• H αξιολόγηση

  • Argolida Blogs
  • Advertisements

Ο ΛΕΝΙΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΟΡΤΟ-ΧΕΛΙ

Έγκριση Π.Ε.Ρ.Π.Ο.
Με την υπ’αριθμό 48056/20.11.2007 απόφαση, του τότε υφυπουργού Σταύρου Καλογιάννη (ΦΕΚ.541/2007) εγκρίθηκαν οι γενικές κατευθύνσεις Π.Ε.Ρ.Π.Ο «Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης», μεταξύ άλλων περιοχών, και για την έκταση του πρώην αεροδρομίου της ΔΕΠΟΣ στο Πόρτο Χέλι. Αυτό βέβαια συνέβη παρά τις έντονες αντιρρήσεις και τις αντίθετες αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου μετά από δικές μου εισηγήσεις, οι οποίες ειχαν εμποδίσει τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, όσο εγώ ήμουν Δήμαρχος του Δήμου Κρανιδίου.
Η έγκριση αυτών των κατευθύνσεων που περιλαμβάνουν μάλιστα πολεοδομικούς όρους απαράδεκτους για το φυσικό περιβάλλον και για τον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής μας, έγινε 11 μήνες αργότερα αφ’ότου είχε αναλάβει η σημερινή δημοτική αρχή με Δήμαρχο τον κ. Σφυρή. Πάλι η ίδια τακτική, όχι μόνον δεν υπήρξε καμία ένσταση και καμία αντίρρηση πριν ή μετά τη έκδοση αυτής της απόφασης του κ. Υφυπουργού αλλά δεν έγινε πάλι επίσης καμία ενημέρωση ούτε του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά ούτε και των δημοτών. Όλα πάλι έγιναν «εν κρυπτώ και παραβύστω» και όταν μάλιστα στις 09/09/2009 κατά την διαδικασία απολογισμού του Δημάρχου στο πρώτο δημοτικό σχολείο, η αντιπολίτευση έθεσε θέμα ενημέρωσης επί του θέματος αυτού, ο Δήμαρχος αντί να απαντήσει προπηλάκισε τους συμβούλους της αντιπολίτευσης ζητώντας από αυτούς να του απαντήσουν αν ξέρουν τί σημαίνει Π.Ε.Ρ.Π.Ο!
Όπως και στο πρόσφατο θέμα το οποίο αποκαλύψαμε και το οποίο έχει πάρει διαστάσεις σκανδάλου, της προσπάθειας δηλαδή εκποίησης της δημόσιας γης με τη μέθοδο του πλειστηριασμού, έτσι και στο θέμα της έγκρισης Π.Ε.Ρ.Π.Ο για το κτήμα του αεροδρομίου στο Πόρτο Χέλι, είχαμε πάλι σιγή ιχθύος από την πλευρά του Δήμου Κρανιδίου.
Πώς να μην συσχετίσει κανείς το ένα θέμα με το άλλο, και τα δύο μαζί με την σιωπή του Δήμου Κρανιδίου;

Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με έναν αναγκαστικό πλειστηριασμό δημόσιας έκτασης 342 στρεμμάτων υπολογισθείσης αξίας κατά την κατάσχεση 10.500.000 Ευρώ που μετά την οικοπεδοποίηση της μέσω Π.Ε.Ρ.Π.Ο, η εμπορική της αξία σήμερα θα μπορούσε να υπερβαίνει και τα 30.000.000 Ευρώ, προκειμένου να απαλειφθεί η οφειλή 105.000 Ευρώ της ΔΕΠΟΣ προς τρίτους!!!Και για όλα αυτά σιωπή…

Αυτά ανακοινώνει ο πρώην Δήμαρχος Κρανιδίου κ. Δ. Καμιζής. Τα μπλογκ έχουν πάρει φωτιά και οι εφημερίδες επίσης. Πρόκειται περί σκανδάλου ? Ασφαλώς. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι…όσο γίνεται.

Είναι  η έλλειψη σχεδισμού η καλο-σχεδισμένη

μεθόδευση σε βάρος πάντα των Πολιτών ?

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΕΡΠΟ :

ΩΣ ΠΟΤΕ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΘΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ;

Η χωροθέτηση και ο τρόπος ανάπτυξης Περιοχών Ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) αποτελούν ένα από τα αντικείμενα μελέτης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) για τις πόλεις και των Σχεδίων Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) για τους Δήμους της υπαίθρου.

Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή τα ΣΧΟΟΑΠ, σύμφωνα με τον οικιστικό νόμο, περιλαμβάνουν όλες τις πολεοδομημένες περιοχές του οργανισμού ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τους προϋφιστάμενους του έτους 1923 οικισμούς και τις προς πολεοδόμηση περιοχές που μπορεί να είναι συνεχόμενες ή μη προς τις πολεοδομημένες, στο μέτρο που αυτές κρίνονται απολύτως αναγκαίες εξ αιτίας της δημογραφικής εξέλιξης, της ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, των οικιστικών και γενικότερα των πολεοδομικών συνθηκών και στο βαθμό που απαιτείται για κάλυψη των σχετικών αναγκών.

Οι προς πολεοδόμηση περιοχές μπορούν να αφορούν την κύρια ή την δεύτερη κατοικία, την εγκατάσταση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, όπως τη δημιουργία παραγωγικών πάρκων ή τουριστικών ζωνών. Με τα Γ.Π.Σ. ή τα ΣΧΟΟΑΠ μπορεί να προσδιορίζονται περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.), τμήματα των οικισμών που έχουν ανάγκη ανάπλασης ή αναμόρφωσης, καθώς και ζώνες ειδικής ενίσχυσης.

Πρόκειται, δηλαδή, για ολοκληρωμένες μελέτες που μάλιστα ταυτίζονται με τα όρια δικαιοδοσίας κάθε Δήμου, αστικού ή αγροτικού και καθορίζουν χρήσεις γης όχι μόνο για οικιστική αλλά και για κάθε είδους ανάπτυξη σε συσχετισμό μεταξύ τους έτσι ώστε να υπηρετείται το μοντέλο ανάπτυξης που επιλέγεται.

Ελλείψει ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ ο ίδιος  νόμος προβλέπει τη σύνταξη μελέτης Γενικών Κατευθύνσεων ΠΕΡΠΟ.  Έρχονται, δηλαδή οι μελέτες Γενικών Κατευθύνσεων ΠΕΡΠΟ στη συγκεκριμένη φάση να καλύψουν ένα έλλειμμα σχεδιασμού.

Σε περίπτωση που βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ,  η όποια μελέτη Γενικών Κατευθύνσεων ΠΕΡΠΟ έρχεται να κατευθύνει και να δεσμεύσει τις επιλογές των παραπάνω μελετών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι οικιστικές ανάγκες που θα καλυφθούν από τη μελέτη Γενικών Κατευθύνσεων ΠΕΡΠΟ θα αφαιρεθούν από επεκτάσεις οικισμών που θα μπορούσαν να γίνουν μέσω των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ.

Είναι γεγονός ότι, αν η Πολιτεία οφείλει να αποκαταστήσει αυτούς που χρόνια τώρα ταλαιπωρεί με τις ανακολουθίες της, δεν έχει την ίδια υποχρέωση σε όσους θα επιθυμούσαν σήμερα να πραγματοποιήσουν μια επένδυση ιδιωτικής πολεοδόμησης. Το ότι η Πολιτεία το επιδιώκει αποτελεί πολιτική επιλογή της που σχετίζεται με την αντίληψη που έχει και τις προτεραιότητες που βάζει στα παρακάτω :

  • Σέβεται και τηρεί την ευθύνη του δημοσίου στο δημόσιο και κοινόχρηστο χώρο ή τον παραδίδει στην ιδιωτική χρήση και αστυνόμευση όπως τελικά γίνεται στους απομονωμένους χώρους που πολεοδομούνται ιδιωτικά ;
  • Βασίζει την περιφερειακή ανάπτυξη στην οικιστική ενδυνάμωση των υφιστάμενων ιεραρχημένων σε ρόλους οικισμών της ενδοχώρας, ή παραιτείται αυτής και την παραδίδει στις όποιες επιλογές των ιδιωτικών πολεοδομήσεων που καθορίζονται από άλλα κριτήρια και όρους ;
  • Προστατεύει το περιβάλλον με οργανωμένη πολεοδόμηση, ή το κατασπαταλά με διασπορά πολεοδομημένης γης όπου δει ;
  • Αναπτύσσει την κοινωνική συνοχή με την ανάπτυξη του αστικού χώρου και των οικισμών ή προωθεί την δημιουργία γκέτο υψηλών εισοδημάτων χρηστών κύριας ή παραθεριστικής κατοικίας ;
  • Εξοικονομεί πόρους, σε περίοδο μάλιστα έντονων δημοσιονομικών προβλημάτων, με την οργανωμένη πολεοδόμηση ή κατασπαταλά πόρους πολλαπλασιάζοντας τις ανάγκες νέων έργων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, απορριμμάτων κλπ) σε νέους οικισμούς ιδιωτικής πολεοδόμησης στο πουθενά ;

Τέτοιου είδους φαινόμενα υποστηρίζει και τέτοια προβλήματα δημιουργεί η προσπάθεια «επίλυσης» προβλημάτων με εκπόνηση μελετών Γενικών Κατευθύνσεων ΠΕΡΠΟ ή μέσω άλλων σχεδιασμών που δεν «βλέπουν» ολοκληρωμένα τον χώρο και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σ’ αυτόν.  Τέτοια φαινόμενα υποστηρίζουν και προβλήματα δημιουργούν όμως και όσοι ηθελημένα ή αθέλητα προσχωρούν στη λογική αυτή που κάθε άλλο παρά  αναπτυξιακή είναι, αντιμετωπίζει εκ των υστέρω κάποια θέματα και ανοίγει την πόρτα σε δημιουργία νέων προβλημάτων.

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα κρίσιμα σημεία και διλήμματα στα οποία σήμερα ο καθένας, φορέας ή άτομο, πρέπει να πάρει θέση. Αν μας προβληματίσουν οι εξελίξεις τότε σίγουρα θα μας οδηγήσουν στην αναγκαιότητα του ολοκληρωμένου σχεδιασμού που επιτέλους πρέπει να αποκτήσει η χώρα μας.


Ερχόμαστε στην Αργολίδα.

Δήμοι για τους οποίους εκπονούνται ( ΓΠΣ ) ΣΧΟΟΑΠ με βάση το Ν 2508 /97

Είναι σημειωμένοι με οριζόντια διαγράμμιση. Η Αργολίδα …ΑΡΓΕΙ…

Χρυσή ευκαιρία για < επιχειρησιακά παράθυρα του μέλλοντος >

Και τώρα ερχόμαστε στην εικόνα που παρουσιάζει  η Αργολίδα

ΑΠΟΦΑΣΗ στο τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων ( Αρ. Φύλου 541 )

Στις 13 Δεκεμβρίου 2007.


Παρακάτω τα προγραμματικά μεγέθη  ΠΕΡΠΟ Νομού ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Και ερχόμαστε στο επίμαχο τμήμα του Πόρτο-Χελίου ( ΔΕΠΟΣ )

Η αρχική θέση ( αριστερά επάνω ) είναι αποτέλεσμα μελέτης. Για κακή της τύχη …ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ !

Αντ αυτής ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ από το Κ. ΣΧΟΠ ( Κεντρικό συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ) το τμήμα

Που προοριζότανε για αεροδρόμιο.  Δρομολόγηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

Εδώ τώρα επιτρέπονται σχεδόν τα πάντα!

Και περιμένουμε την 2η ευκαιρία.

Και έρχεται με την μιζέρεια στην ΔΕΠΟΣ, που δεν έχει χρήματα να πληρώσει τους υπαλλήλους της.

ΚΑΙ ΒΓΑΖΟΥΜΕ   ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ότι προλάβουμε !

1η ΔΟΣΗ : δημόσια έκταση 342 στρεμμάτων ! Και βλέπουμε …

ΚΑΙ Ο ΛΕΝΙΝ ? ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ?

«Αν δεν είναι άμεσα σαφές, ποιες πολιτικές ή κοινωνικές ομάδες ή δυνάμεις, πρσβεύουν

ορισμένες προτάσεις, μέτρα, κλπ., θα πρέπει να τεθεί πάντα το ερώτημα: Ποιον  ωφελούν »

.                                                   Wladimir Iljitsch Lenin


Και έρχεται η απάντηση του Υφυπουργού κ. Γ. Μανιάτη προς τον κ. Δ. Καμιζή στην επιστολή του προς τον κ. Πρωθυπουργό !


Από το http://sikam.wordpress.com/


Διαβάστε και στο : http://sikam.wordpress.com/2010/08/22/


Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: