• H αξιολόγηση

  • Argolida Blogs
  • Advertisements

SOUKO ROBOTS – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ – και πάλι ΠΕΣΔΑ

Λίγο πρίν την λήξη της προθεσμίας για την < Διαβούλευση ! > φυτρώνει μια καινούργια < πατέντα > και προσπαθεί να μπει από το < ενεργιακό παράθυρο > στο διαχειριστικό γίγνεσθαι.

Από την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Κυριακής 12 Σεπτεμβρίου 2010

Και το τελικό σχέδιο, κριτική του < νέου > ΠΕΣΔΑ από τον

κ. Βασίλη Γιόκαρη – Τρίπολη – συμπεριλαμβάνει και την SOUKO ROBOTS

Νέος ΠΕΣΔΑ-

Δεματοποιητές και ρομποτική τεχνολογία

της εταιρείας <<Σούκος>>

Ή

Πως το προσωρινό γίνεται μόνιμο, και

η Εναλλακτική διαχείριση ( Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση-Διαλογή στην Πηγή-Ανακύκλωση-Λιπασματοποίηση,              Τελική Διάθεση Υπολειμμάτων, Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση/Συμμετοχή                    των δημοτών)

χρησιμοποιείται ως ΄΄χρυσόσκονη΄΄ νέων ΄΄μαγικών΄΄ λύσεων βιομηχανοποίησης                των σκουπιδιών, με βαρύ οικονομικό-κοινωνικό              και οικολογικό τίμημα

Κριτική – Προτάσεις

1. Απουσιάζει οποιαδήποτε κριτική αξιολόγηση και πειστική απάντηση αναφορικά με την παταγώδη αποτυχία εφαρμογής του προηγούμενου ΠΕΣΔΑ 2005-2010.

2. Στο δεκασέλιδο κείμενο (<<Βασικοί στόχοι – Κατευθύνσεις του νέου ΠΕΣΔΑ>>) που έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Χατζημιχάλης στις 2 Αυγούστου 2010, οι ποσότητες των αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζουν αυξητική πορεία καθ΄όλη την επόμενη εικοσαετία (2010-2030), με συνολική ποσοστιαία αύξηση του βάρους τους στο διάστημα αυτό κατά 27 % (βλ. σελ. 1 του κειμένου) !

Παράλληλα, τόσο στο ίδιο κείμενο όσο και στο κείμενο της Συνέντευξης Τύπου (Σ.Τ.) του κ. Χατζημιχάλη την ίδια ημέρα, σχετικά με τους στόχους του νέου ΠΕΣΔΑ υπάρχουν διατυπώσεις περί του αντιθέτου.

Τι να πιστέψουμε τελικά; Οι στόχοι της μελέτης και της Περιφέρειας βρίσκονται σε κραυγαλέα αντίθεση με τα παρατιθέμενα στοιχεία !

3. Απουσιάζει ένα χρονοδιάγραμμα όπως και η αναφορά σε συγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια, με ποσοτικοποίηση στόχων ανά κατηγορία στερεών αποβλήτων καθώς επίσης και η αναφορά στους απαιτούμενους χρηματοδοτικούς πόρους.

4. Η διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος και της οικολογικής συμβατότητας λείπει σχεδόν ολοκληρωτικά στο σχέδιο που δόθηκε στη

δημοσιότητα, σε αντίθεση με την επαναλαμβανόμενη αναφορά στη διάσταση της τεχνολογικής εφαρμοσιμότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας των επιλεγόμενων <<μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης>>.

5. <<Πρώτη επιλογή μας και θα έλεγα στρατηγική επιλογή είναι η μείωση του όγκου των παραγόμενων απορριμμάτων, η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση και στη συνέχεια η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτή η βασική κατεύθυνση διέπει το συνολικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα στο οποίο θα δώσουμε έμφαση είναι η ενίσχυση κάθε δυνατότητας, κάθε διαδικασίας και κάθε φορέα που εμπλέκεται στην ανακύκλωση, στη διαλογή στην πηγή, στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων.>>, αναφέρεται στη σελ. 3 της Σ.Τ.

Αν ο Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας εννοεί στα σοβαρά αυτά που λέει παραπάνω, τότε :

α. Γιατί δεν ανακοίνωνε ήδη με την ανάληψη των καθηκόντων του, γιατί δεν ανακοινώνει έστω και τώρα που παρουσιάζει το σχέδιο για τον νέο ΠΕΣΔΑ, την σπουδαία Πολιτική Απόφαση για την εφαρμογή από ΑΥΡΙΟ της αρχής << ο ρυπαίνων πληρώνει >> και την παροχή οικονομικού κίνητρου στους δημότες, ώστε να ξεκινήσουν  ΑΜΕΣΑ να μειώνουν το οργανικό κλάσμα των στερεών αποβλήτων που παράγουν ;;;

Πως λοιπόν η παράλειψη αυτή να μη δημιουργεί τη σκέψη ότι στην πραγματικότητα ο στόχος του σχεδίου του νέου ΠΕΣΔΑ δεν είναι η διαλογή του οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων στην πηγή, αλλά η μεταφορά και διαχείριση αυτού σε συγκεντρωτικές ΄΄μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης΄΄ για την παραγωγή ενέργειας; Η <<πιλοτική λειτουργία>> της μονάδας της εταιρείας <<Σούκος>> έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως την εν λόγω εκτίμησή μας.

β. Γιατί δεν γίνεται καμία αναφορά σε υποχρέωση των ΟΤΑ π.χ. της Αρκαδίας και της Αργολίδας, να ξεκινήσουν από ΑΥΡΙΟ κιόλας την ανακύκλωση των υλικών συσκευασιών στην περιοχή τους, εντασσόμενοι στα προγράμματα της ΕΕΑΑ Α.Ε. και μεταφέροντας πλέον τα ανακυκλώσιμα στο ΚΔΑΥ που ήδη λειτουργεί από τον περασμένο Μάρτιο στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης;

6.  Γιατί  από τους στόχους / προτάσεις του μεταβατικού σταδίου απουσιάζει η κομποστοποίηση των οργανικών από τα νοικοκυριά στους κήπους και στα χωράφια τους, για όσα νοικοκυριά (που αποτελούν τα 2/3 του πληθυσμού της Περιφέρειας!) διαθέτουν κήπο ή χωράφι δικό τους;;;

Γιατί αντ΄αυτού, αναφέρεται η <<στοχευμένη Διαλογή στην Πηγή του οργανικού κλάσματος με πιλοτικές δράσεις σε περιοχές τουριστικές όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός εστιατορίων, ξενοδοχείων, και στη δημιουργία μικρών μονάδων κομποστοποίησης>> ; Υπάρχει καλύτερη πιλοτική δράση λιπασματοποίησης (από άποψη κόστους, αποτελεσματικότητας, επιδεικτικότητας) από τη διαλογή στην πηγή του οργανικού κλάσματος από τα νοικοκυριά της υπαίθρου όπως και από πολλά που κατοικούν στις πόλεις ;

7. Με τον τρόπο αυτό, η εφαρμογή της αρχής << Ο ρυπαίνων πληρώνει >> στην πράξη (βλ. τη διατύπωση αναγκαίων δράσεων τόσο στα τελικά μέτρα όσοκαι στη μεταβατική περίοδο) αγνοείται συστηματικά , εκεί όπου αφορά τη συμβολή των δημοτών.

8. Οι επαναλαμβανόμενες αναφορές στην <<ανακύκλωση>> και στη <<Διαλογή στην πηγή>> και οι διαβεβαιώσεις ότι << ο βασικός μας στόχος δεν είναι να αξιοποιήσουμε σύμμικτα απορρίμματα. … >> δεν πείθουν κανέναν, όταν :

Στα ίδια κείμενα διατυπώνεται ο βασικός στόχος της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων <<ολοκληρωμένης διαχείρισης>> (σημειωτέον ότι πρόκειται για μονάδες που θα δέχονται σύμμεικτα σκουπίδια), με ασαφείς αναφορές μεθόδου στη <<λιπασματοποίηση ή ενεργειακή αξιοποίηση>>, ενώ εκείνα που με επιμονή επιδιώχθηκε και εξακολουθεί να επιδιώκεται να δοκιμαστούν στην πράξη από τους πρώην και αντίστοιχα από τον νυν Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Πελ/σου είναι η εγκατάσταση δεματοποιητών (επομένως : διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων) καθώς και η νέα ΄΄μαγική΄΄ μέθοδος επεξεργασίας σύμμεικτων σκουπιδιών από την εταιρεία <<SOUKOS ROBOTS ABEE>> στην Καλαμάτα.

9. Διαλογή στην πηγή – Ανακύκλωση – Λιπασματοποίηση δεν συμβιβάζονται με δεματοποιητές όπως και με ΄΄μαγικές΄΄ λύσεις βιομηχανοποίησης, ακόμη και ρομποτικής τεχνολογίας όπως αυτή της εταιρείας <<Σούκος>>. Διότι τόσο οι δεματοποιητές όσο και οι ΄΄μαγικές΄΄ λύσεις λειτουργούν ήδη με / ή χρειάζονται σύμμεικτα στερεά απορρίμματα. Διότι επιπλέον, τα προїόντα και των δύο τεχνολογιών (τόσο των δεματοποιητών που δέχονται σύμμεικτα όπως στο Κρανίδι, όσο και της <<Σουκομηχανής>> που επίσης δέχεται σύμμεικτα στερεά απορρίμματα) είναι κατάλληλα μόνον και μόνον για βιομηχανική χρήση μέσω θερμικής επεξεργασίας / ενεργειακής αξιοποίησης και σε καμία περίπτωση για παραγωγή κομπόστ/εδαφοβελτιωτικού/λιπάσματος.

10. Όσο για τη διαλογή σύμμεικτων στερεών απορριμμάτων : πρόκειται για αναλήθεια ή για σκόπιμη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, ακόμη και εάν πρόκειται για τη νέα ΄΄μαγική΄΄ μέθοδο της εταιρείας <<Σούκος>>. Το παραγόμενο προїόν είναι ακατάλληλο για λιπασματοποίηση, είναι χρήσιμο μόνον και μόνον ως υλικό θερμικής επεξεργασίας / ενεργειακής αξιοποίησης, με μεγάλο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος.

11. Οι προτεινόμενες μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης θα είναι συγκεντρωτικές μονάδες. Οι αρχές τους αντιτίθενται σε όλες τις αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων και στην αρχή της εγγύτητας την οποία μεταξύ άλλων αρχών αναφέρει  στα κείμενά του και ο κ. Χατζημιχάλης.

12.  Απορρίπτουμε τη δημιουργία συγκεντρωτικών διοκητικών / διαχειριστικών δομών ( βλ. σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας / ενός ΦοΔΣΑ με μετόχους τους ΟΤΑ ή τους ΦΟΔΣΑ που έχουν συσταθεί στους 5 νομούς). Όσον αφορά τους λόγους : βλέπε την αναφορά στο οικείο εδάφιο των θέσεων και προτάσεών μας.

13. Προτάσεις για συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), με προκάλυμα την εφαρμογή της αρχής <<Ο ρυπαίνων πληρώνει>> αλλά εις βάρος των δημοτών (!), δέχονται την οξύτατη κριτική και απόρριψή τους εκ μέρους μας.

14.  Η παρουσίαση της μεθόδου της εταιρείας <<Σούκος>> είναι γεμάτη ασάφειες, αοριστίες, ανακρίβειες και αναλήθειες. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές (μερικές αναφέρθηκαν ήδη παραπάνω, βλ. σημεία 9. και 10.), που είναι επίσης χαρακτηριστικές. Στην τεχνική περιγραφή της διαδικασίας, η οποία κατετέθει στο Δημ. Συμβούλιο Καλαμάτας, προκειμένου όπως αυτό εγκρίνει την πιλοτική λειτουργία της μονάδας, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αναφορές όπως :

* << … Αφορά ένα αποδοτικό, αξιόπιστο, οικονομικό και περιβαλλοντικά ασφαλές κινητό σύστημα .. >>.

Στα εγκαίνια της <<πιλοτικής λειτουργίας της μονάδας>> στη Μαραθόλακκα, ο δήμαρχος Καλαμάτας κ. Νίκας συνέκρινε τα 50 ευρώ ανά τόνο που θα κοστίζει στο Δήμο  Καλαμάτας η μέθοδος Σούκου με τα 75 και τα 150 ευρώ που απαιτούν οι λύσεις της χωματερής των Ανω Λιοσίων και των ”σκουπιδοεργολάβων”, όπως είπε (Βλ. ΄΄Ελευθερία΄΄ Καλαμάτας, 2 Σεπτεμβρίου, σελ. 5). Δεν μας λέει όμως ούτε ο κ. Νίκας, ούτε ο κ. Σούκος, το παραγόμενο προїόν (τα pellets) πιος θα το αξιοποιήσει και με πιο οικονομικό κόστος για τους δημότες. Εμείς στο σημείο αυτό απαντάμε : Το εν λόγω προїόν είναι κατάλληλο μόνον και μόνον για ενεργειακή αξιοποίηση και όχι για λιπασματοποίηση. Μπορεί λοιπόν να αξιοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας. Με βάση τον πρόσφατο νόμο Ν. 3851/4.6.2010 για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων τιμολογείται με 87,85 Ευρώ / ΜWh. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη οι καταναλωτές θα πληρώνουν ένα τέλος που εμπεριέχεται στην πιο πάνω τιμή (βλ. τέλος ΑΠΕ στους εξοφλητικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ). Επομένως, το κόστος της μεθόδου <<Σούκος >> εφόσον αυτή εφαρμοστεί, μπορεί μεν να είναι 50 ευρώ ανά τόνο σκουπιδιών και αυτό θα πληρώνεται από τους δημότες. Όμως ακολούθως, για την ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου προїόντος θα καταβληθεί ακόμη ένα οικονομικό τίμημα. Αυτό μας το κρύβουν επιμελώς οι αναφορές τόσο της εταιρείας <<Σούκος>> όσο και του κ. Νίκα. Ή μήπως αυτό δεν ενδιαφέρει, μιας και το επιπλέον αυτό κόστος δεν θα καταβληθεί από τον δημότη (π.χ. της Καλαμάτας), αλλά από τον έλληνα καταναλωτή;

* Για τον υπολογισμό του επιπλέον οικονομικού τιμήματος, με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής, απουσιάζουν τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα από την τεχνική περιγραφή που έχει προσκομίσει έως τώρα η εταιρεία. Αντί αυτού, γίνονται αναφορές στον τύπο, σύμφωνα με τις οποίες << Η ενέργεια που μπορεί να παραχθεί από τα pellets αγγίζει τα 3 ΚW ανά κιλό>>(Βλ. προαναφερόμενο δημοσίευμα). Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ανακρίβεια, καθότι τα ΚW είναι μονάδα ισχύος και όχι ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό επιτείνεται η συσκότιση γύρω από τη νέα ΄΄μαγική΄΄ λύση, που ΄΄δοκιμάζεται΄΄ αυτό το διάστημα στη χωματερή της Καλαμάτας στη Μαραθόλακκα του Ταϋγέτου.

* << …τα πάντα ανακυκλώνονται εντός του Συστήματος χωρίς να δημιουργούνται απόβλητα … Άρα δεν απαιτείται ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ>>.

Από την καύση του παραγόμενου προїόντος (pellets) για παραγωγή ενέργειας δεν θα προκύπτει τέφρα ; Αυτή δεν θα περιέχει τοξικές ουσίες (βλ. βαρέα μέταλλα κ.ά.), δεν θα χρειάζεται ΧΥΤΥ ;;;

*  << … Αποστείρωση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων με τη χρήση ακτινοβολίας UV-C (λ1=184,9 nm και λ2=253,7 nm … >>.

Πρόκειται για υπεριώδεις ακτινοβολίες. Είναι αυτές που μας μαυρίζουν το καλοκαίρι, αλλά σε μεγάλη δόση προκαλούν ακόμη και καρκίνο. Υπ΄όψη επιπλέον ότι κάτω από 200 nm πλησιάζουν τις ακτίνες Χ (αυτές που χρησιμοποιούνται στις ακτινογραφίες). Δηλ. οι ακτινοβολίες αυτές είναι σίγουρα ιονίζουσες και επιδρούν στο DNA των μικροβίων που περιέχονται στα σκουπίδια. Επιδρούν όμως και στο  DNA των ανθρώπων, άρα χρειάζονται ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης για το προσωπικό, μέτρα για τα οποία δεν γίνεται καμία αναφορά.

* Τελικά, πόση ποσότητα σκουπιδιών μπορεί να επεξεργαστεί η μονάδα ; Τα νούμερα που αναφέρονται (βλ. παραπάνω δημοσίευμα) αντιφάσκουν. Δεν γίνεται η συγκεκριμένη μονάδα να μπορεί να επεξεργάζεται 50.000 κυβικά την ώρα και συνολικά περισσότερους από 50 τόνους σε ημερήσια βάση (Η πυκνότητα είναι περίπου 1.000 kg / m3 ).

* Κλείνοντας, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά τόσο για την πιστοποίηση του παραγόμενου προїόντος, όσο και ως προς την καταλληλότητά του σχετικά με τις αναφερόμενες χρήσης του ως εδαφοβελτιωτικού ή καύσιμου υλικού όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. Που είναι οι απαραίτητες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τόσο για το τελικό προїόν όσο και για τη μέθοδο και τη μονάδα στο σύνολό της;;;

Με βάση τα παραπάνω, δημιουργείται το ερώτημα, με πια κριτήρια θα αξιολογήσουν την προτεινόμενη ρομποτική τεχνολογία οι αρμόδιοι του ΥΠΕΚΑ, και με πια τελικά τεκμήρια πραγματογνωμοσύνης θα αποφασίσουν έως τις 19 Οκτωβρίου 2010 οι δημ. σύμβουλοι Καλαμάτας για την αποδοχή και την εφαρμογή της ή την απόρριψή της;

Όσον αφορά τις δικές μας προτάσεις : Τις έχουμε διατυπώσει τεκμηριωμένα και τις έχουμε υποβάλλει στους αρμόδιους κατ΄επανάληψη. Πρόσφατα για μία ακόμη φορά, μετά τη συνάντησή μας στα τέλη του περασμένου Απρίλη. Τις επισυνάπτουμε και εδώ.

Αυτοδιοικητικές Κινήσεις καθώς και άλλοι Φορείς, Σύλλογοι και Ομάδες πολιτών

13  Σεπτεμβρίου  2010

Βασίλης  Γιόκαρης

Advertisements

Ένα Σχόλιο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: