• H αξιολόγηση

 • Argolida Blogs
 • Advertisements

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και ιδίως ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη. 13 Οκτωβρίου,
με θέματα ημερήσιας διάταξης τη γνωμοδότηση για:

– Την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου– Τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι Κινήσεις που υπογράφουν τα συνημμένα σχετικά με το θέμα κείμενα προτάσεων και κριτικής, παρότι ζήτησαν πρόσφατα με αίτησή τους
προς τον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ( με την οποία συνυπέβαλαν τις θέσεις και τις προτάσεις τους ) να συμμετέχουν στη διαβούλευση, εν τούτοις δεν εκλήθηκαν, ως κοινωνικοί φορείς ενεργών πολιτών με σημαντική αναφορικά με το ζήτημα δράση,
να συμμετέχουν στο διάλογο.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, μέχρις ότου η Πρότασή μας για <<Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων>>
βρεί την εφαρμογή της στον τόπο μας,
Διότι είναι από κάθε πλευρά η μόνη ενδεδειγμένη: α) Οικονομικά συμφέρουσα για τους πολίτες, β) Οικολογικά συμβατή,
γ) Κοινωνικά πολύπλευρα χρήσιμη.
Για ενημέρωση δική σας καθώς και των αναγνωστών, των ακροατών και τηλεθεατών των ΜΜΕ στα οποία εργάζεστε,
σας επισυνάπτουμε σχετικά Δελτίο Τύπου και περίληψη απόφασής μας με τις προτάσεις μας.

Εκ  μέρους των Κινήσεων
Βασίλης Γιόκαρης
( μέλος της <<Μαντινειακής Συμπολιτείας>> )

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

4η Οκτωβρίου 2010

των Αυτοδιοικητικών και Οικολογικών Κινήσεων, καθώς

και άλλων Συλλόγων, Φορέων και Ομάδων, Πελοποννήσου

Σχέδιο για νέο ΠΕΣΔΑ : Σωστές γενικές αρχές αλλά προτάσεις για συγκεντρωτικές δομές και υποδομές, δράσεις ΄΄βιτρίνας΄΄ και έργα ΄΄βιομηχανοποίησης΄΄ των σκουπιδιών.

Απαιτούμε : Αποκεντρωμένες δομές και υποδομές,, Δράσεις και Έργα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση-Διαλογή στην Πηγή-Ανακύκλωση-Λιπασματοποίηση,Τελική Διάθεση Υπολειμμάτων, Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση/Συμμετοχή των δημοτών)!

Το εν λόγω Σχέδιο περιέχει αρκετές γενικές αρχές και βασικούς στόχους που μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους. Όμως, οι απαιτούμενες δράσεις είτε απουσιάζουν από το Σχέδιο είτε – εκείνες που αναφέρονται – βρίσκονται σε κραυγαλέα αντίθεση με τις προαναφερόμενες αρχές και στόχους.

Στις αρχές Αυγούστου ο Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Χατζημιχάλης έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο για νέο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων). Στα πλαίσια της διαβούλευσης καταθέσαμε στο γραφείο του την κριτική και τις προτάσεις μας επ΄αυτού την 1η Οκτωβρίου 2010, με αριθμ. Πρωτ. 32859 / 16547, και ταυτόχρονα ζητήσαμε συνάντηση το συντομότερο δυνατό μαζί του.

Οι αναφορές στο σχέδιο νέου ΠΕΣΔΑ σε γενικές αρχές και στόχους που κινούνται στη σωστή κατά τη γνώμη μας κατεύθυνση, δεν μπορούν να καλύψουν την επιμονή σε επιλογές δράσεων, μέτρων και έργων που κινούνται σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση.

Οι αρχές της Μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης υλικών και προїόντων, η Διαλογή στην πηγή, η Ανακύκλωση, η Κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων, η Υγειονομική Ταφή των υπολειμμάτων, η Συμμετοχή των πολιτών στις παραπάνω δράσεις, η Εγγύτητα των απαιτούμενων μονάδων διαχείρισης στον κάθε τόπο δημιουργίας των αποβλήτων, η εφαρμογή της αρχής <<Ο ρυπαίνων πληρώνει>> είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι εκ των ουκ άνευ για την οικονομικά βέλτιστη για τους δημότες, οικολογικά συμβατή και κοινωνικά συμβατή και αποδεκτή επίλυση του ΄΄γόρδιου δεσμού΄΄ της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρειά μας.

Όμως : α. Προτεινόμενα προς εφαρμογή και υλοποίηση έργα και μέτρα (βλ. μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, ένας ΦοΔΣΑ για όλη την Περιφέρεια, διαχειριστικές ενότητες λιγότερες σε αριθμό από τον αριθμό των νομών), β. Αυτά που επιδιώκεται να υλοποιηθούν (βλ. εγκατάσταση και λειτουργία δεματοποιητών σύμμεικτων στερεών αποβλήτων), γ. Μονάδες που δοκιμάζονται επιδεικτικά και προβάλλονται εμμέσως ως ΄΄θαυματουργές΄΄ (βλ. μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων που έχει εγκατασταθεί από τα τέλη Ιουλίου στη θέση Μαραθόλακκα, όπου ευρίσκεται η παράνομη χωματερή της Καλαμάτας), δ. Η χωρίς σχέδιο, πνοή και συστηματική φροντίδα εκ μέρους των ΟΤΑ εφαρμογή της Ανακύκλωσης, ε. Η αποφυγή μετουσίωσης αρχών όπως <<Ο ρυπαίνων πληρώνει>> σε άμεσα μέτρα και δράσεις άσκησης περιφερειακής και δημοτικής πολιτικής που να δίνει κίνητρα στους πολίτες για την εφαρμογή της στην πράξη, Όλα αυτά λοιπόν μας δείχνουν ότι άλλες είναι κατ΄ουσίαν οι επιλογές των αρμοδίων.

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζουμε την απραξία των ΟΤΑ και των ΦοΔΣΑ τους προηγούμενους μήνες, στο να ασχοληθούν έγκαιρα και να επεξεργαστούν τις δικές τους προτάσεις αναφορικά με το νέο ΠΕΣΔΑ, ο σχεδιασμός του οποίου είχε ανακοινωθεί από τον Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου ότι ξεκινάει από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Όσον αφορά τις δικές μας προτάσεις : Τις έχουμε διατυπώσει ως ενιαίο σύνολο τεκμηριωμένα και τις έχουμε υποβάλλει στους αρμόδιους κατ΄επανάληψη. Είναι ρεαλιστικές, άμεσα χρηματοδοτήσιμες και εφαρμόσιμες, με το μικρότερο συγκριτικά κόστος για τους δημότες, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν τόσο τη δημόσια υγεία όσο και το φυσικό περιβάλλον.

Τις επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά επιγραμματικά, με τη μορφή γενικών αρχών και στόχων:

Εναλλακτική Διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αποτελούμενη από : Μείωση παραγόμενων σκουπιδιών, Επαναχρησιμοποίηση υλικών και προїόντων, Διαλογή στην Πηγή, Ανακύκλωση, Λιπασματοποίηση/Κομποστοποίηση, Υγειονομική Ταφή Υπολειμμάτων των οποίων οι ποσότητες όπως και ο βαθμός επικινδυνότητας θα βαίνουν διαρκώς μειούμενες, Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση-Συμμετοχή                      των δημοτών.

Όραμά μας : Η κοινωνία μηδενικών στερεών αποβλήτων!

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει τις θέσεις και τις προτάσεις μας στις ιστοσελίδες :

* https://planetermionida.wordpress.com/

* http://alliprotasi.wordpress.com/

Για επικοινωνία : 697 – 43.92.097, vgiokaris@gmail.com

697 – 95.86.850, info@alliprotasi.gr

694 – 80.38.431, stelio@stelio.gr

697 – 80.22.875 , spinthakis@sch.gr

Θέσεις και προτάσεις μας :

1   ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

2   Β. Γιοκαρης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤ. ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

3   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

4   ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

5   ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 28 ΑΠΡΙΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 28 ΑΠΡΙΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ

7    ΚΡΙΤΙΚΗ <ΝΕΟΥ ΠΕΣΔΑ> 28  Σεπτεμβρίου  2010


* Δημοτική Κίνηση <<Μαντινειακή Συμπολιτεία>>

* Δημοτική Κίνηση <<Ναύπλιο Η Άλλη Πρόταση>>

* Δημοτική Κίνηση <<Κίνηση Πολιτών Δήμου Κορινθίων>>

* Νομαρχιακή Κίνηση <<Αρκάδων Κοινόν>>

* <<Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας>>

* Δημοτική Κϊνηση <<Τροιζηνία, Δήμος για όλους>>

* <<Οικολογικός Σύλλογος Κορινθιακού Κόλπου>> ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ

* <<Παρεμβατική Κίνηση Πολιτών Μεγαλόπολης>>

* <<Ομάδα Δράσης Πολιτών για τον Ταΰγετο>>

* Περιφερειακή Κίνηση <<Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά>>

* Περιφερειακή Κίνηση <<Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου>>

* Δημοτική Κίνηση <<Δίκτυο Ενεργών Πολιτών Καλαμάτας>>

* Ενεργοί πολίτες από διάφορα μέρη της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Περίληψη της Απόφασης των Αυτοδιοικητικών και Οικολογικών Κινήσεων, καθώς και άλλων Συλλόγων, Φορέων και Ομάδων, που συμμετείχαν στις διεργασίες και στη Συνάντηση της Τρίπολης, στις 28 Απριλίου 2010, σχετικά με την

Τροποποίηση / Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ ( Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ) Περιφέρειας Πελοποννήσου

1. Πλαίσιο βασικών αρχών και κατευθύνσεων

Ο νέος ΠΕΣΔΑ οφείλει να έχει :

* Ως Όραμα : Την Κοινωνία μηδενικών αποβλήτων

* Ως βασικές Αρχές και Κατευθύνσεις : Την Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων, ήτοι – με σειρά προτεραιότητας – την : Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Μείωση σκουπιδιών, Διαλογή στην Πηγή όλων των κατηγοριών στερεών αποβλήτων, Ανακύκλωση, Λιπασματοποίηση – Κομποστοποίηση, Υγειονομική Ταφή των Υπολειμμάτων, Ενημέρωση –  Ευαισθητοποίηση – Συμμετοχή των δημοτών.

Σε κάθε μία διαχειριστική ενότητα της Περιφέρειας ( αντίστοιχη γεωγραφικά με το σημερινό νομό ) υφίσταται ένας ΦΟΔΣΑ, αυτός που έχει ήδη συσταθεί ανά νομό. Οι ΦΟΔΣΑ είναι οι κατάλληλοι, αποκεντρωμένοι, φορείς διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων, ο καθένας μέσα στα όρια της διαχειριστικής του ενότητας. Απορρίπτουμε τη δημιουργία συγκεντρωτικών διοκητικών / διαχειριστικών δομών ( βλ. σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με μετόχους τους ΟΤΑ ή τους ΦΟΔΣΑ ), για λόγους αποτελεσματικότητας προς όφελος των δημοτών και της προστασίας του περιβάλλοντος, ήτοι : παραγωγή έργου                     με τη μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για τους δημότες, με διαφάνεια, κοινωνικό έλεγχο και οικολογική συμβατότητα.

2. Απαιτούμενα έργα και Δράσεις – Βασικές επιλογές Συστατικά δομικά στοιχεία του νέου ΠΕΣΔΑ πρέπει να είναι τα παρακάτω έργα και δράσεις :

2.1. Ανακύκλωση υλικών συσκευασιών ( χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο ) Αξιοποίηση των υπαρχόντων και δημιουργία – αν απαιτείται – και άλλων ΚΔΑΥ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

2.2. Λιπασματοποίηση / Κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των στερεών αστικών αποβλήτων ( Οικιακά οργανικά, φύλλα, κλαδέματα κηπευτικής και βλάστησης οδικού δικτύου, υπολείμματα αγροτικής παραγωγής ), στους κήπους και στα χωράφια, σε οικιακούς κάδους, σε μονάδες κομποστοποίησης.                  

2.3.Υπολείμματα στερεών αστικών αποβλήτων Δημιουργείται ένας ΧΥΤΥ σε κάθε μία διαχειριστική ενότητα.

2.4. Ηλεκτρικές / Ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, συσσωρευτές, Ι.Χ. αυτοκίνητα, Μεταχειρισμένα Ελαστικά μεταφορικών μέσων, Μεταχειρισμένα Λιπαντικά και Ορυκτέλαια Δημιουργία και λειτουργία όσων συναφών Συστημάτων και μονάδων ανακύκλωσης δεν υφίστανται ακόμη.

2.5. Δημιουργία νέων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και αντίστοιχων διαδημοτικών Κέντρων Ανακύκλωσης – Επαναχρησιμοποίησης ( ΚΑΕ )

2.6. Ειδικά όσον αφορά τα απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις ( ΑΕΚΚ ), προτείνουμε τη δημιουργία ορισμένου αριθμού μονάδων προσωρινής αποθήκευσης – επεξεργασίας ανά νομό ή διαχειριστική ενότητα, έτσι ώστε να έχουν όλοι οι κάτοχοι αποβλήτων ΑΕΚΚ πρόσβαση σε μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης και να πληρείται η αρχή της Εγγύτητας.

2.7. Λυματολάσπη, απόβλητα ελαιουργείων Τα απόβλητα ελαιουργείων και τυροκομείων θα μπορούσαν και αυτά όπως και η λυματολάσπη, που προκύπτει από την επεξεργασία αστικών λυμάτων, καθώς επίσης και άλλα στερεά ή υγρά βιοτεχνικά / βιομηχανικά απόβλητα                ( π.χ. κατσίγαρος, σφάγια ζώων, απόβλητα παρασκευής τροφίμων )                   να αξιοποιηθούν μέσω αναερόβιας επεξεργασίας για παραγωγή βιοαερίου. Θα πρέπει να μελετηθεί το θέμα σε επίπεδο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας, ώστε                να προσδιοριστεί η βέλτιστη λύση με οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

2.8. Γεωργικά απόβλητα Απαιτείται όπως ο ΠΕΣΔΑ λαμβάνει ειδική μέριμνα για τη διαχείριση  κάθε μίας από τις βασικές κατηγορίες γεωργικών αποβλήτων.

2.9. Παύση λειτουργίας – Αποκατάσταση όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ ή, κοινώς,σκουπιδότοπων  )

2.10. Επένδυση στην ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή των δημοτών

2.11. Δημόσια Διαβούλευση και συμμετοχή των δημοτικών κινήσεων, οικολογικών οργανώσεων και λοιπών κοινωνικών φορέων σε αυτή

3. Συναφή Αιτήματα, Διευκρινήσεις

3.1. Από την πολιτεία απαιτούμε επιτέλους όπως : α. Υπογράψει άμεσα τα λοιπά Προεδρικά Διατάγματα ή ΚΥΑ ( Βλ. σχετικά με τη Διαχείριση και Ανακύκλωση Αδρανών Απορριμμάτων οικοδομικών υλικών κ.λπ. ), και                   β. Ενσωματώσει έστω και την τελευταία στιγμή, στο προς ψήφιση ήδη κατατεθημένο στη Βουλή νομοσχέδιο σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την αρχή <<Ο Ρυπαίνων Πληρώνει>> ή <<Πληρώνω όσο Πετάω>>.

3.2. Δεν έχουν θέση στον ΠΕΣΔΑ και γι΄αυτό απορρίπτουμε, για λόγους οικονομικής βιωσιμότητας και ταυτόχρονα οικολογικής συμβατότητας και κοινωνικής συνοχής : <<μαγικές λύσεις>> καύσης ή άλλης μορφής <<βιομηχανοποίησης>> καθώς επίσης και χρήση  δεματοποιητών                        για τη δεματοποίηση στερεών αποβλήτων, τα οποία θα αποτελέσουν ΄΄αύριο΄΄ πρώτη ύλη κάποιου εργοστάσιου ΄΄ολοκληρωμένης διαχείρισης΄΄ των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τέλος, καλούμε τα Δημοτικά Συμβούλια των ΟΤΑ και τους ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου να συνεδριάσουν με θέμα την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, να πάρουν αποφάσεις και να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η αναλυτική Απόφαση με την τεκμηρίωση των θέσεων επισυνάπτεται στο παρόν, ενώ μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να τη βρει στις ιστοσελίδες :

* https://planetermionida.wordpress.com/

* http://alliprotasi.wordpress.com/

Τρίπολη, 28  Απριλίου 2010

Οι Συμμετέχοντες

 • Δημοτική Κίνηση <<Ναύπλιο  Η Άλλη Πρόταση>>
 • Δημοτική Κίνηση <<Κίνηση Πολιτών Δήμου Κορινθίων>>
 • Δημοτική Κίνηση <<Κοινωνική Πρωτοβουλία Τεγεατών>>
 • <<Οικολογικός Σύλλογος Κορινθιακού Κόλπου>> ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ
 • Δημοτική Κίνηση <<Τρίπολη – Ανθρώπινη Πόλη>>
 • Νομαρχιακή Κίνηση <<Αρκάδων Κοινόν>>
 • <<Παρεμβατική Κίνηση Πολιτών Μεγαλόπολης>>
 • <<Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας>>
 • <<ΤΡΟΙΖΗΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ>>
 • <<Ομάδα Δράσης για τον Ταΰγετο>>
Advertisements