• H αξιολόγηση

 • Argolida Blogs
 • Advertisements

H θέση του ΤΕΕ Πελοπονήσου για τους Δεματοποιητές

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, συνεκτιμώντας τα στοιχεία πού έχει στην διάθεσή του και τις μέχρι σήμερα εξελίξεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σημειώνει και τονίζει τα παρακάτω σχετικά με το θέμα της εγκατάστασης δεματοποιητών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου :

Η Ομάδα Εργασίας του Τμήματος έχει από το έτος 2005 καταθέσει πλήρες πόρισμα για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το πόνημα αυτό αποτελούσε συνέχεια της προσπάθειας που είχε ξεκινήσει με την σύσταση της  πρώτης ομάδας εργασίας  το έτος 2002. Περιλάμβανε τη καταγραφή της υπάρχουσας τότε κατάστασης, την ανάλυση του θεσμικού πλαισίου, τη περιγραφή των βασικών μεθόδων επεξεργασίας, αναδείκνυε την ανάγκη σχεδιασμού και λειτουργίας στη  Περιφέρεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των ΑΣΑ και επισήμανε τα περιορισμένα χρονικά περιθώρια που υπήρχαν για την υλοποίηση του, προτείνοντας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα

Η Ο.Ε. πού συμπληρώθηκε και με μέλη από τους άλλους δύο νομούς, Λακωνία και Μεσσηνία, οι οποίοι μετέφεραν και τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις, και μετά την σχετική ενημέρωση, έμειναν όλοι σύμφωνοι στην υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού.

Όπως είναι λοιπόν κατανοητό, το ΤΕΕ Πελοποννήσου πιστεύουμε ότι διαθέτει μία πλήρη εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι αξιολογημένα επίσης και τα κείμενα και συμπεράσματα της Ο.Ε. του Κεντρικού ΤΕΕ, αλλά και τα επιστημονικά δεδομένα των μελετών πού έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς από τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων, τις Νομαρχίες (παλαιός σχεδιασμός), και την Περιφέρεια Πελοποννήσου (νέος σχεδιασμός).

Με βάση τον σχεδιασμό αυτόν, ο οποίος έχει εγκριθεί από τους αρμόδιους Φορείς   προβλεπόταν:

1         Η επαναλειτουργία του εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης του Δήμου Καλαμάτας αφού πραγματοποιηθούν προηγουμένως τα απαιτούμενα έργα αναβάθμισης της μονάδας.. Η συγκεκριμένη μονάδα θα εξυπηρετούσε κατ’ αποκλειστικότητα το σύνολο του Ν. Μεσσηνίας από το 2010 με προοπτική σταδιακής επέκτασης της έως το έτος 2020.

2         Η κατασκευή νέας διανομαρχιακής μονάδας Βιολογικής Ξήρανσης/Ενεργειακής Αξιοποίησης για την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων νομών της οποίας η δυναμικότητα  θα κλιμακωνόταν έως το έτος 2020 και στην οποία θα άρχιζαν να διαθέτουν τα ΑΣΑ προς επεξεργασία από το 2010 όλοι οι Νομοί της Περιφέρειας πλην του Ν. Μεσσηνίας.

3         Η  λειτουργία ως έργων τελικής διάθεσης μη αξιοποιούμενων ΑΣΑ και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας τους 7  ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ  (κατασκευή 5 νέων).

4        Όσον αφορά τα απόβλητα από κατασκευές εκσκαφές και κατεδαφίσεις, για τη διάθεση όσων αποβλήτων δεν θα επαναχρησιμοποιούνταν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/01 προτεινόταν η δημιουργία ενός (1) ΧΥΤ Αδρανών Υλικών ανά Διαχειριστική Ενότητα με ευθύνη του αντίστοιχου ΦοΔΣΑ μη αποκλειομένων άλλων προτάσεων ιδιωτών.

5         Επίσης σύμφωνα με τον σχεδιασμό «οι μελέτες ωρίμανσης των έργων διαχείρισης, επεξεργασίας και διάθεσης, για όλες τις Δ.Ε. θα πρέπει να εγκριθούν επίσης το συντομότερο δυνατό και βέβαια πριν από τέλος του έτους 2006»

Στον Περιφερειακό Σχεδιασμό, προβλέπονταν και σταθμοί μεταφόρτωσης. Οι μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πού θα εκπονούνταν από τους κατά τόπους φορείς, πού κάποιοι είχαν ήδη αναθέσει σε μελετητικά  γραφεία περιλάμβαναν και τους σταθμούς αυτούς.

Παρ’ όλο τα ανωτέρω και ενώ το ΤΕΕ Πελοποννήσου με συνέπεια και συνέχεια επαναλάμβανε όλα αυτά τα χρόνια την αναγκαιότητα της άμεσης υλοποίησης με ταχείς ρυθμούς του Περιφερειακού Σχεδιασμού τα βήματα που είχαν γίνει προς τη κατεύθυνση αυτή μέχρι προσφάτως ήταν περιορισμένα.

Καθοριστικό ρόλο στην μην υλοποίηση των προτεινόμενων έως σήμερα λύσεων έχουν:

 • Η μεταφορά των ευθυνών και της αρμοδιότητας διαχείρισης των ΑΣΑ από τον έναν φορέα στον άλλο (Νομαρχία, Δήμοι, ΦοΣΔΑ, Περιφέρεια) .
 • Η λογική ότι οι δράσεις έχουν πολιτικό κόστος
 • Το σύνδρομο Not in my tenure -Μετάθεση πολιτικού κόστους στην επόμενη θητεία
 • Η ελλειπής (ποσοτικά και ποιοτικά ) στελέχωση των φορέων
 • Η αντίδραση των τοπικών κοινωνιών λόγω κακής και ελλειπούς ενημέρωσης για τις σύγχρονες τεχνολογίες και εγκαταστάσεις διάθεσης απορριμμάτων.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν ότι:

 • Ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει στην υλοποίηση των βασικών αξόνων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) όπως αυτός ψηφίστηκε το 2005
 • Προσπαθούμε ακόμα να κλείσουμε τους δεκάδες παράνομους ΧΑΔΑ που υπάρχουν  στην Περιφέρεια
 • Η ανακύκλωση δεν έχει προχωρήσει
 • Χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες για την αξιοποίηση των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων
 • Από 1/1/2009 θα κληθούμε ως Περιφέρεια να καταβάλουμε υψηλά πρόστιμα

Σήμερα φαίνεται να ευρίσκεται σε εξέλιξη μία προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους, να αναλάβει η Περιφέρεια  την ευθύνη υλοποίησης των όποιων δράσεων από τους κατά τόπους φορείς.

Αυτή εξάλλου  είναι και η δική μας θέση , πιστεύοντας ότι τέτοιες δράσεις βοηθούν στην απεμπλοκή από επιμέρους τοπικά μικροσυμφέροντα που καλύπτονται πίσω από «την κοινωνική συναίνεση».

Επισημαίνουμε ότι εμείς ως ΤΕΕ Πελοποννήσου, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα «δεματοποιητές» μεμονωμένα καθώς δεν συνιστά τρόπο διαχείρισης και δεν συμπεριλαμβάνεται στο ισχύον διαχειριστικό σχέδιο της Περιφέρειας για τα απορρίμματα.

Μπροστά στην απειλή των προστίμων, αλλά και στην κατεύθυνση της μείωσης ή ολοκληρωτικής διαγραφής των ΧΑΔΑ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει  τρόπους αποφυγής των προστίμων αυτών.  Συμφωνούμε καταρχήν στην οργάνωση μικρότερου αριθμού χώρων στα πλαίσια των ήδη υπαρχόντων επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων.

Το σύστημα της δεματοποίησης θα μπορούσε να αποτελεί κομμάτι της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, (ως ενδιάμεσοι σταθμοί μεταφόρτωσης)  αλλά ως τέτοιο θα έπρεπε να μελετηθεί και να σχεδιαστεί σύμφωνα με τον δρομολογούμενο σχεδιασμό ανάλογα δηλαδή με τις θέσεις των μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης των υπολειμμάτων. Θα πρέπει επίσης να προχωρήσει η εκπόνηση και εφαρμογή των απαραίτητων περιβαλλοντικών μελετών και η εξασφάλιση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων για την τοποθέτηση και λειτουργία των δεματοποιητών.

Επίσης, οφείλουμε να τονίσουμε  ότι:

1.      Eξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ ο Περιφερειακός σχεδιασμός του 2005.

2.       Δεν διαθέτουμε στοιχεία εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος δεματοποίησης – προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, από το οποίο να προκύπτουν οι προεκτιμήσεις των μελετητών για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τους περιβαλλοντικούς όρους που ενδεχομένως απαιτείται να τηρηθούν, τόσο για τους χώρους δεματοποίησης, όσο και για τους χώρους απόθεσης.

3.      Το σχέδιο αυτό πού σήμερα φαίνεται να προωθείται για υλοποίηση, δεν είναι θεσμοθετημένο αφού, δεν έχει υποβληθεί  για έγκριση στα αρμόδια όργανα, και για τον λόγο αυτό, εξακολουθεί να ισχύει ο προηγούμενος σχεδιασμός, (ένας ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ ανά Νομό), με κίνδυνο, το σχέδιο αυτό  πού σήμερα προσπαθούμε να αξιολογήσουμε, να ευρίσκεται «στον αέρα». Η τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ κρίνεται αναγκαία προκειμένου να συμπεριλάβει και τους δεματοποιητές.

4.      Η δεματοποίηση έχει πολύ μικρό χρονικό ορίζοντα αποθήκευσης και η έναρξη των διαδικασιών εφαρμογής οιοδήποτε μεθόδου η συνδυασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ θα πρέπει να γίνει άμεσα.

5.      Τα  προηγούμενα παραδείγματα κακής εφαρμογής ανάλογων μεθόδων (Κουρουπητός Χανίων, όπου τα δέματα λόγω μεγάλου χρόνου παραμονής έσκασαν δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα) θα πρέπει να λειτουργήσουν προειδοποιητικά προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις και οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες σωστής και περιβαλλοντικά ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος για το χρονικό διάστημα που έχει προδιαγραφεί

6.      Θα πρέπει να εκπονηθούν οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες εγκρίσεις  για την τοποθέτηση και λειτουργία του συστήματος των δεματοποιητών.

Συμπερασματικά, η οποιαδήποτε προσπάθεια αξιολόγησης ενός τέτοιου συστήματος με τον τρόπο που αυτό δρομολογείται θα ήταν ατυχής και παρακινδυνευμένη, το ΤΕΕ Πελοποννήσου δεν μπορεί και δεν πρέπει να λάβει μέρος σε διαδικασίες αξιολογήσεων του τύπου «το μη χείρον βέλτιστον» ή  του τύπου  «αν όχι δεματοποίηση τότε τι;».. Η αναβολή της εφαρμογής του μόνο προβλήματα δημιουργεί.  Η πολιτική για τα απορρίμματα είναι σίγουρα δύσκολη στην εφαρμογή καθώς πάντα υπάρχουν αντιδράσεις και αλληλοαντικρουόμενα συμφέροντα, όταν, ωστόσο, έχουν γίνει σημαντικά βήματα και τείνουν να εδραιωθούν οι θέσεις για ΧΥΤΥ για τους νομούς Αργολίδας, Μεσσηνίας και Λακωνίας είναι μεγάλο σφάλμα να υπαναχωρεί η πολιτεία στο σχεδιασμό της γιατί εύλογα, μπορεί  να αφήνει περιθώρια για περαιτέρω αντιδράσεις.

Είμαστε υπέρ της ενίσχυσης του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του έργου των φορέων διαχείρισης, κατά τα πρότυπα της ΕΣΔΚΝΑ και αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των δραστηριοτήτων τους ( αναθέσεις έργων με ΣΔΙΤ κλπ ).

Δεν προτείνουμε την καύση ή την πυρόλυση σαν μέθοδο επεξεργασίας    από το γεγονός ότι ,   ο καθαρισμός των απαερίων είναι προβληματικός,  γιατί τα παράγωγα της θερμικής επεξεργασίας των αερίων  περιέχουν, εκτός των άλλων, διοξίνες και φουράνια, γνωστές καρκινογόνες ουσίες.

Τέλος, εκτιμούμε  πώς το μεγάλο διάστημα πού έχει παρέλθει από τότε πού εγκρίθηκε το Διαχειριστικό Σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενέχει σοβαρές αμφιβολίες για να δεχθούμε απλά και άκριτα οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια, πέρα από αυτή πού όλοι, ως ΤΕΕ και Πολιτεία έχουμε συνομολογήσει και συμφωνήσαμε.  Άλλωστε, και οι κατευθύνσεις του κεντρικού ΤΕΕ δεν έχουν αλλάξει από τότε.

Προ των πυλών των άσχημων εξελίξεων για τα απορρίμματα, πρέπει να σταματήσει πλέον κάθε άλλος χρονοβόρος σχεδιασμός, και να προχωρήσει το οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων πού εγκρίθηκε το 2005, αυτό να συνοδευτεί από νέα στοιχεία, δεδομένα και εμπειρίες και, έστω και αργά, να υλοποιηθεί.

Στόχος μας θα πρέπει είναι η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και η αποφυγή της μεταβίβασης των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις επόμενες γενεές.

Τέλος, το ΤΕΕ Πελοποννήσου δεσμεύεται, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να καταθέσει στην Πολιτεία τις θέσεις του, βάσει του πονήματος που θα προκύψει από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας,  για τους τρόπους και τις μεθόδους ολοκληρωμένης επεξεργασίας απορριμμάτων πού είναι δόκιμοι να εφαρμοστούν στην Περιφέρειά μας.

Πηγή: ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: