• H αξιολόγηση

 • Argolida Blogs
 • Advertisements

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ !

Συνοπτικό Ψήφισμα Αυτοδιοικητικών και Οικολογικών Κινήσεων, καθώς και άλλων Συλλόγων, Φορέων και Ομάδων,  που συμμετείχαν στη Συνάντηση της Τρίπολης, στις 6 Ιουλίου 2009

Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου : Επιτέλους Ξεκινήστε ! Διαλογή στην Πηγή – Ανακύκλωση – Λιπασματοποίηση / Κομποστοποίηση – Υγειονομική Ταφή των Υπολειμμάτων

1. Να αποκατασταθούν [ απορρύπανση – αποκατάσταση ] από

τους ΟΤΑ όλοι οι ΧΑΔΑ ( Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης

Απορριμμάτων / Χωματερές )

2. Όχι στη Δεματοποίηση

3. Όχι στις «μαγικές» λύσεις μηχανικής διαλογής, βιολογικής ξήρανσης, καύσης ή θερμικής επεξεργασίας, ενεργειακής αξιοποίησης ή οποιαδήποτε άλλης μορφής «βιομηχανοποίησης» των απορριμμάτων, με την κατασκευή και λειτουργία μεγάλων συγκεντρωτικών μονάδων, μάλιστα μέσα από αδιαφανείς μεθοδεύσεις και χωρίς την παραμικρή κοινωνική διαβούλευση.

4. Πρότασή  μας, Η Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων, ήτοι : Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Μείωση σκουπιδιών, Διαλογή στην Πηγή, Ανακύκλωση, Λιπασματοποίηση – Κομποστοποίηση, Υγειονομική Ταφή των Υπολειμμάτων, Ενημέρωση –  Ευαισθητοποίηση – Συμμετοχή των δημοτών

5. Απαιτείται νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός, εφόσον ο υπάρχων του 2005 έμεινε στην κυριολεξία στα χαρτιά. Πρόκειται για πρώτιστη υποχρέωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ακολούθως, η Περιφέρεια καλείται να αναλάβει τις ευθύνες της και να επιληφθεί της εφαρμογής του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού.

Θεμελιακό στοιχείο του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού θα είναι η Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων ( Βλ. συνοπτικά παραπάνω ), σύμφωνα με τα οριζόμενα και προβλεπόμενα στη σχετική εθνική νομοθεσία.

6. Από τους ΟΤΑ, οι οποίοι εκ του νόμου είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων, απαιτούμε την άμεση έναρξη μέτρων, έργων και δράσεων Εναλλακτικής Διαχείρισης των Απορριμμάτων.

7. Από την πολιτεία απαιτούμε επιτέλους όπως : α. Υπογράψει άμεσα τα λοιπά Προεδρικά Διατάγματα ( Βλ. σχετικά με τη Διαχείριση και Ανακύκλωση Αδρανών Απορριμμάτων οικοδομικών υλικών κ.λπ. ), και β. Εφαρμόσει την Αρχή <<Ο Ρυπαίνων Πληρώνει>> και επανακαθορίσει νομοθετικά την καταβολή των τελών αποκομιδής απορριμμάτων σύμφωνα με το βάρος                  των παραγόμενων από τον πολίτη σκουπιδιών, και όχι πλέον σε σχέση με την επιφάνεια του σπιτιού του όπως ισχύει δυστυχώς ακόμη και σήμερα στη χώρα μας.

Τρίπολη, 6 Ιουλίου 2009

Οι Συμμετέχοντες

 • Δημοτική Κίνηση <<Ναύπλιο  Η Άλλη Πρόταση>>
 • Δημοτική Κίνηση <<Κίνηση Πολιτών Δήμου Κορινθίων>>
 • Δημοτική Κίνηση <<Κοινωνική Πρωτοβουλία Τεγεατών>>
 • <<Περιβαλλοντική Κίνηση Κορινθίας>>
 • <<Οικολογικός Σύλλογος Κορινθιακού Κόλπου>> ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ
 • Δημοτική Κίνηση <<Τρίπολη – Ανθρώπινη Πόλη>>
 • Νομαρχιακή Κίνηση <<Αρκάδων Κοινόν>>
 • <<Παρεμβατική Κίνηση Πολιτών Μεγαλόπολης>>
 • <<Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας>>
 • Νομαρχιακή Κίνηση <<Αργολίδα : Κοινωνία των Πολιτών>>
 • <<Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας>>
 • <<Ένωση Καταναλωτών Μεσσηνίας>>
 • <<Πρωτοβουλία Πολιτών Μεσσηνίας για την Εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων>>
 • <<Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος     Γαργαλιάνων>>
 • TRIPOLI-6-7-09-IIII-GR

Ψήφισμα Αυτοδιοικητικών και Οικολογικών Κινήσεων, καθώς και άλλων Συλλόγων, Φορέων και Ομάδων, που συμμετείχαν στη Συνάντηση της Τρίπολης,                                στις 6 Ιουλίου 2009

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ !

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ –

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Υγειονομική Ταφή των Υπολειμμάτων

1. Η υπάρχουσα κατάσταση

Από το 2005, αρχής γενομένης με την έναρξη ισχύος του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Στερεών Αστικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αυτός ο ίδιος ο σχεδιασμός αλλά και οι κάκιστες επιλογές και χειρισμοί του προβλήματος των σκουπιδιών στη συνέχεια από τη Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας, από τους ΟΤΑ και από τους Ενιαίους Συνδέσμους των ΟΤΑ ( ΦοΔΣΑ ) που δημιουργήθηκαν στους 5 νομούς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, εξακολουθούν να αυξάνουν το κόστος της παράνομης διαχείρισης σε βάρος των δημοτών, να επισωρεύουν περιβαλλοντικά προβλήματα και να διευρύνουν τα αδιέξοδα, με σταθερό προσανατολισμό την αναγκαστική και ερήμην των πολιτών προδιαγραφόμενη <<μαγική>> λύση της δημιουργίας εργοστασίου βιομηχανοποίησης των σκουπιδιών.

Φθάσαμε στο τέλος των χρονικών ορίων ( Δεκέμβριος 2008 ) που είχαν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΕ ) για την αποκατάσταση όλων των χωματερών, για να οδηγηθεί η Περιφέρεια να εκτελέσει, ημιτελώς σημειωτέον, το έργο αυτό. Κάποιες χωματερές έχουν αποκατασταθεί, όμως αρκετές – μεταξύ των οποίων οι σημαντικότερες ( όπως της Τρίπολης, της Καλαμάτας, της Σπάρτης κ.λπ. ) δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί και εξακολουθούν να λειτουργούν παράνομα. Τα σκουπίδια δηλ. της Περιφέρειας εξακολουθούν να διακινούνται και να διατίθενται παράνομα, και οι ευθύνες των αρμοδίων που προκύπτουν από τη νομοθεσία για την μη αποκατάσταση ( βλ. τα  βαρύτατα επαπειλούμενα πρόστιμα της Ευρωπαїκής Ένωσης ( ΕΕ ) [ 34.000 € ημερησίως για κάθε χωματερή !!! ], καθώς και οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο φυσικό περιβάλλον ) εξακολουθούν δυστυχώς να υφίστανται ακέραιες.

Πιο άλλο θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα, όταν για ένα μεγάλο διάστημα προηγουμένως ( ολόκληρο το 2008 ή και παραπάνω ) αλλά και μέχρι σήμερα, ο Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας, οι ΟΤΑ και οι ΦοΔΣΑ  ήταν και εξακολουθούν να είναι προσανατολισμένοι σε μία επιπλέον χείριστη πολιτική απόφαση και κατ΄ακολουθία τεχνολογική επιλογή : Στην εγκατάσταση δεματοποιητών στους 5 νομούς για τη συμπίεση και το μπαλάρισμα των σύμμεικτων ( !!! ) σκουπιδιών. Στόχος : Να καταστεί δυνατό να ΄΄κλείσουν΄΄ όλες οι χωματερές, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή των βαρύτατων προστίμων που εξακολουθούν να επικρέμονται από την πλευρά της ΕΕ. Οι δράσεις με τους δεματοποιητές, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας, θα συνεχιστούν μέχρις ότου να είναι έτοιμη – σε 2,5 περίπου χρόνια – η <<βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας των στερεών αστικών αποβλήτων>>. Σε αυτή θα καταλήξουν τότε και τα δεματοποιημένα σκουπίδια. 12 και πλέον μήνες αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εν λόγω στόχευση ( δηλ. η εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας δεματοποιητών ), δεν έχει εγκατασταθεί ακόμη ούτε ένας ! Αιτία : Αλληλοδιαδεχόμενες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες ( εκεί όπου ανακοινώνεται ότι θα εγκατασταθούν δεματοποιητές ), οι οποίες δεν θέλουν τα σκουπίδια ΄΄στην αυλή τους΄΄. Είναι εύλογο. Οι αυτοδιοικητικοί και ο Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας ΄΄δρέπουν τους καρπούς΄΄ των επιλογών τους : Αυτοί είναι που χρόνια τώρα υλοποιούν καθημερινά τις δράσεις : Εξαγωγή των σκουπιδιών του κάθε ΟΤΑ έξω από τα διοικητικά του όρια ή έστω έξω από τα όρια της πρωτεύουσας από την πλευρά των ΟΤΑ, και κατ΄εξακολούθηση κάλυψη εκ μέρους της προїσταμένης αρχής ( Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας ) της παράνομης εξαγωγής και διάθεσης σκουπιδιών. Αυτό βιώνουν οι δημότες              εκ μέρους των εκπροσώπων τους και εν γένει αρμοδίων σε κάθε τοπική κοινωνία, αυτό πράττουν λοιπόν και αυτοί με την άρνησή τους να δεχθούν στον τόπο τους ΧΥΤΑ χθες, Δεματοποιητή σήμερα, και ενδεχόμενα Μονάδα βιομηχανικής επεξεργασίας των σκουπιδιών αύριο.

Πιο συγκεκριμένα, η κατάσταση που διαμορφώνεται σε σχέση με την εγκατάσταση δεματοποιητών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ως εξής : 1) Κορινθία : Ο Δήμος Λουτρακίου είχε αρχικά δεχτεί την χωροθέτηση στον κοινό βιολογικό Κορίνθου – Λουτρακίου. Όμως, μετά από διαμαρτυρίες και μετά από την αρνητική γνωμοδότηση της ΛΖ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων και κυρίως μετά από συναφή ημερίδα που διοργανώθηκε από δημ. συμβούλους σε συνεργασία με ειδικούς στο θέμα επιστήμονες, το Δ.Σ Λουτρακίου απέρριψε την χωροθέτηση.

Τώρα συζητείται, κατά τις εφημερίδες, η εγκατάσταση στο Δήμο Βόχας με αντιστάθμισμα την παροχή νερού από γεωτρήσεις του Δήμου Κορινθίων. Ο δήμαρχος Βόχας το αρνείται επισήμως και μιλά για την εγκατάστασή του στον Δήμο Κορινθίων, στην περιοχή Λίτσα.  Πλήρης αδιαφάνεια.

2) Αργολίδα : Η Περιφέρεια έχει αποφασίσει για δύο δεματοποιητές, που θα καλύπτουν ο ένας την περιοχή Ερμιονίδος και Επιδαυρίας και ο άλλος την υπόλοιπη Αργολίδα.

Για την Ερμιονίδα βρέθηκε οικόπεδο / παραχώρηση του δασαρχείου και θα τοποθετηθεί στο ίδιο οικόπεδο δεματοποιητής, μπάλες αποθήκευσης και βιολογικός.

Στην υπόλοιπη Αργολίδα, ο Δήμος Άργους αγόρασε οικόπεδο δίπλα στην σημερινή χωματερή για τοποθέτηση δεματοποιητή, με τον όρο ότι τα δέματα πρέπει να πάνε σε άλλο Δήμο, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα το οικόπεδο για την εναπόθεση.                                                                                                  3) Αρκαδία : Οι ως τώρα ενέργειες του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας και του Ενιαίου Συνδέσμου για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Αρκαδίας  α) Για την εγκατάσταση δεματοποιητή σε θέση της Κοινότητας Αχλαδοκάμπου ( νομός Αργολίδας ) και για την εναπόθεση των μπαλοποιημένων σκουπιδιών στη Βιομηχανική Περιοχή ( ΒΙ.ΠΕ. ) Τρίπολης , στη συνέχεια β) Για εγκατάσταση σε θέσεις δυτικά της Τρίπολης  ( στις θέσεις Καλογερικό και Πλάτωμα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τρίπολης ) και προ διμήνου περίπου στη θέση Παναγίτσα του Δήμου Λεβιδίου, προσέκρουσαν όλες στις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και εκπροσώπων τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Νέα θέση δεν έχει έκτοτε ανακοινωθεί.                            4) Λακωνία : Μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί κανένας δεματοποιητής. Σε ανακοινώσεις τοποθέτησης έχουν αντιδράσει οι κάτοικοι σε τρεις περιοχές           ( Αφυσσού, Κροκεές, Αρεόπολη ).                                                                    5) Μεσσηνία : Έχει ανακοινωθεί η εγκατάσταση τριών δεματοποιητών. Ένας στη θέση Μαραθόλακκα του Ταϋγέτου, όπου ευρίσκεται και η χωματερή του Δήμου Καλαμάτας. Οι κάτοικοι των γύρω οικισμών αντιδρούν και έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι άλλοι δύο σχεδιάζεται να εγκατασταθούν σε θέσεις των Δήμων Πύλου και Φιλιατρών, όπου τα Δημ. Συμβούλια Πύλου και αντίστοιχα Φιλατρών και Γαργαλιάνων έχουν πάρει θετικές αποφάσεις.

Στο μεταξύ, ο Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει ανακοινώσει τελευταία ότι στα τέλη Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου θα είναι έτοιμος ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας. Και όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς όχι μόνον την παραμικρή διαβούλευση με τις κοινωνίες αλλά χωρίς επίσης την παραμικρή ουσιαστική συζήτηση στους ΟΤΑ και στους ΦοΔΣΑ για το σχεδιασμό και τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων για τη διαχείριση των σκουπιδιών : << Προς τα πού θέλουμε επιτέλους να πάμε και πως θα φθάσουμε έως εκεί ; Επιλέγοντας πιες μεθόδους διαχείρισης, με πιο οικονομικό κόστος για τους δημότες, με πιες χρηματοδοτικές πηγές, με πιους Φορείς διαχείρισης                    [ δημόσιους ή ιδιωτικούς ;] και με πια εταιρικά σχήματα, με πιο περιβαλλοντικό τίμημα, με πιες κοινωνικές επιπτώσεις και με πια αντίστοιχα οφέλη ;;; >>.

2. Οι προτάσεις μας

Πλέον του 95 % κατά βάρος, τα στερεά αστικά απορρίμματα αποτελούνται από Χρήσιμα Υλικά. Θεωρούμε αδιανόητο, τα υλικά αυτά να οδηγούνται σε χωματερές, σε ΧΥΤΑ, σε μονάδες μηχανικής διαλογής, καύσης, ενεργειακής αξιοποίησης κ.λπ. Τα υλικά συσκευασιών οφείλουν να οδηγούνται στην παραγωγική διαδικασία, ενώ τα οργανικά οφείλουν απ΄ευθείας ή μέσω μονάδων κομποστοποίησης να καταλήγουν ως λίπασμα εξαιρετικής ποιότητας στα εδάφη του τόπου μας που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη.

Η Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων που πρεσβεύουμε εμείς περιλαμβάνει :

Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Μείωση σκουπιδιών, Ενημέρωση –  Ευαισθητοποίηση – Συμμετοχή των δημοτών, Διαλογή στην Πηγή, Ανακύκλωση, Λιπασματοποίηση – Κομποστοποίηση, Υγειονομική Ταφή των Υπολειμμάτων, τα οποία θα βαίνουν (όπως και ο βαθμός επικινδυνότητας τους) διαρκώς μειούμενα. Πρόκειται για επιλογή που μπορεί να ξεκινήσει αμέσως, δεν χρειάζεται δεματοποιητές ούτε <<μονάδες βιομηχανοποίησης>>, συμφέρει οικονομικά, δεν βλάπτει την υγεία, εξοικονομεί φυσικούς πόρους και ενέργεια, αποτελεί την οικολογικά συμβατή και κοινωνικά αποδεκτή λύση του προβλήματος και ενεργοποιεί θετικά τον πολίτη.

Είναι επιτέλους ύστατη ώρα, ώστε αποκεντρωμένα, σε επίπεδο ΟΤΑ ή και νομών, να ξεκινήσουν να υλοποιούνται παντού έργα και δράσεις στην κατευθυντήρια γραμμή της Εναλλακτικής Διαχείρισης και της αρχής «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει». Πρόκειται για οικολογικά συμβατά έργα και δράσεις, των οποίων μάλιστα το οικονομικό κόστος είναι σαφώς μικρότερο τόσο από τη σημερινή μη διαχείριση όσο και από τις κατά καιρούς επιδιωκόμενες από τους αρμόδιους λύσεις βιομηχανικής επεξεργασίας.

3. Τι Δεν πρόκειται να δεχθούμε

 • Θεωρούμε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος κοινωνικού συμφέροντος να επιδιώκεται η πρόχειρη και κάκιστη λύση της δεματοποίησης-μπαλοποίησης σύμμεικτων απορριμμάτων, και να αναζητούνται «μαγικές» λύσεις μηχανικής διαλογής, βιολογικής ξήρανσης, καύσης ή θερμικής επεξεργασίας, ενεργειακής αξιοποίησης ή οποιαδήποτε άλλης μορφής «βιομηχανοποίησης» των απορριμμάτων με την κατασκευή και λειτουργία μεγάλων συγκεντρωτικών μονάδων ( με πανάκριβο κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος που θα κληθούμε να πληρώνουμε για δεκαετίες), μάλιστα μέσα από αδιαφανείς μεθοδεύσεις και χωρίς την παραμικρή κοινωνική διαβούλευση.
 • Θα αντιταχθούμε με κάθε νόμιμο μέσο στην υλοποίηση αποφάσεων και σχεδιασμών που θα κινούνται σε αυτή κατεύθυνση και θα επιδιώξουμε να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, που ενδεχομένως απορρέουν με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τέτοιες, από πράξεις ή παραλείψεις των αρμοδίων.
 • Διευκρινίζουμε προς τους αρμόδιους ότι, η λήψη αποφάσεων εκ

μέρους τους, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση και με επιλογή λύσεων

οι οποίες δεν θα στηρίζονται σε τεχνικοοικονομικές και

περιβαλλοντικές μελέτες – συγκριτικές μεταξύ εναλλακτικών

λύσεων –  θα μας βρει πλήρως αντίθετους. Σε μία τέτοια περίπτωση

δηλώνουμε δημόσια ότι ως δημότες και πολίτες της Περιφέρειας

Πελοποννήσου, και ως εκ τούτου ως έχοντες έννομο συμφέρον, θα

αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο μέσο ενάντια στην υλοποίηση τέτοιων

αποφάσεων.

4.  Απαιτούμε, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από τους ΟΤΑ και    από τους Φορείς διαχείρισης :

 • Την έγκαιρη πρόσκληση εκ μέρους τους και συμμετοχή κατά νομό

εκπροσώπου μας στις συνεδριάσεις των ΦοΔΣΑ / Συνδέσμων ή

των οποιωνδήποτε διάδοχων φορέων διαχείρισης, του

Περιφερειακού  Συμβουλίου ( με σκοπό την τροποποίηση του

Περιφ. Σχεδιασμού )  καθώς και των κοινών με τον Γεν. Γραμματέα

συνεδριάσεων των εν λόγω οργάνων για τις οριστικές αποφάσεις

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αλλά και κατά την υλοποίηση

αυτών ακολούθως. Οι εκπρόσωποί μας θα έχουν

δικαίωμα λόγου, υποβολής προτάσεων και συμμετοχής στις

σχετικές συζητήσεις, ενώ δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου.

 • Οι αρμόδιοι να αποστέλλουν έγκαιρα αντίγραφα των αποφάσεών τους

προς εμάς.

 • Ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός να βασιστεί εξ ολοκλήρου στην Εναλλακτική Διαχείριση των απορριμμάτων, όπως άλλωστε ακριβώς την προβλέπει και την αναλύει η εθνική νομοθεσία.
  • Να ξεκινήσει Άμεσα, σε όλους τους ΟΤΑ, η Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων και ιδιαίτερα των υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με αναλυτικό και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα του αναγκαίου νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού. Οι δράσεις ανακύκλωσης υλικών συσκευασιών που έχουν ξεκινήσει στη Μεσσηνία και στη Λακωνία να ουσιαστικοποιηθούν, να εμβαθυνθούν και να επεκταθούν σε όλους τους ΟΤΑ και των 5 νομών              της Περιφέρειας. Σε αυτή την κατεύθυνση να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( ΚΔΑΥ ) στη ΒΙΠΕ Τρίπολης, των οποίων ο σχεδιασμός ευρίσκεται σε προχωρημέμο στάδιο. Χωρίς Διαλογή και Ανακύκλωση στην Πηγή σε αποκεντρωμένη βάση, οποιαδήποτε άλλη λύση είναι επιζήμια, δεν θα τύχει της απαραίτητης κοινωνικής αποδοχής και θα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.
  • Να ξεκινήσουν δραστηριότητες Λιπασματοποίησης–Κομποστοποίησης για τα οργανικά απορρίμματα. Με διαλογή στην Πηγή, διάθεση στους κήπους και στα χωράφια τους από τους δημότες των ΟΤΑ της υπαίθρου και όσων κατοίκων στις πόλεις διαθέτουν κήπους, και με τη διάθεση κάδων κομποστοποίησης ή τη δημιουργία αποκεντρωμένων μονάδων κομποστοποίησης για την παραγωγή λιπάσματος ( μία μονάδα ανά νομό ) όπου θα διατίθενται τα οργανικά των υπόλοιπων δημοτών.
 • Να ξεκινήσει άμεσα συστηματική και μακροπρόθεσμη εκστρατεία ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – ενεργοποίησης του κοινού.
 • Δηλώνουμε πως μόνο εφόσον ξεκινήσουν δεσμευτικά τα παραπάνω βήματα, μόνον τότε θα υποστηρίξουμε ενεργά σχεδιασμούς και ενέργειες για την εξεύρεση, κατασκευή και λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
 • Να αποκατασταθούν [ απορρύπανση – αποκατάσταση ] όλοι οι ΧΑΔΑ     ( Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων / Χωματερές )

Από την Πολιτεία τέλος απαιτούμε όπως : α. Υπογράψει άμεσα τα λοιπά Προεδρικά Διατάγματα ( Βλ. σχετικά με τη Διαχείριση και Ανακύκλωση Αδρανών Απορριμμάτων οικοδομικών υλικών κ.λπ. ), και β. Εφαρμόσει την Αρχή <<Ο Ρυπαίνων Πληρώνει>> και επανακαθορίσει νομοθετικά την καταβολή των τελών αποκομιδής απορριμμάτων σύμφωνα με το βάρος των παραγόμενων από τον πολίτη σκουπιδιών, και όχι πλέον σε σχέση με την επιφάνεια του σπιτιού του όπως ισχύει δυστυχώς ακόμη και σήμερα                     στη χώρα μας.

Τρίπολη, 6 Ιουλίου 2009

Οι Συμμετέχοντες

 • Δημοτική Κίνηση <<Ναύπλιο  Η Άλλη Πρόταση>>
 • Δημοτική Κίνηση <<Κίνηση Πολιτών Δήμου Κορινθίων>>
 • Δημοτική Κίνηση <<Κοινωνική Πρωτοβουλία Τεγεατών>>
 • <<Περιβαλλοντική Κίνηση Κορινθίας>>
 • <<Οικολογικός Σύλλογος Κορινθιακού Κόλπου>> ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ
 • Δημοτική Κίνηση <<Τρίπολη – Ανθρώπινη Πόλη>>
 • Νομαρχιακή Κίνηση <<Αρκάδων Κοινόν>>
 • <<Παρεμβατική Κίνηση Πολιτών Μεγαλόπολης>>
 • <<Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας>>
 • Νομαρχιακή Κίνηση <<Αργολίδα : Κοινωνία των Πολιτών>>
 • <<Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας>>
 • <<Ένωση Καταναλωτών Μεσσηνίας>>
 • <<Πρωτοβουλία Πολιτών Μεσσηνίας για την Εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων>>
 • <<Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος     Γαργαλιάνων>>
Advertisements

3 Σχόλια

 1. […] Ιουλίου 16, 2009 in Απορρίμματα-Ανακύκλωση Αντιγραφω απο το ιστολογιο της ΠΑΠΟΕΡ  tripoli2009 […]

 2. SOS!Θέλουν να μετατρέψουν την Μάνη, αυτό το ανοιχτό μουσείο, σε σκουπιδότοπο!Επιτρέπετε να γίνει αυτό;Που είναι η αρχαιολογική Υπηρεσία;Η Μάνη αποτελείται από 94 παραδοσιακούς οικισμούς, οι οποίοι υποβαθμίζονται με την εγκατάσταση του δεματοποιητή.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: