• H αξιολόγηση

  • Argolida Blogs
  • Advertisements

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΡΩΤΑ – Η Προοδευτική Πατριωτική Συμπαράταξη Ερμιονίδας – ΑΠΑΝΤΑ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Στο ερωτηματολόγιο της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ για την 7.11

πήραμε και δημοσιεύουμε την απάντηση από την :

Προοδευτική Πατριωτική Συμπαράταξη Ερμιονίδας


1.0 Περιβάλλον

Οι θέσεις μας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι σαφείς, ξεκάθαρες αλλά και έμπρακτες στα χρόνια που διαχειριστήκαμε τα κοινά πράγματα στον Δήμο Κρανιδίου 1999 – 2006. Η εφαρμογή των νόμων σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι είναι στοιχειώδης υποχρέωση όλων μας. Πρόβλημα υπήρξε με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και οργάνων. Ελπίζουμε ότι με την εφαρμογή του Καλλικράτη θα είναι ο Δήμος και θεσμικά σε θέση να παίρνει μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

1.1Παραθαλάσσια ζώνη, ρύπανση, ιχθυοτροφεία, παραλίες και ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων.

Θεωρούμε ότι η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κρανιδίου και της Ερμιονίδας ολόκληρης τώρα είναι κεκορεσμένη από ιχθυοτροφικές και λατομικές δραστηριότητες. Στην χρονική περίοδο 1999 – 2006 αντιδράσαμε έντονα στις αιτήσεις για τέτοιου είδους νέες δραστηριότητες και γι’ αυτό το λόγο δεν δόθηκε καμία νέα άδεια. Αρνηθήκαμε με εισηγήσεις μας και αντίστοιχες αποφάσεις για τα παράνομα κτίσματα και κατασκευές, βεβαίως πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία από τα όργανα που είναι θεσμοθετημένα γι’ αυτό. Το κτήμα της ΔΕΠΟΣ το διεκδικήσαμε και το διεκδικούμε να περιέλθει πλέον στο νέο Δήμο Ερμιονίδας, για δημιουργία χώρου πρασίνου και ήπιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης.

2.0 Νερό


Το ισοζύγιο του νερού στην ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας έχει σοβαρά διαταραχθεί τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα δεν είναι απλό και η προσπάθεια επίλυσής του επίπονη και σύνθετη. Για την αντιμετώπισή του πρέπει να «συνεργαστούν» ως εξής. Σύμφωνα με το δεκαετές πρόγραμμα 2000 – 2010 που εκπονήσαμε μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής οδηγίας 2000που έχει κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο προτείναμε και εφαρμόσαμε και προτείνουμε για τον νέο Δήμο Ερμιονίδας α) λελογισμένη και νόμιμη χρήση των γεωτρήσεων β)μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρο πλοίο γ) κατασκευή φράγματος στην Τζερτζελιά Διδύμων σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη δ)κατασκευή και λειτουργία υδατοδεξαμενών για συλλογή όμβριων από στέγες και άλλες επιφάνειες ε) αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης και στ) τιμολογιακή πολιτική ανάλογη με την χρήση και την αξία του νερού.

3.0 Απορρίμματα

Διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση επανακτήσιμων υλικών, κομποστοποίηση, μεταφορά προς αδρανοποίηση υπολειμμάτων σε νόμιμο ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ.

4.0  Βιολογικοί καθαρισμοί, δίκτυο αποχέτευσης.

Α) ολοκλήρωση των δικτύων στο Κρανίδι, Κοιλάδα, Πορτοχέλι και Ερμιόνη β) προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στα εργοστάσια των βιολογικών και δεξαμενές καθίζησης για την υποδοχή βοθρολυμάτων γ) μελέτες για την αντιμετώπιση του προβλήματος στις υπόλοιπες κοινότητες.

5.0 Δάση

Αυτονόητο είναι το ενδιαφέρον για την προστασία του δασικού κεφαλαίου και ειδικότερα του πρασίνου. Προωθήσαμε τον εθελοντισμό με εξειδίκευση σε πολλές κοινωνικές δράσεις. Συγκεκριμένο σχέδιο για την πυρασφάλεια η παράταξή μας δεν έχει επεξεργαστεί, θα το κάνουμε αμέσως όταν αναλάβουμε την διαχείριση των δημοτικών μας πραγμάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

6.0 Συνύπαρξη κοινωνικών ομάδων

Βασικό στοιχείο της πολιτικής μας ήταν και είναι αυτό που έχουμε διατυπώσει και εφαρμόσει στην πράξη: στο κέντρο της δράσης είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία θα εφαρμόσουμε πολιτικές κοινωνικής ένταξης των ανθρώπων αυτών.

7.0. Υγροβιότοποι, πανίδα, χλωρίδα.

Ο τόπος μας είναι εξαιρετικά προικισμένος από το Θεό και τη φύση με ανεπανάληπτες φυσικές ομορφιές. Αυτονόητη υποχρέωσή μας είναι η προστασία του.

8.0. Αστικό περιβάλλον, οδικό δίκτυο.

Δυστυχώς η αναθεώρηση του σχεδίου πόλης την οποία είχαμε ξεκινήσει έμεινε στα χαρτιά. Θέση μας είναι ότι θα πρέπει να μείνει ανέγγιχτος από οποιαδήποτε παρέμβαση ο παραδοσιακός οικισμός της πόλης του Κρανιδίου και γι’ αυτό είχαμε ζητήσει την κήρυξή του ως παραδοσιακού οικισμού. Η ίδια θέση μας ισχύει και για τον παραδοσιακό οικισμό της Ερμιόνης και για κάθε οικιστικό ιστό που έχει παραδοσιακά χαρακτηριστικά. Η βελτίωση του δημοτικού και επαρχιακού οδικού δικτύου καθώς και οι απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σηματοδοτήσεις και σημάνσεις πρέπει να γίνουν μετά από σχετική μελέτη.

9.0. Υγεία

Τα θέματα που έχουν σχέση με την λειτουργία του Κέντρου Υγείας καθορίζονται και εξαρτώνται από την κυβερνητική πολιτική κάθε φορά. Η απαίτησή μας για καλύτερη οργάνωση και στελέχωση του Κ.Υ.  είναι διαρκής και μόνιμη.

10.0  Δημόσια Διοίκηση, Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ο νέος Δήμος Ερμιονίδας  απαιτεί σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση μέσω των νέων υπηρεσιών που πρόκειται να οργανωθούν. Η λειτουργία επίσης των υπόλοιπων υπηρεσιών πρέπει να αναθεωρηθεί προς το καλύτερο. Έχουμε σκοπό να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα υπάρξει ιστολόγιο του Δήμου που θα ενημερώνεται καθημερινά για τις αποφάσεις των οργάνων του και για κάθε θέμα που αφορά τους δημότες μας. Στο ίδιο ιστολόγιο θα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τους δημότες και ανάρτηση των «παραπόνων τους». Ο έλεγχος της διοίκησης από τους δημότες είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την βελτίωση των υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνουν.

Κοινωνία, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.

Θα συμπαραστεκόμαστε με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο απαιτώντας και την εφαρμογή της νομιμότητας στην προώθηση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων των δημοτών μας.

Οικονομία

Θέματα που έχουν σχέση με το χωροταξικό σχεδιασμό και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου θα συζητηθούν ασφαλώς στο νέο δημοτικό συμβούλιο. Θέση μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Θεωρούμε λαθεμένη την πολιτική που παραμελεί τον πρωτογενή αλλά και δευτερογενή τομέα. Αυτή η πολιτική μεταξύ άλλων οδήγησε και την χώρα μας στη σημερινή δεινή οικονομική κατάσταση. Στα άμεσα σχέδια  μας είναι η δημιουργία φορέα ανάδειξης και προώθησης των τοπικών μας προϊόντων (λάδι, κρασί, μέλι, ρόδι κ.α).

Πολιτισμός

Στα ζητήματα πολιτισμού θεωρούμε πως είναι ήδη γνωστό το έργο μας το οποίο δυστυχώς παραμελήθηκε  τα τελευταία χρόνια. Θα συνεχίσουμε την δραστηριότητά μας στο τομέα αυτό με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Η δημιουργία ιστορικού αρχείου της Ερμιονίδας είναι στα σχέδια μας.

Ποιό είναι το όραμά σας για το μέλλον της περιοχής μας;

Το όραμά μας είναι για έναν ισχυρό  και εύρωστο σε όλα Δήμο στα γεωγραφικά όρια της παλιάς επαρχίας Ερμιονίδας με διαρκή μέριμνα και προστασία στο φυσικό περιβάλλον προκειμένου να το διατηρήσουμε και να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ελκυστικό και βιώσιμο. Οι ομορφιές του τόπου μας να ανήκουν σε όλους μας ανεξαιρέτως. Η οικονομική ανάπτυξη και ευημερία μας να μην καταστρέφει το περιβάλλον, να μην εξαντλεί τα φυσικά του διαθέσιμα και να μην αλλοιώνει και αλλοτριώνει την κοινωνία μας. Οραματιζόμαστε μία ανάπτυξη πράσινη όχι σε κομματικό χρώμα αλλά στο χρώμα της ζωής και της συνέχισής της. Ο Δήμος Ερμιονίδας μπορεί να αποτελέσει πρότυπο ανάπτυξης με αειφορία  και με σεβασμό στον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Με  εκτίμηση

Δημήτρης Καμιζής

Υποψήφιος Δήμαρχος Ερμιονίδας


ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΚΑΜΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αγγέλου
(Υποψήφιος Δήμαρχος)

 

 

Εκλογική Περιφέρεια Ερμιόνης

1. Βελούδης Ηλίας του Αναστασίου
2. Δημαράκης (Κοντοκύλας) Γεώργιος του Νικολάου
3. Δημαράκης (Νόβας) Δαμιανός του Φωτίου
4. Κολυμπάδης (Μπαρμπάτσης) Παντελεήμων του Μιχαήλ
5. Καισσαρεύς Ταξιάρχης του Αργυρίου
6. Κούστας Σταύρος του Μιχαήλ
7. Λιναρδοπούλου Ιωάννα του Εμμανουήλ
8. Μπαλαμπάνης Χρήστος του Παναγιώτη
9. Πάλλης (Παλαιός) Αντώνιος του Δημητρίου
10. Πετρά Αγγελική του Παντελή
11. Στάικος (Μπραϊμης) Ευάγγελος του Γεωργίου
12. Τζανής Αναστάσιος του Κωνσταντίνου

Εκλογική Περιφέρεια Κρανιδίου

1. Αγρίμης Παντελής του Ιωάννη
2. Αντουλινάκης Σπυρίδων του Γεωργίου
3. Ασημακοπούλου- Μαθιουδάκη Χρυσοβαλάντω του Γεωργίου
4. Βάθης Χαράλαμπος ( Λάμπης) του Μιχαήλ
5. Βαρβέρης Δημήτριος του Εμμανουήλ
6. Γουζούασης Ευάγγελος του Ανδρέα
7. Ζέρβας Κωνσταντίνος του Ιωάννη
8. Ηλιού Ανδριάνα του Κυριάκου
9. Ιωάννου – Δρακοπούλου Ολυμπία του Κοσμά
10. Κονδύλης Παναγιώτης του Σωτηρίου
11. Κοντογιάννης Ανδρέας του Χρήστου
12. Λάμπρου Αναστάσιος του Γεωργίου
13. Λέκκας Ανδρέας του Βασιλείου
14. Λεμπέσης Παναγιώτης του Σωτηρίου
15. Μπάζος Παναγιώτης του Αναστασίου
16. Μπινιάρης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
17. Οικονομόπουλος Χρήστος (Τάκης) του Αποστόλου
18. Παπασταύρου (Μοναχομπίρης) Δημήτριος του Σταύρου
19. Παππάς Νικόλαος του Παντελή
20. Παριανός Πέτρος του Ιωάννη
21. Πασαλάρης Παντελεήμων του Ιωάννη
22. Σαμπάνη – Μπάρδη Παναγιώτα του Παναγιώτη
23. Σαράντος Βασίλειος του Κωνσταντίνου
24. Στάϊκος Αναστάσιος του Γεωργίου
25. Στάϊκου – Φασιλή Σοφία (Σόνια) του Ιωάννη
26. Ταβουλαρέα – Αντωνοπούλου Μαρία του Δημητρίου
27. Τουτουντζή – Καμπούρη Δήμητρα (Μιμίκα) του Δημητρίου
28. Τσαμαδός Ιωάννης του Σταματίου
29. Φλωρής Εμμανουήλ του Παναγιώτη

Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης

1. Αραπάκης Ιωάννης (Τζώνης) του Σταματίου
2. Δρουγκάνης Μιχαήλ του Γεωργίου
3. Κρητσωτάκης Ιωάννης του Γεωργίου
4. Οικονόμου Ανάργυρος του Ιωάννη
5. Παλυβού Μαρία του Παναγιώτη
6. Σκούρτη Ελένη του Χαραλάμπους .

Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου

1. Αυδούλη – Λυκουριώτη Αικατερίνη του Νικολάου
2. Γκιρτάκης Δημήτριος του Αναστασίου
3. Λάμπης Ανάργυρος του Αντωνίου
4. Μανωλόπουλος Κωνσταντίνος του Σταύρου
5. Μονά Δήμητρα (Άμυ) του Κυριάκου
6. Νόνη Θεοδώρα (Λούλα) του Κωνσταντίνου

Δημοτική Κοινότητα Πόρτο-χελίου
1. Ανανιάδη Σοφία του Φιλίππου
2. Κόκκαλης Κωνσταντίνος του Θεόδωρου
3. Κυπραίου – Φωστίνη Γεωργία του Ζαχαρία
4. Παπαστεργίου Ευάγγελος του Ιωάννη
5. Τσίγκρης Χρήστος του Σπυρίδωνος
6. Χατζής Ευάγγελος του Δημητρίου

Τοπική Κοινότητα Διδύμων
1 Κοτσοβού Αικατερίνη του Γεωργίου
2. Μπάρδης Ανάργυρος του Ιωάννη
3. Πέππας Ιωάννης του Ανδριανού
4. Σερέτης Παναγιώτης του Ιωάννη

Τοπική Κοινότητα Ηλιοκάστρου


1. Δερματάς Παναγιώτης του Δημητρίου
2. Δρούγκας Σταύρος του Νικολάου
3. Καλλή – Τζανή Θεοδότη του Αναργύρου
4. Μούγιος Αντώνιος του Αναργύρου

Τοπική Κοινότητα Θερμησίας

1. Δεβελέκος Παναγιώτης του Νικολάου
2. Μπόλλα Γεωργία (Μπέττυ) του Νικολάου
3. Στάϊκος Γεώργιος του Αθανασίου
4. Χόντας Απόστολος του Αθανασίου

Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας

1. Αλεξανδρής Αντώνιος του Βασιλείου
2. Τούσσα – Κοκκώνη Ευγενία του Παναγιώτη
3. Φασιλής Εμμανουήλ του Βασιλείου
4. Φασιλής Νικόλαος του Ιωάννη

Τοπική Κοινότητα Φούρνων
1. Αποστόλου Κωνσταντίνος του Αγγέλου
2. Γεωργίου Δέσποινα του Σωτηρίου
3. Καραμαντζάνης Απόστολος του Γεωργίου
4. Τορβάς Γεώργιος του Χρήστου

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: