• H αξιολόγηση

  • Argolida Blogs
  • Advertisements

Βασικοι αξονες της εισηγησης του Μπάμπη Αντωνιάδη

Βασικοι αξονες της εισηγησης του Μπαμπη Αντωνιάδη εκπροσώπου του συνδυασμού Ναύπλιο η άλλη πρόταση Δημοτικου συμβουλου Ναυπλιου

Ιστορία των σκουπιδιών στην Αργολίδα

Δεν υπήρχε ποτέ αδειοδοτημένος χώρος ταφής των απορριμμάτων 
Το παράδειγμα Ναυπλίου Άργους 
1962 -1987 :  25
χρόνια το Ναύπλιο και για 15 χρόνια το Αργος χρησιμοποιούσαν για
σκουπιδότοπο την περιοχή Μακρυβούνι της κοινότητας Πυργιωτίκων. Το 1987
οι κάτοικοι της κοινότητας, βγήκαν στους δρόμους διεκδίκησαν και
καταργήθηκε ο σκουπιδότοπος. 
Το Τολό από παλιά χρησιμοποιεί, για χωματερή, περιοχή που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Δημοτικό Διαμέρισμα. 

Μετά το 1987 άρχισε η μεγάλη «περιοδεία» των σκουπιδιών του Ναυπλίου, από το
νταμάρι της Καραθώνας, σκεφτήκαν το Σπηλιωτάκη, πήγαν αρκετά σκουπίδια
στο Τολό.
1989-90: θάβονται  πολλά σκουπίδια στην Παραλιακή ζώνη Ναυπλίου - Ν. Κίου, δίπλα από την εκβολή
του χειμάρρου Ραμαντάνι, μέσα στον υγροβιότοπο και πλάι στη θάλασσα.
1990 – 2004: τα σκουπίδια του Ναυπλίου, του Άργους  και
της Ν. Κίου ρίχνονται σε περιοχή της Ν. Κίου. Στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο.
Στήριξης εξετάστηκε τελείως πρόχειρα η ίδρυση ΧΥΤΑ στην περιοχή της Ν.
Κίου, με πρωτοβουλία του Δήμου Άργους. Χάθηκαν μερικά εκατομμύρια και
στο τέλος δεν έγινε τίποτα.
Για το Δήμο της Ν. Κίου και για το Δήμο Άργους εξακολουθεί μέχρι και σήμερα
ο σκουπιδότοπος να βρίσκεται στην περιοχή της Ν. Κίου. 
Ο Δήμος Ναυπλίου πληρώνει 500.000 ευρώ το χρόνο σε εργολάβο για να πάρει  τα σκουπίδια και να τα μεταφέρει σε άγνωστη για εμάς περιοχή. 
Οι υπόλοιποι Δήμοι βολεύονται σε ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων).

Τι υπάρχει σήμερα

Στο Νομό Αργολίδας υπάρχουν καταγεγραμμένοι 28 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης σκουπιδιών, από τους οποίους οι 17 έπρεπε να είχαν κλείσει με μελέτες αποκατάστασης. Υπήρχε η πολιτική πρόθεση από την περιφέρεια να αδειοδοτηθούν 11 χώροι εναπόθεσης σκουπιδιών για λειτουργία μέχρι το τέλος του 2008.


Τι προβλεπόταν;

Ο Περιφερικός Σχεδιασμός με το ΦΕΚ 1485/10-10-03 προβλέπει την κατασκευή ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ στο νομό Αργολίδας. Δυστυχώς δεν έλεγε τίποτα για ανακύκλωση. Δεν έγινε τελικά κανέναουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.


Ιδιωτικοποίηση των σκουπιδιών;

Τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο έντονα προσανατολίζεται η κεντρική πολιτική του κράτους, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, στην (πολιτική της) ιδιωτικοποίηση των σκουπιδιών είτε ως διαδικασία συλλογής, είτε ως διαδικασία διάθεσης. Με τον τρόπο αυτό βλέπουμε και τα σκουπίδια σαν μια προσπάθεια παραγωγής κέρδους από επενδυτές. Κέρδος, που ουσιαστικά σημαίνει περισσότερα Δημοτικά τέλη για τους πολίτες. Ας μην ξεχάσουμε τις πολλές προτάσεις που έγιναν στο νομό Αργολίδας από ιδιωτικές εταιρίες του εξωτερικού για μονάδες υποδοχής των σκουπιδιών, με κόστος πάνω από 80 ευρώ τον τόνο και με όρο να μην γίνεται ανακύκλωση

Τι έπρεπε να είχε γίνει.
 

Η Αργολίδα έπρεπε να είχε χωροθετήσει χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ ) εδώ και χρόνια. Κανείς όμως από τους ιθύνοντες δεν ασχολήθηκε σοβαρά. Ακόμα και οι μικρές προσπάθειες που έγιναν ήταν επιστημονικά διάτρητες. Και αφού η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορούσε να βρει λύση και με τον κίνδυνο των προστίμων η περιφέρεια ανέλαβε δράση

 
 
Όγκος σκουπιδιών 
Μια μελέτη;;; στο συρτάρι 

Σύμφωνα με την παλαιότερη προμελέτη του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Σκουπιδιών του Νομού Αργολίδας ο όγκος των σκουπιδιών σε επίπεδο νομού. Η Αργολίδα (σύμφωνα με την απογραφή του 2001 αριθμεί 105.770 κατοίκους. με μέση ετήσια αύξηση 8.13 % την δεκαετία 91-01), για το έτος 2001 υπολογίζεται σε 37.000 t/έτος στο οποίον ένα προστεθεί και ο τουριστικός πληθυσμός και ο εποχιακός πληθυσμός η ετήσια παραγωγή σκουπιδιών εκτιμάται σε 41.500 τόνους ανά έτος.

Η ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων σύμφωνα με μια ρεαλιστική προσέγγιση του μελετητή είναι

Οργανικά 47 %Χαρτί 20 % Γυαλί 3 % Πλαστικά 15 %Μέταλλα 4.5 % Διάφορα 10.5 %

Άρα, πετάμε στα σκουπίδια το χρόνο περίπου 8.300 τόνους χαρτί, 1200 τόνους γυαλί και 1800 τόνους μέταλλα υλικά που θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν.

 
Τι είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης ανακύκλωσης ΕΕΑΑ

Το 2003 αποτέλεσε μια χρονιά σταθμό για τη χώρα μας, όσον αφορά τον τομέα της ανακύκλωσης, καθώς ο νόμος 2939/01 υποχρέωσε πλέον όλες τις επιχειρήσεις που εισάγουν, παράγουν και διαθέτουν στην εγχώρια αγορά συσκευασμένα προϊόντα να μεριμνούν για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών τους. Αναλυτικότερα, στην εν λόγω νομοθεσία υπόκεινται οι πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς συσκευασίες που διακινούνται στην ελληνική αγορά, τα απόβλητα των συσκευασιών από όλες τις πηγές (βιομηχανία, εμπόριο, γραφεία, καταστήματα, υπηρεσίες, νοικοκυριά), καθώς και άλλα προϊόντα,όπως ελαστικά οχημάτων, μπαταρίες, ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα κλπ.

Στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος συμμετέχει κατά 35% η Κεντρική Ενωση Δήμων & Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ). Στο υπόλοιπο 65% συμμετέχουν οι ακόλουθες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις:

Με βάση τον παραπάνω νόμο 2939/01 ΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΟΙ είναι οι εξής:

Διαχειριστές Συσκευασίας

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. Διαχειριστές συσκευασίας είναι:

Α. Οι προμηθευτές πρώτων υλών για συσκευασίες

Β. Οι κατασκευαστές και εισαγωγείς συσκευασιών.

Γ. Οι παραγωγοί (συσκευαστές) και εισαγωγείς συσκευασμένων προιόντων

Δ. Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων.

Oι υποχρεώσεις τους (άρθρο 12, του νόμου 2939/01) είναι οι εξής:

Οι προμηθευτές και κατασκευαστές (κατηγορίες Α & Β) οφείλουν να παραλαμβάνουν από εγκεκριμένους χώρους ή εγκαταστάσεις  το δευτερογενές υλικό (απόβλητα συσκευασίας) και να το χρησιμοποιούν για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Οι συσκευαστές –εισαγωγείς συσκευασιών (κατηγορία Γ) οφείλουν να προβούν σε συλλογή και διαλογή στην πηγή των αποβλήτων συσκευασίας και να μεριμνούν ώστε τα απόβλητα αυτά να οδηγούνται σε επαναχρησιμοποίηση ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης.

Οι διακινητές (κατηγορία Δ) οφείλουν να συλλέγουν τα απόβλητα συσκευασίας ή τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες και να μη διακινούν προϊόντα χωρίς σήμανση.

Η νομική υποχρέωση τους εκπληρώνεται:

είτε με την υπογραφή της Σύμβασης Συμμετοχής στο εγκεκριμένο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης που οργανώνει η ΕΕΑΑ, είτε με την οργάνωση και έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ ατομικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, εφαρμόζοντας εγγυοδοτικό σύστημα στις συσκευασίες τους.

2. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οφείλουν υποχρεωτικά να μεριμνήσουν για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, η οποία οργανώνεται:

είτε από τους ίδιους,

είτε σε συνεργασία με το Σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης.

Ο Νόμος 2939/01 προβλέπει την κατάρτιση εξαετών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ και του Συστήματος όπου καθορίζονται: τα επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης, το πλαίσιο, οι όροι συνεργασίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης του ποσού χρηματοδότησης των υπόχρεων φορέων διαχείρισης αποβλήτων.

Αντωνιάδης Μπάμπης

Δημοτικός Σύμβουλος Ναυπλίου

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: