• H αξιολόγηση

  • Argolida Blogs
  • Advertisements

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών – Τ. Μπιρμπίλη

Ψηφίστηκε από την Βουλή και στα άρθρα κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. Επί της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε υπέρ, εκτός από το κυβερνών κόμμα και η ΝΔ (όπως και σε ορισμένα άρθρα) ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, ΛΑΟΣ και ΣΥΡΙΖΑ. Η υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, ξεκαθάρισε τις αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ και των άλλων εμπλεκόμενων στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ως εξής: – Η ευθύνη για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ανήκει στους ΟΤΑ, είτε μεμονωμένα ή με τη μορφή Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) – Οι ΦοΔΣΑ είναι οι αρμόδιοι φορείς της πρωτοβάθμιας ΟΤΑ για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και, ειδικότερα, για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, καθώς και την παύση λειτουργίας και αποκατάσταση των ΧΑΔΑ. – Οι Περιφέρειες συντάσσουν τους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), εντάσσουν έργα διαχείρισης απορριμμάτων για χρηματοδότηση στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), παρακολουθούν την υλοποίηση των έργων που προβλέπονται στον οικείο ΠΕΣΔΑ και είναι υπεύθυνες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ανάλογα με την κατηγορία του έργου. Συνεχίζοντας με τα βασικά σημεία της τροποποίησης η Υπουργός αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων επισημαίνοντας ότι η ενεργοποίηση και βιώσιμη λειτουργία του ΕΟΕΔΣΑΠ μπορεί να μην είναι ρήξη αλλά είναι σημαντική και απαραίτητη πράξη για τη βιωσιμότητα και περαιτέρω προώθηση της ανακύκλωσης. Παράλληλα – όπως είπε η υπουργός – ζωτικής σημασίας αποτελεί η απλοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Εναλλακτικής Διαχείρισης, η αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην Πολιτεία να παρεμβαίνει σε τακτική βάση, η θέσπιση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και παρέχονται κίνητρα στους ΟΤΑ, ώστε να προωθούν την ανακύκλωση και να αποφεύγουν τη ρίψη απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ. Η κ. Μπιρμπίλη προανήγγειλε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα προσκαλέσει τους παραγωγούς και κατόχους επικινδύνων αποβλήτων να καταθέσουν εντός ενάμισι μήνα τις συγκεκριμένες προτάσεις τους για χώρους διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Ξεκαθάρισε ότι αν εντός εξαμήνου δεν έχουν αρχίσει να υλοποιούνται βιώσιμες λύσεις, τότε το ΥΠΕΚΑ θα επιλέξει τέτοιους χώρους με βάση τη νομοθεσία περί αποβλήτων. «Αν χρειαστεί θα νομοθετήσουμε γι’ αυτό», είπε. Κλείνοντας η υπουργός ΠΕΚΑ έκανε εκτενή αναφορά στα τέλη διαχείρισης απορριμμάτων τονίζοντας την αναγκαιότητα εφαρμογής ενός συστήματος κοστολόγησης, με βάση τη συμπεριφορά του πολίτη ή της επιχείρησης και όχι την αντικειμενική αξία του ακινήτου και το συνολικό εμβαδόν. Συγκεκριμενοποίησε ότι η κοστολόγηση των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων, χρειάζεται να στηριχθεί στην αρχή «πληρώνω ανάλογα με τα απορρίμματα που παράγω», ώστε να υπάρχουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα για τη μείωση των αποβλήτων. Ακόμη είπε πως η χρέωση θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με την ποσότητα που απορρίπτεται. «Να σταματήσουμε να πληρώνουμε δημοτικά τέλη ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας μας, και αυτά να συνδεθούν με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγουμε, ώστε να ισχύσει η αρχή της «ανταποδοτικότητας» και να καταστούμε όλοι περιβαλλοντικά περισσότερο υπεύθυνοι, που θα συμμετέχουμε στην ανακύκλωση και κομποστοποίηση για να μειώσουμε και τα δημοτικά μας τέλη. Αντίστοιχα, τα τέλη τελικής διάθεσης, που πληρώνουν οι ΟΤΑ για τη χρήση των ΣΜΑ, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, συνδέονται με τις ποσότητες που απορρίπτει κάθε ΟΤΑ, ώστε να ισχύσει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ούτως ώστε να υπάρξουν και οικονομικά κίνητρα στους ΟΤΑ για να καταστούν υπεύθυνοι και ενεργοί στη μείωση και ανακύκλωση των απορριμμάτων» ανέφερε ειδικότερα η κυρία Μπιρμπίλη. Τέλος τόνισε πως η νέα αυτή ρύθμιση εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται προς διάθεση, με παράλληλη αύξηση της ανακύκλωσης στη χώρα. Ψηφίστηκαν επίσης οι τροπολογίες του υπουργείου Υγείας για την χρονική μετάθεση των εκλογών στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) και του υπουργείου Παιδείας που αφορά σε βαθμολόγηση των εκπαιδευτικών. Καταψήφισαν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

ΟΜΙΛΙΑ Υπουργού ΠΕΚΑ στη συζήτηση επί των άρθρων του νομοσχεδίου για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών


Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010

Στη σημερινή συζήτηση επί των άρθρων της ολομέλειας της Βουλής αναφορικά με το νομοσχέδιο για την τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις, η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, ξεκίνησε την ομιλία της ξεκαθαρίζοντας τις αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ και των άλλων εμπλεκόμενων στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

«Η ευθύνη για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ανήκει στους ΟΤΑ, είτεμεμονωμένα ή με τη μορφήΦορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). Οι ΦοΔΣΑ είναι οι αρμόδιοι φορείς της πρωτοβάθμιας ΟΤΑ για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και, ειδικότερα, για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, καθώς και τηνπαύση λειτουργίας και αποκατάσταση των ΧΑΔΑ.Οι Περιφέρειες συντάσσουν τους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Εντάσσουν έργα διαχείρισης απορριμμάτων για χρηματοδότηση στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Παρακολουθούν την υλοποίηση των έργωνπου προβλέπονται στον οικείο ΠΕΣΔΑ. Είναι υπεύθυνες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ανάλογα με την κατηγορία του έργου».

Συνεχίζοντας με τα βασικά σημεία της τροποποίησης η Υπουργός αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ). Όπως επεσήμανε: «Η ενεργοποίηση και βιώσιμη λειτουργία του ΕΟΕΔΣΑΠ μπορεί να μην είναι ρήξη αλλά είναι σημαντική και απαραίτητη πράξη για τη βιωσιμότητα και περαιτέρω προώθηση της ανακύκλωσης. Η μη ύπαρξη του δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στο γενικότερο σύστημα της εναλλακτικής διαχείρισης. Σήμερα, δεν υπάρχει εποπτικός και ελεγκτικός φορέας για τα εναλλακτικά συστήματα. Ταυτόχρονα νέα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης δεν μπορούν να εγκριθούν γιατί χρειάζονται εισηγητική έκθεση του ΔΣ του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.Η σημασία της εύρυθμης λειτουργία του ΕΟΕΔΣΑΠ αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι πολλά ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων αφορούν επικίνδυνα απόβλητα».

Παράλληλα, ζωτικής σημασίας αποτελεί η απλοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Εναλλακτικής Διαχείρισης, η αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην Πολιτεία να παρεμβαίνει σε τακτική βάση, η θέσπιση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και τέλος παρέχονται κίνητρα στους ΟΤΑ, ώστε να προωθούν την ανακύκλωση και να αποφεύγουν τη ρίψη απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ.

Η κυρία Μπιρμπίλη επεσήμανε ότι «τις αμέσως επόμενες ημέρες το ΥΠΕΚΑ θα προσκαλέσει τους παραγωγούς και κατόχους επικινδύνων αποβλήτων να καταθέσουν εντός ενάμισι μήνα τις συγκεκριμένες προτάσεις τους για χώρους διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Αν εντός εξαμήνου δεν έχουν αρχίσει να υλοποιούνται βιώσιμες λύσεις, τότε το ΥΠΕΚΑ θα επιλέξει τέτοιους χώρους με βάσει τη νομοθεσία περί αποβλήτων. Αν χρειαστεί θα νομοθετήσουμε γι’ αυτό».

Κλείνοντας η Υπουργός ΠΕΚΑ έκανε εκτενή αναφορά στα τέλη διαχείρισης απορριμμάτων τονίζοντας την αναγκαιότητα εφαρμογής ενός συστήματος κοστολόγησης, με βάση τη συμπεριφορά του πολίτη ή της επιχείρησης και όχι την αντικειμενική αξία του ακινήτου και το συνολικό εμβαδόν. «Η κοστολόγηση των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων, χρειάζεται να στηριχθεί στην αρχή «πληρώνω ανάλογα με τα απορρίμματα που παράγω», ώστε να υπάρχουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα για τη μείωση των αποβλήτων. Η χρέωση θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με την ποσότητα που απορρίπτεται. Να σταματήσουμε να πληρώνουμε δημοτικά τέλη ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας μας, και αυτά να συνδεθούν με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγουμε, ώστε να ισχύσει η αρχή της «ανταποδοτικότητας» και να καταστούμε όλοι περιβαλλοντικά περισσότερο υπεύθυνοι πολίτες/δημότες, που θα συμμετέχουμε στην ανακύκλωση και κομποστοποίηση για να μειώσουμε και τα δημοτικά μας τέλη.

Αντίστοιχα, τα τέλη τελικής διάθεσης, που πληρώνουν οι ΟΤΑ για τη χρήση των ΣΜΑ, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, των ΧΥΤY (Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων), συνδέονται με τις ποσότητες που απορρίπτει κάθε ΟΤΑ, ώστε να ισχύσει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ούτως ώστε να υπάρξουν και οικονομικά κίνητρα στους ΟΤΑ για να καταστούν υπεύθυνοι και ενεργοί στη μείωση και ανακύκλωση των απορριμμάτων. Αυτό θεσμοθετούμε με την τροποποίηση του ν. 2939/2001.Η νέα αυτή ρύθμιση, εκτιμούμε ότι θα οδηγήσει στη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται προς διάθεση, με παράλληλη αύξηση της ανακύκλωσης στη χώρα».

Το σχέδιο νόμου

Η αιτιολογική έκθεση

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: