στην κατασκευή εργοστασίου
Αφαλάτωσης στην είσοδο της Κοιλάδας .
β: Η ειδική Διοικητική Προσφυγή Δημοτών Ερμιονίδας κατά του Περιφερειακού Συμβούλίου
και της γνωμοδοτικής Απόφασης του της ΜΠΕ του έργου.

Ε / / Ακατανόητη η ΑΠΟΦΑΣΗ του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Της 29 2 2012 με την οποία εγκρίνει τους Περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν στην τουριστική αξιοποίηση της περιοχής του Δήμου Ερμιονίδας και ειδικότερα : α) γήπεδο γκολφ 18 οπών β) ξενοδοχείο μικτού τύπου δυναμικότητας 721 κλινών κατηγορίας 5 * και γ) των βοηθητικών υποστηρικτικών αυτών έργων φερόμενης ιδιοκτησίας MIND COMPASS OVERSEAS A.E.

14

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ακατανόητη, επειδή αγνοεί το γεγονός ότι οι περιγραφόμενες προϋποθέσεις δεν υφίστανται και ιδιαίτερα σε ότι αφορά :

_ 1 Ε / Σελ 18 /Σημείο 24 Στην ύδρευση, < οι ανάγκες της τουριστικής μονάδας να καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ερμιονίδας Εφόσον η μεν μονάδα αφαλάτωσης σε θέση Χώνια βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο όπως αναφέρεται και στην αρνητική, και για αυτό τον λόγο, γνωμοδότηση της Υπηρεσίας την οποία ρητά αναφέρει ( και ίσως δεν ανέγνωσε ! ) Ε / Σελ. 6 31α. Παρακάτω, ορίζει η Απόφαση και πότε πρέπει να έχει περατωθεί η μονάδα αφαλάτωσης η οποία δεν έχει καν εγκριθεί αλλά ούτε και η παραγωγή έχει καθορισθεί ( από ότι ενημερώνει η ΔΕΥΑΕΡ).
Και, συνεχίζει εγκρίνοντας σαν εναλλακτική λύση την μονάδα αφαλάτωσης στην !! Η οποία εκκρεμεί στο Σ.τ.Ε. Αγνοια ?

15

_2 Ε / Σελ 18 /Σημείο 28 Αγνοεί παρακάτω ότι τα υπόγεια νερά είναι παντελώς ακατάλληλα για κάθε χρήση εν τω μεταξύ (υφαλμύρωση ) και αναφέρεται σε <Αδειοδοτημένες  Γεωτρήσεις >του παρελθόντος. Και αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζει και επιπλέον την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ερμιονίδα ακριβώς λόγω της υπεράντλησης από τις υπάρχουσες νόμιμες και μη γεωτρήσεις.

16

17
_3 Ε / Σελ 17 / Σημείο 24 Ορίζει…να καλύπτονται οι ανάγκες …κυρίως από τα επεξεργασμένα λύματα της ανύπαρκτης ( τριτοβάθμιας ) Εγκατάστασης Του Δήμου Ερμιονίδας . Αλά είναι ανοιχτό το πότε, βασισμένη σε ποιες υποδομές θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση μιας τέτοιας Εγκατάστασης.
18
_4 Ε / Σελ 19/ Σημείο 30 δ Αγνοώντας και την χωρίς προηγούμενο δυσχερή θέση του Δήμου Ερμιονίδας σε ότι αφορά στην αποκομιδή των απορριμμάτων , στηριζόμενη και πάλι σε < Βεβαίωση του 2004 >…ορίζει αυτή να γίνεται από τον Δήμο.

Το πρόβλημα της ΜΠΕ, παρά την ΑΠΟΦΑΣΗ του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

του Φεβρ. 2012 παραμένει η ΥΔΡΕΥΣΗ/ΑΡΔΕΥΣΗ

και η ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ είναι ΜΕΡΟς ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΟΣ !

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΔΩ

_ 1 Ε / Σελ 24 /Σημείο Z3

Σωστά σημειώνει ο κ. Β. Γκάτσος σε πρόσφατο άρθρο του:

Oi αδειοδοτούσες και εγκρίνουσες αρχές πρέπει να ελέγχουν με αυστηρότητα και να προϊδεάζουν τους επενδυτές και τις δημοτικές αρχές, ότι με την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 60 μπορεί να βρεθούν και στη δυσάρεστη θέση του ρυπαίνοντος. Οι καιροί άλλαξαν στην Ευρώπη. Θα αλλάξουν και δω.

Θα περιμένει ο Δήμος Ερμιονίδας μέχρι να δημιουργηθούν τα   <σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του Περιβάλλοντος>?

Θα περιμένουμε εμείς ?

ΑΛΛΟΥ ΤΑ ΚΑΚΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΙ ΑΛΛΟΥ ΓΕΝΝΟΥΝ ΟΙ ΚΟΤΕΣ

Φαίνεται ότι τα τύμπανα των αποκεντρωμένων διοικητών αρχίζουν να ηχούν και στην Πελοπόννησο, ερήμην των εκλεκτών του λαού (αιρετή περιφέρεια). Φοβάμαι ότι, εάν δεν «αναχαιτισθούν» οι προσπάθειες των αποκεντρωμένων, μέχρι να αναλάβουν οι αιρετοί (Ιούνιος 2011), οι δεύτεροι θα βρεθούν προ τετελεσμένων.

Σε κάθε περίπτωση, ο λαϊκός παράγοντας (βλ. Κερατέα)είναι αυτός που ορίζει τελικά τα πράγματα στην πράξη, όταν οι «εκπρόσωποί» του σηκώνουν τα χέρια ψηλά….

Βαγγέλης Σπινθάκης

Βαγγέλης Σπινθάκης

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΛΛΑΞΕ ! ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ;

7.3.2009 – 7.3.2011

2 χρόνια πέρασαν !

Κάτι έγινε !

Δεν είναι αρκετό !

Εμεις συνεχίζουμε.

Ο δεματοποιητής ειναι

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ δεν είναι Η ΛΥΣΗ.


Ημερίδα 07.03. 2009 – Συμπεράσματα – Δελτίο τύπου

Οι θέσεις του Περιβαλλοντικού σωματείου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Για την διαχείριση των απορριμμάτων της Ερμιονίδα

Η Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει μια διαδικασία διερεύνησης του τι θα γίνει με τα απορρίμματα της περιοχής μας.

Ανταλλάξαμε επιστολές με τον Δήμο Κρανιδίου συναντηθήκαμε με τους υπεύθυνους από την επαρχία μας και συζητήσαμε Επικοινωνήσαμε με κινήσεις πολιτών από την Κόρινθο το Άργος  το Ναύπλιο και την Τρίπολι  και ζητήσαμε πληροφορίες Ζητήσαμε την θέση των εργατικών σωματείων, πολιτικών κομμάτων, εμπορικών συλλόγων, της επαρχίας μας .

Απευθυνθήκαμε στην ενορία Κοιλάδας και το Δημοτικό σχολείο Ερμιόνης που ήδη κάνουν ανακύκλωση.

Τέλος επειδή  διαπιστώσαμε πως οι πληροφόρηση ήταν ελλειπής  ( η δεύτερη επιστολή μας, πρόσκληση στον κ. Δήμαρχο Κρανιδίου, καθώς και η προς τον κ. Δήμαρχο Ερμιόνης έμειναν αναπάντητες, καλέσαμε σε μια ανοικτή ημερίδα με όλους τους παραπάνω και τον Δήμο Ερμιόνης και ζητήσαμε απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

Στα αναπάντητα ερωτήματα.

Η ημερίδα αυτή δημοσιοποιήθηκε πλατιά με συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ Τρίπολης και την τηλεόραση DRTV καθώς και με δημοσίευση της εισήγησης μας σε όλο τον επαρχιακό τύπο ,ενημέρωση όλων των χωριών της επαρχίας με αφίσες και ανακοινώσεις προσωπικές επαφές με εκπροσώπους φορέων της επαρχίας μας, αποστολή ταχυδρομικα 2000 επιστολών σε όλα τα σπίτια της Ερμιονίδας.

Η Ημερίδα έγινε το Σάββατο 7 Μαρτίου και κράτησε τρεις ώρες με συμμετοχή περίπου 250 πολιτών.

Τα συμπεράσματα μας είναι.

Η λύση της Δεματοποίησης που αποφασίσθηκε βιαστικά δεν είναι ΛΥΣΗ είναι πρόβλημα.

Τα επιχειρήματα της Δημοτικής Αρχής δεν έπεισαν, όχι μόνο εμάς αλλά κανένα από τους ενεργούς πολίτες που πήραν  μέρος στη συζήτηση.Oι  δηλώσεις του Δημάρχου ήταν σαφείς.

Δεν έχουμε κάνει καμία περιβαλλοντολογική μελέτη ακόμα, δεν γνωρίζουμε τα δεδομένα ( δηλαδή ούτε μελέτη κόστους έχουμε) αλλά παρόλα αυτά  αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη δεματοποιήση .,

Ότι ή δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για την διαχείριση των απορριμμάτων  ή υπάρχει αλλά είναι μη ανακοινώσιμο,.

Η στάση αυτή είναι επικίνδυνη για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Είμαστε ενάντια σ’ αυτά τα σχέδια. Λύσεις υπάρχουν, ας δούμε το παράδειγμα του δήμου Ελευσίνας αλλά και πλείστα παραδείγματα από τον Ευρωπαϊκό χώρο

Καταλάβαμε πως λίγο πολύ πρόκειται μάλλον για αποθήκευση με παρά πολλά Ερωτηματικά, για να καταλήξουν ίσως μετά από ένα η δυο χρόνια κάπου. Πιθανότατα σε εργοστάσιο πυρόλυσης που θα λειτουργήσει από κάποιον.

Η τυχόν προσπάθεια να βρεθούμε και πάλι προ  τετελεσμένων γεγονότων, με επιχείρημα, όπως και σήμερα

τι να κάνουμε τώρα ;

μπορεί να μην είναι η καλύτερη δυνατή λύση αλλά δεν έχουμε και άλλη…..

θα μας βρει  αντιμέτωπους. ΟΛΟΥΣ μας.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ.

Και δεν διακινδυνεύουμε  την υγεία μας και των παιδιών μας και

την φύση που μας περιβάλει.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του Δημάρχου Κρανιδίου κ Σφυρη και του δημοτικού σύμβουλου Ερμιόνης κ Μήτσου

1.Για την διαχείριση και περιβαλλοντικά ασφαλή αδρανοποίηση των υπαρχουσών χωματερών έχουν δοθεί οδηγίες σε γραφείο να φτιάξει περιβαλλοντικές μελέτες τον Φεβρουάριο.

2.Στην θέση Σταυρός Διδύμου θα γίνει σε χώρο 40 στρεμμάτων μονάδα δεματοποίησης- αποθήκευσης απορριμμάτων για τουλάχιστον δυο χρόνια μέχρι να γίνει το κεντρικό εργοστάσιο κάπου στην κεντρική Πελοπόννησο.Στον χώρο αυτό θα πηγαίνουν απορρίμματα ΜΟΝΟ της Ερμιονίδας

3.Τα υγρά λύματα που θα παράγονται από την συμπίεση θα αδρανοποιούνται με ΧΗΜΙΚΟ καθαρισμό

-2-

4.Η λυματολασπη των βιολογικών καθαρισμών που τώρα πάει στις χωματερές θα υφίσταται επεξεργασία όπως και ο κατσιγαρος των ελαιοτριβείων και θα γίνεται κομποστ.

5.Ο Δήμος Κρανιδίου ξεκινά σε ένα μήνα πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών μαζί με Ασκληπιείο και Επίδαυρο πολύ σύντομα.

Η Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας δεν συμφωνεί με την δεματοποίηση-πυρόλυση

1.ζητά να συμμετέχει σε ανοικτή διαβούλευση (όπως και κάθε άλλος φορέας η πολίτες )δίνοντας πληροφορίες σχετικές με την περιοχή στην μελέτη που θα γίνει για την ασφαλή αδρανοποίηση των τεσσάρων χωματερών της Ερμιονίδας.

2.Πιστεύουμε πως η δεματοποίηση είναι το πρώτο στάδιο για την πυρόλυση, διαδικασία που εκπορεύεται από μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και θα έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον (απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα-τοξική στάχτη ) αλλά και νέα αυξημένα δημοτικά τέλη,χωρίς όφελος για την φύση.

Ακόμα μιας και όλα αυτά είναι σχέδια φοβόμαστε πως τα δέματα θα μείνουν στους πρόποδες του βουνού για κάποια χρόνια δημιουργώντας μια νέα χωματερή και μολύνοντας τους υδροφορεις που είναι από κάτω.

Φοβόμαστε ακόμα πως παρ όλες τις διαβεβαιώσεις θα έρθουν τελικά τα απορρίμματα από Λυγουριο και Επίδαυρο διπλασιάζοντας τον όγκο των συσσωρευμένων απορριμμάτων που θα μείνουν αδιάθετα στην επαρχία μας τα επόμενα χρόνια.Και αυτό γιατί τα σαράντα στρέμματα τα πήρε ο Δήμος Κρανιδίου με την προϋπόθεση να αποδέχεται και αυτά τα απορρίμματα.

3.Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για το αν θα γίνει ΧΗΜΙΚΟΣ καθαρισμός των υγρών που θα προκύψουν από την συμπίεση και πιθανή διοχέτευση τους στα ρέματα κάτω από τον χώρο δεματοποίησης θα μολύνει τον υδροφορεα Παπουλια Καταφύκι με βαρέα μέταλλα.

4.Για την κομποστοποιηση λυματολασπης και κατσιγαρου ακούσαμε πως ΘΑ γίνει χωρίς όμως να ακούσουμε που από ποιον και πότε.

5.Για την ανακύκλωση ηλεκτρικών -ηλεκτρονικών συσκευών πάλι τίποτα συγκεκριμένο.Χώρος συγκέντρωσης εταιρεία κλπ

Δεν ακούσαμε τίποτα για αδρανή υλικά (μπάζα)τοξικά απορρίμματα λάμπες χαμηλής κατανάλωσης μπαταρίες κλπ

παλιά αυτοκίνητα σίδερα ανακύκλωση αλουμίνιου ,γυαλιού,

Δεν ακούσαμε τίποτα για κομποστοποιηση στην πηγή η στο ΚΔΑΥ του οργανικού φορτίου που αποτελεί και το 30-40% των απορριμμάτων

Έχουμε την εντύπωση ότι η ανακύκλωση στον περιορισμένο βαθμό που την υποσχέθηκε ο Δήμος ήταν απόφαση που πάρθηκε κάτω από την δική μας πίεση χωρίς να είναι επιλογή.

Η επιλογή είναι η δεματοποίηση- πυρόλυση που για να είναι επικερδής οικονομικά αντιμάχεται την ανακύκλωση που περιορίζει τον όγκο των απορριμμάτων που θα πυροληθούν.

Αντίθετα η Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονιδας εκτιμά πως η ανακύκλωση-κομποστοποιηση πρέπει να σηκώσει το κύριο βάρος της διαχείρισης και αν αυτός είναι ξεκάθαρα ο στόχος τότε μπορούμε να συζητήσουμε τι θα κάνουμε το 20% που θα απομείνει.

Πριν απο όλα     – ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Απο ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ

Αυτό ήταν και ο κοινός παρονομαστής από όλες τις τοποθετήσεις. των κινήσεων πολιτών όπως και των πολιτικών κομμάτων που πήραν τον λόγο.

Ζητάμε από τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς της επαρχίας μας να τοποθετηθούν πάνω στις συγκεκριμένες θέσεις που καταθέτουμε .

Θυμίζουμε.Το να μην πάρουμε θέση σήμερα είναι θέση ΥΠΕΡ της δεματοποίησης -πυρόλυσης που έχει δρομολογηθεί και άρα σημαίνει και πολιτική ευθύνη όσων έχουν αυτή την θέση..

Η τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής είναι και ανεπαρκής και ανεύθυνη.

Επειδή όχι μόνο δεν είχε ενημερώσει εμάς τους πολίτες αλλά δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς και η ιδία.

Οι ανησυχίες μας που ήταν οι  ίδιες με των ενεργών πολιτών από όλο τον Νομό μας επιβεβαιώθηκαν.

Σε συνεργασία με τις κινήσεις πολιτών  Άργους, Ναυπλίου, Τρίπολης αλλά και Κορίνθου θα εντείνουμε

τις προσπάθειες μας για κοινή και κοινά αποδεκτή λύση

3-

Τέλος οι επισημάνσεις του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας τμήμα Πελοποννήσου, επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες και τους φόβους μας

Γράφει το ΤΕΕ ανάμεσα σε άλλα στην ιστοσελίδα του


“Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, συνεκτιμώντας τα στοιχεία πού έχει στην διάθεσή του και τις μέχρι σήμερα εξελίξεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σημειώνει και τονίζει τα παρακάτω σχετικά με το θέμα της εγκατάστασης δεματοποιητών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου :Δεν διαθέτουμε στοιχεία εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος δεματοποίησης – προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, από το οποίο να προκύπτουν οι προεκτιμήσεις των μελετητών για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τους περιβαλλοντικούς όρους που ενδεχομένως απαιτείται να τηρηθούν, τόσο για τους χώρους δεματοποίησης, όσο και για τους χώρους απόθεσης. Το σχέδιο αυτό πού σήμερα φαίνεται να προωθείται για υλοποίηση, δεν είναι θεσμοθετημένο αφού, δεν έχει υποβληθεί  για έγκριση στα αρμόδια όργανα, και για τον λόγο αυτό, εξακολουθεί να ισχύει ο προηγούμενος σχεδιασμός, (ένας ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ ανά Νομό), με κίνδυνο, το σχέδιο αυτό  πού σήμερα προσπαθούμε να αξιολογήσουμε, να ευρίσκεται «στον αέρα». Η τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ κρίνεται αναγκαία προκειμένου να συμπεριλάβει και τους δεματοποιητές.Η δεματοποίηση έχει πολύ μικρό χρονικό ορίζοντα αποθήκευσης και η έναρξη των διαδικασιών εφαρμογής οιοδήποτε μεθόδου η συνδυασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ θα πρέπει να γίνει άμεσα. Τα  προηγούμενα παραδείγματα κακής εφαρμογής ανάλογων μεθόδων (Κουρουπητός Χανίων, όπου τα δέματα λόγω μεγάλου χρόνου παραμονής έσκασαν δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα) θα πρέπει να λειτουργήσουν προειδοποιητικά προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις και οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες σωστής και περιβαλλοντικά ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος για το χρονικό διάστημα που έχει προδιαγραφεί Θα πρέπει να εκπονηθούν οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες εγκρίσεις  για την τοποθέτηση και λειτουργία του συστήματος των δεματοποιητών.”

Η προσωρινή Δοιηκούσα Επιτροπή

Του  Περιβαλλοντικού Σωματείου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Όταν έκλεινε ο δρόμος στο Δίδυμο…

Επειδή πολύ κουβέντα γίνεται για την κατάσταση στο χώρο του ¨Δεματοποιητή¨ στο Σταυρό Διδύμων και οι φυσικοί και ηθικοί κατηγορούμενοι κάνουν αγωνιώδη προσπάθεια να γίνουν κατήγοροι, χωρίς να το καταφέρνουν, κάποια πράγματα ας μπουν στην θέση τους για να πάρει ο καθένας μας την προίκα που του ανήκει…
Ο Δεματοποιητής εγκαταστάθηκε στον συγκεκριμένο χώρο με βάση τον ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την σύμφωνη γνώμη των προηγούμενων Δημοτικών αρχών Κρανιδίου ( κ. Σφυρής ), Ερμιόνης ( κ. Λεμπέσης ) οι οποίοι μάλιστα είχαν πάρει και απόφαση και ενέκριναν την Προγραμματική Σύμβαση της λειτουργίας του δεματοποιητή. Σύμφωνα με σχεδιασμό θα συμμετείχε και ο Δήμος Λυγουριού – Επιδαύρου ( κ. Τσακαλιάρης ), ο οποίος όμως ουδέποτε ενεργοποιήσε την Προγραμματική Σύμβαση που είχε εγκρίνει…
Ας σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είχε προμηθευτεί 12 Δεματοποιητές και εμείς με εξαιρετική σπουδή τρέξαμε να πάρουμε την πρωτιά!!! Μας είχαν όμως προλάβει οι Μολάοι Λακωνίας… Στη παρέα των Δεματοποιητών προστέθηκε πρόσφατα και ο Δήμος της Πύλου… Οι άλλοι 9 Δεματοποιητές δεν έχουν μέχρι σήμερα εγκατασταθεί γιατί υπάρχει απροθυμία έως και αντίδραση από τις κατά τόπους διοικήσεις κάτω από το αδιέξοδο των ήδη λειτουργούντων. Εμείς πάντως τρέξαμε… Στήσαμε τα κανάλια και τα ΜΜΕ γιατί ήταν προεκλογική περίοδος… Δέστε που φτάσαμε….
Δεν έφτανε όμως για τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές η άνευ όρων ( θα το εξηγήσω πιο κάτω ) παράδοση στην δίνη των αδιέξοδων επιλογών της Περιφέρειας. ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ!!!
Και όλα αυτά όταν : 

 1. Δεν είχε καθοριστεί, ούτε και υπήρχε προοπτική διαχείρησης των δεματων με τα σύμμεικτα απορρίμματα ( σήμερα υπάρχουν γύρω στα 5000 δέματα ).
 2. Δεν είχε διευκρινιστεί η επικινδυνότητα και λυθεί το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων του δεματοποιητή, με αποτέλεσμα πολύ αργότερα ( Φεβρουάριος 2011 ) να έρθει από την δική μας Δημοτική Διοίκηση στην επιφάνεια και ύστερα από τα ¨μαχαιρώματα¨ του ΦΟ.Δ.Σ.Α Αργολίδας και του εργολάβου μέσω σχετικών εγγράφων που υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
 3. Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΗΓΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, παρ’ ότι υπερθεμάτιζε για αυτόν, είχε πάρει και  σχετική απόφαση ( 167/2010 ) και εγκαλούσε και τον πρώην Δήμο Κρανιδίου να εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση. Παρ’ όλες τις αποφάσεις και τις παραινέσεις  ο πρώην Δήμος Ερμιόνης  και τα εναπέθεται στο Χ.Α.Δ.Α στο Ρορό ακόμα και μετά το κλείσιμό του στις  14-12-2010 σύμφωνα με την 40688/20319 απόφαση του Περιφερειάρχη.Και αυτό χαρακτηριζόταν σαν ¨μαγκιά¨ ( μια από τις πολλές )… γιατί σιγά μην τα πάνε για να πληρώσουν, όπως έλεγαν… Τα απορρίμματα σταμάτησαν να πέφτουν στο Ρορό με παρέμβαση της δικής μας Δημοτικής Αρχής από τις 3 Ιανουαρίου 2011!!!
 4. Ο Δήμος Επιδαύρου ούτε απόφαση έγκρισης της Προγραμματικής πήρε ποτέ, ούτε βέβαια και θα μπορούσε ποτέ να φέρει τα σκουπίδια του στα Δίδυμα γιατί δεν είχε εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση… ( και δεν ήταν μαγκιά σας κύριε Σφυρή το ότι δεν έφερε εδώ ο συγκεκριμένος Δήμος τα σκουπίδια… Δεν ήθελαν να τα φέρουν για δικούς τους λόγους ).

Απέμεινε λοιπόν από όλους τους συμβαλλόμενους εταίρους Δήμους της σύμβασης ο πρώην Δήμος Κρανιδίου και ο κ. Σφυρής μόνος, να πάρει απόφαση να εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση 191/ 22-11-2010 και να εναποθέτει τα απορρίμματα στο χώρο του δεματοποιητή και να δημιουργεί 5000 μπάλες με σύμμεικτα σκουπίδια χωρίς κανείς να γνωρίζει κάτι για το μέλλον τους… Αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης του θέματος από τους εταίρους συμβαλλόμενους Δήμους ήταν η Επίτροπος του Ελεκτικού Συνεδρίου να κρίνει μη σύννομη την Προγραμματική Σύμβαση, το ένταλμα πληρωμής προς τον ΦΟ.Δ.Σ.Α για την συμβατική οικονομική υποχρέωση από τον Δήμο Κρανιδίου να μην μπορεί να πληρωθεί καθαρά νομικά ( και όχι από δικιά σας μαγκιά και μαεστρία όπως διατείνεστε ). Μάλιστα δείξατε και την μέγιστη ασυνέπεια στην υπόδειξη της Επιτρόπου για τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με υποδείξεις της σε συγκεκριμένα σημεία με αποτέλεσμα να μην υπογραφεί σύμβαση ανάμεσα στον ΦΟ.Δ.Σ.Α και στον εργολάβο. Έτσι ο εργολάβος αποχώρησε γιατί δεν υπήρχε τρόπος να πληρωθεί.

Εδώ υπάρχουν μεγάλα και σοβαρά ερωτήματα προς όλους όσους υπερθεμάτισαν, υπερασπίστηκαν και με ανεξήγητη σπουδή, έσπευσαν να δίνουν προς κάθε κατεύθυνση συνεντεύξεις ανάδειξης του δεματοποιητή, όπως στήθηκε, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς και διαχείρισης των δεματοποιημένων, σαν την πανάκεια της επίλυσης του μεγάλου προβλήματος των απορριμμάτων και μάλιστα να κλείσουν τον δρόμο για την άμεση εγκατάσταση : ¨Όταν εσείς κ. Λεμπέση και κ. Τσακαλιάρη σαν συμβαλλόμενοι που συμφωνείτε, δεν στηρίζετε την επιλογή σας, τι ζητάτε και τι επιδιώκετε με την φραστική συμφωνία σας και την αγωνιστική σας παρουσία στο κλείσιμο του δρόμου στα Δίδυμα για να εγκατασταθεί ο δεματοποιητής;
Εσείς κύριε Σφυρή, γιατί επιλέξατε τον συγκεκριμένο χώρο, στην είσοδο του Δήμου μας και κοντά στα Δίδυμα; Μπορείτε να μας πείτε γιατί πουθενά δεν το έχετε πει μέχρι σήμερα;
Γιατί κύριε Σφυρή δεχτήκατε την παραχώρηση 40 στρεμμάτων στο συγκεκριμένο χώρο από την Περιφέρεια για λειτουργία  δεματοποιητή με την υπ’ αριθμό 11 /09-06-2010 απόφαση κατά πλειοψηφία του τότε Δημοτικού Συμβουλίου;
Κύριε Σφυρή όταν βλέπατε ότι οι εταίροι δεν έχουν σκοπό να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και η υπόθεση δεματοποιητής οδηγούσε μετά το αδιέξοδο με τις μπάλες και την διακοπή λειτουργίας τι κάνατε;  Ομολογήσατε μεγαλόπρεπα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας ότι σας ΑΞΑΠΑΤΗΣΑΝ!!! Αυτό δεν φτάνει σαν εξήγηση για μια δαπάνη πολύ μεγάλου κόστους και δεν σας απαλλάσσει από τις τεράστιες ευθύνες που έχετε για την κατάσταση που μας παραδώσατε!!! Και προσπαθείτε να κρύψετε και να κρυφτείτε από τους κατοίκους μας πίσω από την προσωπική σας εξαπάτηση και την εκτίμηση σας ότι όλα έβαιναν καλώς… Αν έτσι ήταν τα πράγματα, γιατί σταμάτησε η λειτουργία του και γιατί εκεί έμειναν 5000 μπάλες δεματοποιημένες με τα επακόλουθά τους;
Η εγκατάσταση του Δεματοποιητή στοίχισε περίπου 950000 ευρώ… Η ετήσια επιβάρυνση των Δημοτών για την λειτουργία του ( με την δικιά σας προγραμματική και όπως το χειριστήκατε ) είναι άλλες 450000 ευρώ… ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΠΩΣ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ!!! ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΕΙ!!! Και όλα αυτά έγιναν και θα γίνουν χρήματα Ελλήνων Πολιτών και των Δημοτών μας, που θα κληθούν δυστυχώς να πληρώσουν λόγω της ανταποδοτικότητας το βάρος της αλόγιστης πολιτικής σας… Αναλογιστείτε κύριοι τι θα μπορούσε να γίνει στην διαχείριση των απορριμμάτων με 450000 ευρώ τον χρόνο… Εμείς σεβόμενοι τους Πολίτες μας αντιδράσαμε άμεσα και στο μέτρο του δυνατού δρομολογήσαμε άλλου τύπου οικονομική διαχείριση ( Δίμηνη Προγραμματική Σύμβαση και μετά Διαγωνισμός για εγκατάσταση εργολάβου και όχι ανάθεση όπως εσείς… )
Οι ευθύνες όλων σας είναι ιστορικές και τεράστιες!!! Μας παραδώσατε μια δεδομένη κατάσταση πασιφανούς αδιεξόδου και μας καταστήσατε ΔΕΣΜΙΟΥΣ των αλόγιστων πολιτικών σας!!! Μπροστά στην ΔΕΣΜΙΑ αυτή κατάσταση η Δημοτική μας Διοίκηση κάνει τα πάντα στην κατεύθυνση της επίλυσης του αδιέξοδου. 

 1. ΔΕΣΜΙΟΙ όντες και σεβόμενοι την υγεία των κατοίκων, ανταποκριθήκαμε άμεσα σε όλες τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς όλους, έτσι ώστε άμεσα να επαναλειτουργήσει ο δεματοποιητής σύμφωνα με τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό.
 2. Διαχειριστήκαμε το θέμα με διαφάνεια και εμείς πρώτοι μιλήσαμε για τις εκκρεμότητες και τα προβλήματα στην λειτουργία του δεματοποιητή.
 3. Απευθυνθήκαμε προς όλες τις Διοικητικές ( Υπουργούς, στελέχη των Υπουργείων, Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Περιφέρειας, Περιφερειάρχη, ΦΟ.Δ.Σ.Α ) και Δικαστικές Αρχές ( κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών ) με έγγραφά μας και ζητήσαμε να μας καθορίσουν χώρο εναπόθεσης των απορριμμάτων μας. Και αυτό γιατί δεν όλοι οι Χ.Α.Δ.Α του Δήμου μας έχουν κλείσει και ο χώρος του Δεματοποιητή που είναι ο μόνος νόμιμος αποδέκτης απορριμμάτων για δεματοποίηση όταν λειτουργήσει ο Δεματοποιητής έχει σχεδόν κορεστεί. Επίσημη απάντηση δεν πήραμε από κανένα!!!
 4. Θελήσαμε συναισθανόμενοι την σοβαρότητα της κατάστασης και σεβόμενοι την υγεία των κατοίκων, να φέρουμε το θέμα της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για δίμηνη λειτουργία εκτάκτως σε ήδη καθορισμένη σαν έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Σφυρής και η παράταξή του διαφώνησαν ( διαδικαστικά ) και το θέμα δεν ήρθε γιατί απαιτούσε ομοφωνία….
 5. Κάναμε ήδη το πρώτο μεγάλο βήμα της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ που θα το επεκτείνουμε και είμαστε στην φάση της διερεύνησης του επόμενου βήματος της ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, προγραμματικών θέσεων της Παράταξής μας στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Έτσι θα μπορέσουμε και να μειώσουμε δραστικά τον όγκο των απορριμμάτων και να επανακτήσουμε τα ανακυκλώσιμα. Και εδώ πρέπει να εξάρουμε την συμβολή των εθελοντών του Δήμου μας!!!
 6. Ταυτόχρονα στην πρώτη γραμμή της πίεσής μας είναι η νόμιμη απομάκρυνση των δεμάτων από τον συγκεκριμένο χώρο ( είμαστε στην φάση της διερεύνησης ).
Εμείς όντες ΔΕΣΜΙΟΙ μιας κατάστασης, την διαχειριστήκαμε με άπλετη διαφάνεια, συνέπεια, υπευθυνότητα και προστασία των Πολιτών μας ( Πετύχαμε την δίμηνη δοκιμαστική λειτουργία με απευθείας ανάθεση στον εργολάβο και στη συνέχεια μειοδοτικό διαγωνισμό από την Περιφέρεια, ενάντια στην τακτική των προκατόχων μας ). Αυτοί που ευθύνονται, αυτοί που με σκοτεινές επιλογές οδήγησαν τα πράγματα ως εδώ οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις και να σταματήσουν, ως Πόντιοι Πιλάτοι ¨ να νίπτουν τας χείρας τους ¨, να προσπαθούν να εξαχνιστούν και να φορτώνουν τις ευθύνες σε άλλους. Και αυτό γιατί ο λαός έχει και γνώση και κρίση…. Και την έχει πολλές φορές δείξει και πρόσφατα μάλιστα!!!
Σταύρος Κούστας
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Αυτό το Ε/μαιλ, πήραμε μόλις  από το Μέλος της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ και της

Ομάδας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ μας,  Σταύρο Γεωργίου /  Φούρνοι.

ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΟΠΟΥ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ –

Ενημερωση απο το μελος Σταυρο Γεωργιου προς ολα τα μελη της ομαδας

Εθελοντες Ερμιονιδας Ομαδα Ανακυκλωσης

Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύργιακο.
Διαβάζοντας τον ηλεκτρονικό<Αττικός Παρατηρητή>μου δημιουργήθηκε το ερώτημα ποιός απο την ερμιονίδα θα παρακο λουθήσει την Ημερίδα για την διαχείρηση των σκουπιδιών που γινεται στον Δήμο Λαυρεωτικής.
Θα γίνει στισ 27Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή(δηλαδή αύριο).
Εγκυκλοπαδικά  ενα θέμα που ειναι γνωστό απο το ξύλο που πέφτει κάθε ώρα στην Κερατέα.Θα παρευρεθούν υπουργοί-εκπρόσωποι Δήμων-φορέων,οργανώσεων-καθηγητές πολυτεχνείων
χημικοί-αντιπρόσωποι εταιρειών εκμετάλευσηςαπορριμμάτων θα ακουστούν πολλά και θα βγούν πολλά στην φόρα απο ανθρώπους που επιδιώκουν την εμπορική τους εκμε τάλευσης και απο  ανθρώπους που σκόπιμα θελουν να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα. 

Το θέμα πώς εμείς θα μάθουμε τι εγινε?για να είμαστε και εμείς εδώ
έτοιμοι για κάθε απρόβλεφτο γεγονός.

Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τούς εκπροσώπους της Greenpeace οι οποίοι θα παρευρεθόυν και θα μιλήσουν.
Γιατι θα πρέπει να ενημερώσουμε και τα εθελοντικά Μέλη της προστασίας περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας. Καλό απόγευμα.

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΗ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.


http://www.livestream.com/lavreotikitv?utm_source=lsplayer&utm_medium=ui-play&utm_campaign=click-bait&utm_content=lavreotikitv

Κ. Κώστας Λεβαντής, δήμαρχος Λαυρεωτικής

Φωνάζει η Κερατέα…
Το Κράτος κωφεύει…
Όμως εφικτές λύσεις υπάρχουν!

Ποικιλία απόψεων και πιθανών λύσεων ακούστηκαν στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώθηκε όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων για τη Λαυρεωτική, ενώ κάποιοι έλαμψαν δια της απουσίας τους..!

28/2/2011

Από τη Ζέτα Αγγελάτου

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Κώστας Λεβαντής, και η συντονιστική επιτροπή

Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου στην ενημερωτική ημερίδα που έλαβε χώρα την Κυριακή, 27/2/2011, στο τεχνολογικό πολιτιστικό πάρκο Λαυρίου, στόχος της οποίας ήταν η παρουσίαση επιστημονικών και ορθολογικών προτάσεων για τη Λαυρεωτική και την κατάληξη των απορριμμάτων της. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα θα λέγαμε πως από την αρχή ήταν ηλεκτρισμένη. Λογικό και αναμενόμενο, εφόσον ο κόσμος έχει πλέον αγανακτήσει με τις αδιέξοδες λύσεις που προσπαθεί να επιβάλει το κράτος. Ωστόσο, η συντονιστική επιτροπή φρόντισε προκειμένου να κατευνάζει τους τόνους όποτε έτειναν να ξεφύγουν από τα πλαίσια της ενημερωτικής συγκέντρωσης και να πλησιάσουν αυτά της διαδήλωσης. Χαρακτηριστική ήταν μάλιστα η είσοδος μίας ομάδας ανδρών με ένα πανό όπου έγραφε: «Όχι άλλος καρκίνος στη Λαυρεωτική. Και τα δικά μας απορρίμματα στον εθνικό σχεδιασμό εκτός Αττικής». Ωστόσο, περιορίστηκαν στο να αφήσουν απλώς το πανό τους στον τοίχο, αφού σε μία ημερίδα δεν έχουν θέση οι φωνές, αλλά ο διάλογος, όπως υποστήριξε ο πρώην δήμαρχος Κερατέας, κ. Σταύρος Ιατρού.

Σημείο κατατεθέν της μεγάλης και αξιότιμης αυτής προσπάθειας του δήμου Λαυρεωτικής για την πραγματοποίηση ενός ειλικρινούς και καρποφόρου διαλόγου μέσω της παρουσίασης όλων των πιθανών λύσεων, αποτελεί η απουσία οποιωνδήποτε Υπουργών ή εκπροσώπων τους, εμπλεκόμενων φορέων, όπως επίσης και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναγραφόταν και στο πρόγραμμα της ημερίδας. Στην κυριολεξία έλαμψαν δια της απουσίας τους, αποδεικνύοντας πως θέλουν να κρατήσουν κάποια απόσταση από τις εξελίξεις αποφεύγοντας την αμεσότητα μιας ημερίδας και τις «εδώ και τώρα» απαντήσεις που θα απαιτούσε ο κόσμος. Εξαίρεση αποτέλεσε η παρουσία της κ. Ζερβάκη, εκπροσώπου του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιάννη Σγουρού. Παρόντες ήταν οι εκπρόσωποι του ελληνικού κοινοβουλίου, κ. Γιώργος Βλάχος και Μάκης Βορίδης. Από τους κομματικούς πολιτικούς φορείς παρευρέθηκαν ο κ. Γιώργος Μπιθυμήτρης από το ΚΚΕ, ο κ. Βασίλης Μουλόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λιάκος από τους οικολόγους πράσινους και ο κ. Παναγιώτης Μαυροειδής από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το παρόν έδωσαν επίσης και οι εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων του δήμου Λαυρεωτικής.

Η εξέλιξη της ημερίδας βέβαια έφερε στην επιφάνεια χρήσιμες και κατατοπιστικότατες πληροφορίες επί του θέματος που ταλανίζει τόσον καιρό τους δημότες Λαυρεωτικής και αποτελεί υπόθεση όλων μας. Ακούστηκαν με προσοχή επιστημονικές και πάνω απ’ όλα εφικτές λύσεις, η υιοθέτηση κάποιας από τις οποίες, με την προϋπόθεση μιας καλής συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα μπορούσε να λύσει το ζήτημα των απορριμμάτων μια για πάντα.

Την αυλαία της ημερίδας άνοιξε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Κώστας Λεβαντής, ο οποίος τόνισε για μία ακόμη φορά πως το Οβριόκαστρο βρίσκεται εντός των ορίων της κηρύξεως από την ίδια την Πολιτεία της Λαυρεωτικής ως αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός χώρος και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Ο χώρος αυτός όπως και η ευρύτερη περιοχή, έχει θεσμοθετηθεί ως ζώνη Α, απολύτου προστασίας, αφού εντός αυτού σώζεται σε καλή κατάσταση οχυρωμένος οικισμός ελληνιστικών χρόνων. «Πρέπει επιτέλους να εφαρμοστούν οι νόμοι και το Σύνταγμα. Έστω και την ύστατη στιγμή πρέπει να πράξουν το καθήκον τους», υποστήριξε ο Δήμαρχος. Μάλιστα έκανε έκκληση προς τους δικαστικούς λειτουργούς να μην ενδώσουν σε πολιτικές πιέσεις, αλλά να υπερασπίσουν το νόμο και να προασπίσουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κατήγγειλε επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το έργο δεν έχει ξεκινήσει και ούτε θα επιτρέψουν οι κάτοικοι της Λαυρεωτικής να γίνει κάτι τέτοιο, αφού είναι παράνομο. Κατέστησε ως κύριους υπεύθυνους της προσπάθειας εκτέλεσης του παράνομου έργου τους εργολάβους, το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό, που και οι δύο είναι βουλευτές της Περιφέρειάς μας. Τόνισε ακόμη ότι το δίκαιο δεν αντιμετωπίζεται με δακρυγόνα, απειλές, συλλήψεις και τρομοκρατία. «Η συνεχιζόμενη άσκηση ωμής βίας από την εξουσία χαλυβδώνει τη θέληση όλων μας. Καλούμε άμεσα να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ και οι εργολάβοι. Να ελευθερωθεί η λεωφόρος Αθηνών Λαυρίου και μόνον τότε θα αποχωρήσουν οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι από τα μπλόκα. Καλούμε την Κυβέρνηση και ιδίως την ελληνική αστυνομία, να σεβαστούν και να εφαρμόσουν την δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου που έχει κηρύξει παράνομο το έργο και επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο των ιδιοκτητών στο Οβριόκαστρο. Επιθυμούμε διάλογο για μια άμεση λύση. Είμαστε στους δρόμους από τις 11 Δεκεμβρίου 2010 και δεν θα υποχωρήσουμε εάν δεν δικαιωθούμε», δήλωσε αποφασισμένος ο κ. Λεβαντής και εισέπραξε το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Κ. Κώστας Λεβαντής, δήμαρχος Λαυρεωτικής

Πλήθος κόσμου παρευρέθη στην ημερίδα

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν με προσοχή

Από την ημερίδα δεν έλειψαν και τα πανό διαμαρτυρίας

Η κ. Ζερβάκη, εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Σγουρού

Ο κ. Μάκης Βορίδης, βουλευτής του ΛΑΟΣ

Ο κ. Γιώργος Βλάχος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

Ο κ. Γιώργος Μπιθυμήτρης , εκπρόσωπος του ΚΚΕ

Ο κ. Βασίλης Μουλόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Λιάκος, περιφερειακός σύμβουλος και εκπρόσωπος των πράσινων οικολόγων

Ο κ. Παναγιώτης Μαυροειδής, εκπρόσωπος του κόμματος Ανταρσύα

Ο κ. Δημήτρης Λουκάς, πρώην δήμαρχος Λαυρίου και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Λαυρεωτικής

Η κ. Ιωάννα Κουλουβράκη, από το συνδυασμό «Κερατέα- Λαύριο- Καμάριζα ενότητα»

Ο κ. Παφίλης από τη «Λαϊκή Συσπείρωση»

Ο κ. Σταύρος Ιατρού, πρώην δήμαρχος Κερατέας και νυν επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης

Ο κ. Αλέξανδρος Οικονομόπουλος, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ο κ. Θεμιστοκλής Μπαλασόπουλος, πρόεδρος της Ε.Ε. Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, εκπρόσωπος των οικολογικών οργανώσεων

Ο κ. Ευστράτιος Καλογήρου, από το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων

Ο κ. Τάσος Κεφαλάς, από την Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική

Ο κ. Άγγελος Χάγιος , χημικός – μηχανικός

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η κ. Ζερβάκη, η οποία ως εκπρόσωπος του κ. Σγουρού, μετέφερε το ενδιαφέρον του για όλα τα ζητήματα της Α. Αττικής και συνεπώς για το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Τόνισε ότι έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος που θα αναδείξει σωστές λύσεις. Οι λύσεις αυτές πρέπει να πληρούν τρία χαρακτηριστικά, όπως υποστήριξε: Να μην έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής, να είναι οικονομικές δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που βιώνουμε, και τέλος, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Ο κ. Βλάχος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «όπως αποφάσισαν με το έτσι θέλω να γίνει ΧΥΤΑ στην Κερατέα, έτσι απαντάμε και εμείς με το έτσι θέλω ότι δεν πρόκειται να γίνει ΧΥΤΑ!» Τόνισε πως πρόκειται για μία ξεπερασμένη λύση που έχει ημερομηνία λήξεως και τάχθηκε υπέρ της άποψης «ούτε ένα κιλό σκουπίδια στην Κερατέα».

Ο κ. Βορίδης, δήλωσε πως η Πολιτεία αδρανεί από το 2004 να πάρει μέτρα. Λύσεις υπάρχουν και έχουν προταθεί, αλλά το ερώτημα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είναι εάν ακούει κανείς. Η Βουλή οφείλει να αλλάζει τους κακούς νόμους, εξετάζοντας τη σκοπιμότητά τους, και όχι να τους εφαρμόζει τυφλά. Συμπλήρωσε πως αυτό που έχει αλλάξει τα δεδομένα στην προκειμένη περίπτωση είναι ο αγώνας των κατοίκων της Κερατέας. Η καλύτερη λύση είναι να αποσυρθεί άμεσα η αστυνομία. Έκλεισε τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση έχει πει ψέματα στην Ευρωπαϊκή επιτροπή προκειμένου να πάρει τα χρήματα για το έργο, γεγονός που πρέπει να αλλάξει και να αποκατασταθεί η αλήθεια.

Στη συνέχεια, ο κ. Μπιθυμήτρης, θεώρησε θετική τη μετατροπή των συγκεντρώσεων σε διαδηλώσεις και το αντίστροφο, διαφωνώντας με τον κ. Ιατρού. Τόνισε ότι πρέπει να επικεντρωθούν σε δύο σημεία: τη μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων και ποιος θα επωφεληθεί από αυτήν. Χαρακτήρισε χρυσορυχείο τα απορρίμματα και έκανε λόγο για εμπορευματοποίηση των σκουπιδιών πίσω από τα οποία κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Τάχθηκε κατά των λογικών τεμαχισμού για ένα ενιαίο ζήτημα και υποστήριξε την ανάγκη συνδυασμού μεθόδων με έμφαση στην ανακύκλωση.

Ο κ. Μουλόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε χαρακτηριστικά πως στην Κερατέα διαπράττεται έγκλημα. Το θέμα είναι ποιοι είναι οι δολοφόνοι και ποια τα κίνητρά τους. Έκανε λόγο για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, ενώ δε δίστασε να πει την πραγματικότητα με το όνομά της, αναφέροντας το γνωστό σε όλους μας όνομα «Μπόμπολας».

Ο κ. Λιάκος, Περιφερειακός Σύμβουλος και εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων, έκανε λόγο για τον παράνομο και αντισυνταγματικό τρόπο της Κυβέρνησης απέναντι στα ατομικά δικαιώματα. Τόνισε πως οι λύσεις του κράτους τάσσονται ενάντια στο κοινωνικό συμφέρον προωθώντας μεγάλα , ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Διευκρίνισε πως δημόσιο δεν είναι μόνον το κράτος, αλλά όλοι εμείς και πως είναι ανάγκη να αλλάξει η πολιτική νοοτροπία.

Ο κ. Μαυροειδής από το κόμμα της Ανταρσύας, υποστήριξε πως υπάρχουν άμεσες λύσεις και έχουν κατατεθεί, αλλά είναι απαραίτητη η ειλικρινής πολιτική τοποθέτηση.

Ο πρώην δήμαρχος Λαυρίου και νυν δημοτικός σύμβουλος Λαυρεωτικής, κ. Λουκάς, τόνισε πως το πρόβλημα με τα απορρίμματα δεν αφορά μόνον την Κερατέα, αλλά ολόκληρη τη Λαυρεωτική. Βασικές του θέσεις ήταν η μη αποδοχή ΧΥΤΑ σε κανένα σημείο της Λαυρεωτικής που θα αποτελέσει ταυτόχρονα στάμπα για την περιοχή, η ανάληψη της διαχείρισης των απορριμμάτων από τους ίδιους με σύγχρονες μεθόδους μέσω του Συνδέσμου Λαυρεωτικής, καθώς επίσης και η ανάγκη αλλαγής του Περιφερειακού Σχεδιασμού.

Η δημοτική σύμβουλος, κ. Κουλουβράκη, έκανε λόγο για ένα τερατούργημα πάνω στην ιστορία των προγόνων των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα αιχμάλωτοι των εργολαβικών συμφερόντων. Θέση της ήταν όχι στα απορρίμματα από άλλες περιοχές. Όχι σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ. Επίσης, καταδίκασε την πρωτοφανή προσπάθεια ποινικοποίησης των πολιτών.

Ο κ. Παφίλης από τη Λαϊκή Συσπείρωση, δήλωσε πως τα απορρίμματά της Λαυρεωτικής θα πάνε πολύ απλά εκεί που καταλήγουν και όλων των υπολοίπων περιοχών. Θεώρησε πως η λύση βρίσκεται σε έναν Κεντρικό Εθνικό Σχεδιασμό και ήταν κατηγορηματικά αντίθετος σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης επί του συνόλου της καθαριότητας.

Το λόγο έλαβε και ο κ. Ιατρού, υπερτονίζοντας πως σημείο κλειδί στην πρωτοφανή κινητοποίηση του κόσμου αποτελεί η βαθιά γνώση επί του θέματος. Προκάλεσε την έκπληξή μας όταν αποκάλυψε πως ο δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Κώστας Λεβαντής, καθώς και ο ίδιος ως επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κατηγορούνται από την αστυνομία για σύσταση συμμορίας, κατηγορίες που αρμόζουν τουλάχιστον σε τρομοκράτες! Έκανε λόγο για αγώνα νομιμότητας, περηφάνιας και αξιοπρέπειας. «Να φύγουν τα ΜΑΤ και οι εργολάβοι που λειτουργούν με απαράδεκτο τρόπο. Ελπίζω αυτή τη φορά να εφαρμοστεί ο νόμος και να τροποποιηθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός. Η σπίθα που άναψε στην Κερατέα και κρατάει περίπου 70 μέρες, δεν πρέπει να κάψει, αλλά να φωτίσει» υποστήριξε ανυποχώρητος.

Προτάσεις

Ο κ. Αλέξανδρος Οικονομόπουλος, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η λύση Οικονομόπουλου ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία στα Χανιά και κοστίζει λιγότερο!

Αφού ολοκληρώθηκαν οι χαιρετισμοί και οι τοποθετήσεις, ξεκίνησε η Β’ ενότητα της ημερίδας, όπου παρουσιάστηκαν επιστημονικές λύσεις και ορθολογικές προτάσεις για τα απορρίμματα της Λαυρεωτικής.

Το λόγο έλαβε αρχικά ο κ. Αλέξανδρος Οικονομόπουλος, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, παρουσιάζοντας τη διαμόρφωση και συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών εθνικών σχεδίων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων. Οι μέθοδοι είναι τρεις:

1)Αερόβια μηχανική βιολογική επεξεργασία, που κοστίζει 65ευρώ/τόνο,

2)Καύση, που κοστίζει 115ευρώ/τόνο, και

3)Βιολογική ξήρανση και καύση SRF(δευτερογενές καύσιμο), που κοστίζει 240ευρώ/τόνο.

Ο ίδιος τάσσεται υπέρ ενός ορθολογικού σχεδιασμού που δίνει έμφαση στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Κατά συνέπεια θεωρεί ορθότερη και προτείνει την πρώτη μέθοδο, δηλαδή την αερόβια μηχανική βιολογική επεξεργασία, η οποία εφαρμόζεται με επιτυχία και στα Χανιά. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για μια διαδικασία που περιλαμβάνει αρχικά τον διαχωρισμό των απορριμμάτων σε αδρανή και οργανικά, από τα οποία κρατάμε τα οργανικά προκειμένου να υποστούν αερόβια επεξεργασία.

Σύμφωνα ωστόσο με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, πρέπει να προχωρήσουμε σε βιολογική ξήρανση και καύση SRF στην Αττική, επιλογή λανθασμένη σύμφωνα με τον κ. Οικονομόπουλο. Καθ΄αυτόν τον τρόπο, το κόστος θα είναι τεράστιο, θα αντιμετωπίσουμε περιβαλλοντικά προβλήματα καθώς και ασυμβατότητα με την οδηγία 2008/98 που η ιεραρχία στη διαχείριση έχει ως εξής: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση.

Την πρότασή του παρουσίασε αμέσως μετά ο κ. Θεμιστοκλής Μπαλασόπουλος, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. Έκανε λόγο για μια πράσινη, ρεαλιστική, οικονομική και αποκεντρωτική πρόταση, που δίνει έμφαση στην πρόληψη, ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Έμφαση έδωσε στην διατήρηση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα.

Στη συνέχεια, ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, παρουσίασε την πρόταση των Οικολογικών Οργανώσεων WWF, GREENPEACE, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τόνισε πως πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. Έκανε λόγο για δύο ουσιαστικά τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και συνδυασμό τους:

1)θερμική επεξεργασία

2)εναλλακτική διαχείριση.

Απαρίθμησε τα πολλά προβλήματα της καύσης, ανάμεσα στα οποία είναι η σπατάλη ενέργειας σε σύγκριση με την ανακύκλωση, το τεράστιο κόστος και οι λίγες θέσεις εργασίας που προσφέρει. Ανέφερε επίσης και τις νομικές υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στην Ε.Ε. και που πρέπει να τηρήσουμε σε κάθε περίπτωση. Ο ίδιος βέβαια, είναι υπέρμαχος της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, μέσω μιας πολιτικής ανάκτησης και ανακύκλωσης. Μίλησε για τρόπους πλεύσης προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως οι 4 κάδοι (χαρτί, άλλα ανακυκλώσιμα, οργανικά, υπολείμματα), δημιουργία νέων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και δημιουργία διαδημοτικών κέντρων ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Πρότεινε την κομποστοποίηση για την Κερατέα, καθώς θα καταλαμβάνει το 1/5 της σημερινής χωροθετημένης περιοχής και θα παράγει προϊόντα που θα βοηθήσουν στη γεωργία.

Έπειτα, ο κ. Ευστράτιος Καλογήρου, από το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων, έκανε λόγο για την θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, στην Ελλάδα το 77% των απορριμμάτων καταλήγει σε ΧΥΤΑ και το 23% σε ανακύκλωση – κομποστοποίηση. Η καύση έχει το πλεονέκτημα της μείωσης του βάρους και του όγκου των σκουπιδιών της τάξεως του 80% με την ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας. Εξάλλου, όπως υποστήριξε, η ανακύκλωση και η καύση πάνε πακέτο στις περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στις παγκόσμιες περιβαλλοντικές μητροπόλεις.

Ο κ. Τάσος Κεφαλάς από την Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική, εναπόθεσε και τη δική του άποψη-πρόταση. Έκρινε ζήτημα επιβίωσης των τοπικών κοινωνιών την ανατροπή των σχεδίων. Τάχθηκε υπέρ της κομποστοποίησης, των 4 κάδων και της εναλλακτικής διαχείρισης. Από κει και πέρα, προτείνει ένα σχήμα δίχως κεντρικές μονάδες επεξεργασίας. Δηλαδή προτείνει αποκεντρωμένες, μεσαίας κλίμακας μονάδες με μηχανική επεξεργασία. Θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο, δε θα υπάρχουν σταθμοί μεταφόρτωσης, που αποτελούν οικονομικό όφελος, οι δήμοι θα μπουν ενεργά στο παιχνίδι, θα προκύψουν θέσεις εργασίας και τέλος, οι μονάδες διαχείρισης των απορριμμάτων θα έρθουν πιο κοντά στα μέτρα των δήμων.

Ο κ. Άγγελος Χάγιος, χημικός – μηχανικός, έκανε λόγο για πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική. Η πρότασή του συνοψίζεται σε τρία σημεία

1)απαίτηση για εθνικό σχεδιασμό που αποφεύγει η Κυβέρνηση,

2)παρέμβαση στον Περιφερειακό Σχεδιασμό, και

3)συμπλήρωση της πρότασης από την Αυτοδιοίκηση (πρωτοβάθμια και περιφερειακή) και πιλοτική εφαρμογή της.

Θεωρεί λάθος επιλογή την παρεμβολή ιδιωτικών φορέων και έκανε λόγο για ανάγκη αναμόρφωσης του Ενιαίου Συνδέσμου από την Περιφέρεια.

Φυσικά, ακούστηκαν και άλλες απόψεις στη συνέχεια, ενώ στο τέλος, υπήρξε η δυνατότητα τοποθετήσεων, συζητήσεων και διεξαγωγής συμπερασμάτων. Εμείς, σας αφήνουμε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, κρίνοντας ο καθένας με τα δικά του μέτρα και σταθμά ποια λύση θεωρεί καταλληλότερη για την περιοχή, έχοντας ωστόσο πάντα στο μυαλό του το ευοίωνο μέλλον του τόπου.

Από το Μπλογκ http://www.exanatolis.gr/summary.asp?catid=4061&subid=2&pubid=7148

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΔΙΔΥΜΩΝ.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ.

5 ώρες συζήτηση για την σύνταξη της νέας προγραμματικής σύμβασης, για την λειτουργία του δεματοποιητή την περασμένη εβδομάδα, στο προτελευταίο Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονιδας. Και άλλες τόσες στην τελευταία συνάντηση του Δ.Σ.Της πρώτης το θέμα σχετικά απλό . Επρεπε να διορθωθούν όλα τα < κακώς έχοντα > και ήταν σχεδόν όλα !

Γιατί έτσι ; Διαβάστε προσεχτικά! Λείπουν τα στοιχειώδη. Από τους < τεχνοκράτες συντάκτες > Σε 7 βασικά σημεία ( δύο θα ήταν αρκετά ) στηρίζεται η άρνηση της Επιτρόπου.

Τώρα κατανοούμε γιατί ο πρώην Δήμαρχος δεν ήθελε να απαντήσει σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ . Μεταξύ άλλων και :

4- Με ποια διαδικασία, πότε και με ποια σύμβαση και ποιους όρους, ανέλαβε ποιος ( εταιρία ? ) την λειτουργία του δεματοποιητή και αν υπάρχει γιαυτό σχετική απόφαση του Δ.Σ.

https://planetermionida.wordpress.com/2010/12/06/2688/

Απλό θα ήταν, αν πλειοψηφία και μειοψηφίες, ήταν σύμφωνοι σε ότι αφορά στην βασική αρχή. Στην ενεργοποίηση του δεματοποιητή δηλαδή. Για την δεματοποίηση συμμείκτων εννοείται !

Και εδώ έχουμε το παράδοξο.

Η πλειοψηφία είναι τώρα υπέρ της δεματοποίησης. Επειδή δεσμεύεται λέει. Αλλιώς είχε αποφασίσει στο Δ.Σ. των Διδύμων πριν από ένα χρόνο. Αυτή την θέση είχε και προεκλογικά. Τώρα …δέσμια…λεει.

Η μειοψηφία έχει τώρα, σοβαρούς ενδοιασμούς. Διαμετρικά αντίθετη δηλαδή στις προεκλογικές θέσεις και καμώματα.

Φαίνεται να θέλει να εξασφαλίσει ( τουλάχιστον ) ένα μπόνους στον εργολάβο για την αδρανοποίηση των βαρέων μετάλλων μέσα στα υγρά απόβλητα της δεματοποίησης. Ερωτηματικά (;;;) πολλά.

Γιατί; Μα δεν ήταν ο ίδιος Δήμαρχος που μας διαβεβαίωνε ότι ( …το έχει ψάξει το θέμα! Η χημική επεξεργασία…) δεν θα επιτρέψει επικίνδυνα υγρά απόβλητα !!!

Δέστε το. Αρκετές φορές δημοσιοποιημένο. Αλλά πάντα επίκαιρο.

Μας έρχεται μετά και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  ( ΜΠΕ ) για την εγκατάσταση του δεματοποιητή στα Δίδυμα.

Διαβάζουμε, αξιολογούμε αυτή την μελέτη και δημοσιοποιούμε τα ανησυχητικά αποτελέσματα.

Στην Ιστοσελίδα μας , https://planetermionida.wordpress.com/2009/11/20/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7/

Σε τηλεοπτική εκπομπή του DR TV τέλη Νοέμβρη 09, https://planetermionida.wordpress.com/2009/11/27/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7/

Στην αυτοψία της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ της 6.12.2009. https://planetermionida.wordpress.com/2009/12/06/%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BF%CF%80%CF%89%CF%83-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83/

Δέστε το. Αυτό το βίντεο δημοσιοποιείται για πρώτη φορά σήμερα

Την κριτική μας επαναλάβαμε στην Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Κρανιδίου στα Δίδυμα τον Φλεβάρη του 10. https://planetermionida.wordpress.com/2010/02/11/%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4-%CF%83-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84/

Αντίλογος, μηδέν !

Κατηγορηθήκαμε, αντ αυτού, από την τότε Δημοτική Αρχή, για κινδυνολογία και παραπληροφόρηση…

Καλά θα έκαναν τότε να πρόσεχαν τι λέγαμε. Να διάβαζαν οι ίδιοι την ΜΠΕ για να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Δεν φαίνεται να το έκαναν…

Αρκέστηκαν στην διαβεβαίωση του Περιφερειάρχη. Αυτή την προϋπόθεση θέτει και η Απόφαση της τότε πλειοψηφίας του Δ.Σ. στα Δίδυμα, που για καλό και για κακό, δεν δημοσιεύθηκε ποτέ.

Καλό είναι να την διαβάσει και η σημερινή Δημοτική Αρχή. Δεν φαίνεται να είναι οι κ.κ. Σύμβουλοι ενήμεροι.

Αλλιώς δεν θα είχαμε την αντίδραση από την < βόμβα > του ΦοΣΔΑ  της 2.2.11 προς Δήμο Ερμιονίδας.

Τώρα γιατί ο Πρόεδρος κ. Δεληγιάννης διαλέγει σαν ημερομηνία υπογραφής 2-2-2010, ένας Θεός το ξέρει!

Το θέμα όμως είναι τα ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ!

Αναμενόμενο ;

Ασφαλώς !

Και δεν είναι μόνο αυτό. Οσο ο δεματοποιητής δεματοποιεί σύμμεικτα θα έχουμε σοβαρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία του.

Οποια και αν είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων δειγμάτων από τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ,

σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ.

Άρα. Θα πρέπει να το εννοεί η σημερινή Δημοτική Αρχή, όταν προσπαθεί να ενεργοποιήσει ξανά τον δεματοποιητή, ότι δεν πρόκειται για το < μεταβατικό στάδιο > που περιγράφει αμήχανα ο επικαιροποιημένος ΠΕΣΔΑ, αλλά για ένα δίμηνο η το πολύ εξάμηνο.  Ξέροντας πλέον.

Αλλά ξέρουν και οι Δημότες της Ερμιονίδας. Και προ πάντων οι των Διδύμων !

Μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να φροντίσει να εξασφαλίσει χώρο ΧΥΤΥ για τα < υπόλοιπα > που θα υπάρχουν πάντα, όσο αποτελεσματική και αν μπορέσει να γίνει η ανακύκλωση που σχεδιάζει.

Αλλιώς κινδυνεύουμε να ξαναδούμε το ίδιο < κακό έργο > με γνωστούς πλέον τίτλους :

–       Για να γλιτώσουμε τα πρόστιμα…

–       Για ένα μεταβατικό στάδιο…( πόσο; …Θα δούμε…)

–       Γιατί είναι μονόδρομος / αδιέξοδο… η κάπως έτσι.

–       Η το αξέχαστο ρεφραίν του πρώην Δημάρχου

Η θέλετε τις χωματερές ;

Προφυλάξτε εαυτόν. Αυτό δεν είναι υποχρέωση.

Αλλά και το Περιβάλλον μας!

ΑΥΤΟ είναι, υποχρέωση.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Την Κυριακή 6-2-2011 και ώρα 11:00 π.μ. είναι η 1η Συνάντηση Εθελοντών της ομάδας «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και καθαριότητα» και 12:30π.μ. είναι της ομάδας «Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών«

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ χαιρετίζει και θα στηρίξει την προσπάθεια, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του Δημάρχου Ερμιονίιδας κ. Καμιζή.

Μέλη του Σωματείου μας θα είναι στις αντίστοιχες ομάδες που θα συγκροτηθούν.

Οι θέσεις του Σωματείου μας σε ότι αφορά στην διαχείριση των απορριμμάτων καθώς και στην κατάσταση των παραλιών μας, γνωστοποιήθηκαν επικαιροποιημένες πρόσφατα τόσο στον Δήμαρχο κ. Καμιζή, όσο και στον Αντιδήμαρχο και υπεύθυνο κ. Κούστα.

Οι θέσεις μας ταυτίζονται με αυτές της μέχρι την 7.11.10, Αντιπολίτευσης του Δ.Σ. του Δήμου Κρανιδίου. Γιαυτό ευελπιστούμε ότι η συνεργασία μας είναι αυτονόητη και πιστεύουμε και στενή εφ όσον αυτή θα κινείται στα πλαίσια των στόχων και αποφάσεων του Σωματείου μας.

Αυτό προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ( και δεν οφείλεται σίγουρα σε εμάς ).

Πιστεύουμε ότι θα καρποφορήσει τώρα.

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ 2011 Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Γιάννης Πανουριάς (Αντιδήμαρχος Αμφίκλειας):

Πως γίναμε πρωταθλητές στο κομποστ

Αφησε την πρωτεύουσα και επέστρεψε στην Αμφίκλεια, για να μεγαλώσουν τα παιδιά του στη φύση. Η επαγγελματική του ενασχόληση με τα αιολικά πάρκα, άλλωστε, του το επέτρεπε. Ως αντιδήμαρχος πλέον στη γενέτειρά του, εισήγαγε την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση – τη μεγαλύτερη ανά κάτοικο στην Ελλάδα

Συνέντευξη στη ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ,
Φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ
 

Σε όλες τις πτυχές της ζωής σας το περιβάλλον διαδραματίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Θεωρείτε πως είστε ο τέλειος οικολόγος;
Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν οικολόγοι. Υπάρχουν αυτοί που καταστρέφουν (λιγότερο) και στενοχωριoύνται και αυτοί που καταστρέφουν χωρίς να στενοχωριούνται.

Τι πιστεύετε ότι κάνει κάποιον περιβαλλοντικά ευαίσθητο;
Κατ’ αρχάς, το να είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος που βλέπει ότι έρχεται μια καταστροφή και παλεύει να την αναστρέψει. Επίσης, να μη σκέφτεται τον εαυτό του στο άμεσο μέλλον, αλλά μακροχρόνια, το τι θα παραδώσει στις επόμενες γενιές – κάτι που συμβαίνει και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής.

Ποιο είναι το δικό σας «πράσινο» όνειρο;
Δεν πιστεύω στον οικοφασισμό. Πιστεύω στο συνδυασμό ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και αστυνόμευσης. Το κυριότερο, όμως, για κάθε «πράσινο» όνειρο είναι οι πολίτες να κατανοήσουν ότι η πράσινη ανάπτυξη συνεπάγεται θυσίες γι’ αυτούς.

Σε τοπικό επίπεδο, στον δήμο σας, ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος;
Ο λόγος που ασχολήθηκα με τα κοινά στην Αμφίκλεια είναι ότι δεν μπορούσα να βλέπω τα σκουπίδια μας να καίγονται. Σταματήσαμε να τα καίμε και το 2006 ξεκινήσαμε το πρόγραμμα ανακύκλωσης. Ηταν πολύ ευχάριστη έκπληξη το ότι ο κόσμος ήταν έτοιμος από καιρό, ενώ οι πολιτικοί ακόμα δίσταζαν. Ελεγαν ότι «οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν θα συμμετάσχουν, θα δημιουργούν προβλήματα…». Και όμως, σας πληροφορώ ότι ήταν οι πρώτοι που συμμετείχαν. Μαζί με τη βασική ανακύκλωση, συνεχίσαμε με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μπαταριών, ελαστικών στα βουλκανιζατέρ και δεν σταματήσαμε εκεί. Ξεκινήσαμε πρόγραμμα κομποστοποίησης και είμαστε περήφανοι που έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό κάδων ανά κάτοικο στην Ελλάδα. Και επειδή ισχύει «το τερπνόν μετά του ωφελίμου», έχουμε συνάμα δωρεάν λίπασμα για τον κήπο μας.

Δυσκολευτήκατε να πείσετε τον κόσμο;
Εγιναν πολύ μεγάλες προσπάθειες. Ολα μπορούν να αλλάξουν όμως, ακόμη και τα μυαλά του κόσμου, αρκεί να υπάρχει υπομονή και επιμονή. Σήμερα έχουμε σαφώς λιγότερα σκουπίδια, ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται: με συνεχείς ομιλίες στο σχολείο, ανακοινώσεις στο χωριό και μεταφρασμένα κείμενα στα αλβανικά και τα ρουμανικά (για τους μετανάστες). Αυτό που έχουμε καταφέρει ως δήμος είναι να είμαστε πάνω από τον μέσο όρο στη διαχείριση των σκουπιδιών. Κάτι που δεν σημαίνει, βέβαια, ότι λύσαμε τα προβλήματά μας: συνεχίζουμε, για παράδειγμα, να έχουμε έναν απαράδεκτο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων. Η χωματερή δεν πληροί καμιά προϋπόθεση.

Πιστεύετε ότι ο κόσμος μπορεί να εκπαιδευτεί;
Η γενική παιδεία θα πρέπει να ξεκινήσει από νωρίς, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν οι δάσκαλοι που θα ευαισθητοποιήσουν περιβαλλοντικά τους μαθητές. Τα παιδιά θα πρέπει να επισκέπτονται τον σκουπιδότοπο της περιοχής τους για να δουν πού καταλήγουν τα παιχνίδια, τα τετράδια, τα ποδήλατά τους. Αυτό είναι ένα σοκ που θα τα οδηγήσει και να αγοράσουν λιγότερα, και μετά τη χρήση τους να τα ανακυκλώσουν σωστά. Δεν νομίζω όμως ότι οι δάσκαλοι έχουν το θάρρος να το κάνουν. Θα φοβούνται μην κολλήσουν μικρόβια, μη χτυπήσουν…

Είστε διευθύνων σύμβουλος της Εναλλακτικής Ενεργειακής, εταιρείας μελετών εγκατάστασης αιολικών πάρκων. Πώς βλέπετε το τοπίο των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα;
Τα αιολικά πάρκα αποτελούν τον βέλτιστο τρόπο παραγωγής ηλεκτρισμού. Μπορούν να παραγάγουν μεγάλες ποσότητες και να διεισδύσουν σε ένα δίκτυο ηλεκτρισμού, σε μεγάλο ποσοστό. Οταν ξεκινήσαμε πριν από 25 χρόνιa, ήμασταν οι χίπηδες της ενέργειας και κανείς δεν έδινε σημασία.

Είναι μεγάλη επιτυχία για εμάς ότι οι ανεμογεννήτριες εξελίχθηκαν. Στην Ελλάδα σήμερα παράγεται από αιολικά πάρκα το 4% του ηλεκτρισμού της χώρας μας. Ο στόχος είναι μέχρι το 2020 να φτάσουμε στο 20% της συνολικής παραγωγής.

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν γίνει σχεδόν της μόδας. Ο καθένας αναρωτιέται εάν μπορεί να επενδύσει. Συμβαίνει το ίδιο με τα αιολικά;
Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Τα μεν φωτοβολταϊκά μπορούν να φέρουν μια ανακατανομή του πλούτου σε μεσαία στρώματα. Τα δε αιολικά πάρκα απευθύνονται είτε σε μεγάλες εταιρείες είτε σε οργανωμένα κεφάλαια. Η πιθανότητα να δουλέψει στη χώρα το δανέζικο μοντέλο, στο οποίο πολλοί άνθρωποι συνεταιρίζονται και φτιάχνουν μία ή δύο ανεμογεννήτριες, το βρίσκω απίθανο, γιατί ο Ελληνας δεν έχει μάθει να συνεταιρίζεται.

Η πράσινη ανάπτυξη για την οποία ακούμε, νομίζετε ότι είναι κάτι εφικτό;
Φυσικά. Οι Ελβετοί, οι Φινλανδοί δεν προόδευσαν γιατί είχαν κάποιους φοβερούς ηγέτες. Απλώς αποφάσισε ο κάθε πολίτης να δουλέψει. Δεν πιστεύω στις θεωρίες παγκόσμιας συνωμοσίας που λένε πως, ό,τι κι αν κάνουμε εμείς, ο κόσμος θα πάρει την κατεύθυνση που θέλουν οι μεγάλοι, οι Αμερικανοί, οι εταιρείες πετρελαίου κ.τ.λ. Εάν εργαστούμε σωστά και συστηματικά, θα πάμε το καράβι εκεί που θέλουμε εμείς. Εάν θέλουμε να πάμε προς την πράσινη ανάπτυξη, μπορούμε να πάμε χωρίς να μας σταματήσει κανένας.

Τι σας κάνει να αγανακτείτε όσον αφορά τη συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον;
Ενας άνθρωπος που ζει σε έναν τόπο που έχει πόσιμο νερό και παίρνει ένα πλαστικό μπουκάλι από το περίπτερο και το βάζει και σε πλαστική σακούλα. Αυτός ο άνθρωπος είναι βιαστής της φύσης. Αυτή η εικόνα με τρελαίνει.

11-01-10 H KAΘHMEPINH

ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΚΑΛΠΗ – ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΟΥΝ

Στις ερωτήσεις της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ !

Την < άλλη φορά > θα προσπαθήσουμε να είναι ποιό…εύκολες.